När du har beviljats bidrag

Har du beviljats bidrag från Svenska Studiefonden? Klicka här för mera information.

Besked om bidrag

Då din ansökan beviljats får du ett besked per e-post till den adress som finns registrerad i vårt ansökningssystem. Vi publicerar namnen på bidragstagarna och ändamålen som bidragen beviljats för på vår webbsida.

Utbetalning

Då du vill lyfta ditt bidrag ska du använda länken som finns i e-postmeddelandet med beskedet om att du  beviljats bidrag. Ifall du inte hittar e-posten eller har andra frågor kontakta kansliet@kulturfonden.fi så hjälper vi dig.

Om du inte lyfter ditt  bidrag inom ett år efter att det beviljats återgår det  till Svenska kulturfonden. Vid behov kan du få uppskov med utbetalningen. Anhållan om uppskov görs i ansökningssystemet.

Efter att du bett oss betala ut bidraget kan det ta upp till fyra veckor tills pengarna  finns disponibla på ditt bankkonto.

Då du lyfter bidrag för egenfinansieringsandelar för nationella och EU-projekt måste du bifoga beslut om den övriga finansieringen.

Om du fått ett beslut som innehåller speciella villkor måste villkoren uppfyllas före vi kan betala ut bidraget.

Nämn Svenska kulturfonden

Nämn Svenska kulturfonden som bidragsgivare i artiklar, intervjuer och uttalanden som anknyter till bidragets ändamål. Svenska kulturfondens namn eller logo ska också finnas med i alla trycksaker (publikationer, skivomslag etc.). Logon hittar du här.

Redovisning

Då du använt ditt bidrag ska du inom ett år efter utbetalningen redovisa för hur pengarna använts. Då vi behandlar nya ansökningar kontrollerar vi att tidigare bidrag har redovisats. Du ska inte bifoga några kvitton, men  de ska finnas tillgängliga under två års tid för eventuell kontroll.

Bidraget redovisas via den elektroniska länken som du fick i beskedet om att bidraget betalas ut. Länk till redovisning hittar du också direkt på startsidan under rubriken ”Aktuella ansökningar” då du loggar in i vårt ansökningssystem.

Du kan anhålla om uppskov med redovisningen om du har en särskild orsak. Anhållan om uppskov gör du via ansökningssystemet genom att logga in på ditt konto och öppna redovisningen. Du hittar anhållan om uppskov knappen uppe i högra hörnet av redovisningsblankettens första sida.

Obligatorisk pensions- och olycksfallsförsäkring

Arbetsstipendium

Pensions- och olycksfallsförsäkring är obligatorisk  för  den som  har ett personligt stipendium på längre tid än fyra månader. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)  handhar den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen. Läs mera på LPA:s webbplats.

Praktik & lärlingsstipendier

För praktik som finansieras genom praktikstipendier behövs ingen obligatorisk pensions- och olycksfallsförsäkring. Däremot är praktikanten själv skyldig att se till att alla behövliga försäkringar är i kraft.

Lärlingsstipendierna meddelas alltid till LPA och lärlingen ska personligen kontakta LPA för att reda ut ifall de ska ha en obligatorisk pensions- och olycksfallsförsäkring via dem eller om behövliga försäkringar ska ordnas på annat sätt.

Till dig som gör din skatteredovisning

När du gör din skatteredovisning måste du uppge uppgifter om utbetalaren av bidraget. För ditt bidrag från Kulturfonden gäller dessa:

1. FO-nummer: 0200138-1 (FO-numret tillhör Svenska litteratursällskapet som tar hand om Svenska kulturfondens utbetalningar)
2. Betalarens namn är officiellt: Svenska Litteratursällskapet i Finland rf
3. Utbetalaren är inte ett offentligt samfund.

Beskattning av större stipendier

Enligt skattemyndigheternas klassificering är Svenska kulturfondens stipendier att betrakta som stipendium från en privatperson.

Svenska kulturfondens stipendier är ändå i praktiken skattefria ifall den totala summan (av Kulturfondens stipendium men också eventuella andra stipendier, bidrag, pris osv) inte överskrider det årliga beloppet av ett statligt konstnärsstipendium. Se närmare information på www.skatt.fi

Observera ändå att stipendiaten kan göra vanliga avdrag (avdrag för inkomstens förvärvande, resekostnader, hushållsavdrag, vissa ränteutgifter osv) Till avdragsgilla utgifter hör också den numera lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen (se ovan) som gäller uttryckligen den som får större personliga stipendier.

Ifall en arbetsgrupp får ett större stipendium rekommenderas  att summan delas på arbetsgruppens medlemmar för att ingen enskild person ska stå som ensam mottagare och beskattas för stipendiet.

Ifall ett stipendium används för att anställa extra arbetskraft, är stipendiemottagaren ansvarig för de normala skyldigheter som åligger en arbetsgivare.

Delegationen för stiftelser och fonder har också sammanställt  information om beskattning av bidrag och stipendier.