13.5.24   |   Evenemang

Riktlinjer och regler för trygga rum

Hjälp oss att skapa en trygg, inkluderande och transformativ upplevelse för alla deltagare på Kulturfondens vårfester 14, 17 och 22 maj. Välkommen att följa evenemangets riktlinjer och regler.

Riktlinjer och regler för trygga rum
13.5.24   |   Evenemang

Safe Space Guidelines and Rules

Help us create a safe, inclusive and transformative experience for all participants during our Spring Festivities on the 14th, 17th and 22nd of May. We welcome you to follow the event guidelines and rules.

Safe Space Guidelines and Rules
13.5.24   |   Evenemang

Installations

Read more about the art installations that are a part of our Spring Festivities on the 14th, 17th and 22nd of May 2024.

Installations