När du har beviljats bidrag

Har du beviljats ett stipendium från Svenska studiefonden? Här finns mer information för dig som beviljats stipendium från Svenska studiefonden. 

Besked om bidrag

Då din ansökan beviljats får du ett besked per mejl till den adress som finns registrerad i din sökandeprofil. Vi publicerar namnen på bidragstagarna och ändamålen som bidragen beviljats för på vår webbsida.

Utbetalning

Då du vill lyfta ditt bidrag ska du använda länken som finns i mejlet med beskedet om att du  beviljats bidrag. Ifall du inte hittar mejlet eller har andra frågor kontakta kansliet(at)kulturfonden.fi så hjälper vi dig.

Om du inte lyfter ditt  bidrag inom ett år efter att det beviljats återgår det  till Svenska kulturfonden. Vid behov kan du få uppskov med utbetalningen. Anhållan om uppskov gör du i ansökningssystemet.

Efter att du bett oss betala ut bidraget kan det ta upp till fyra veckor innan pengarna finns på ditt bankkonto.

Då du lyfter bidrag för självfinansieringsandelar för nationella projekt och EU-projekt måste du bifoga beslut om den övriga finansieringen.

Om du fått ett beslut som innehåller speciella villkor måste villkoren uppfyllas innan vi kan betala ut bidraget.

Nämn Svenska kulturfonden

Nämn alltid Svenska kulturfonden som bidragsgivare i artiklar, intervjuer och uttalanden som anknyter till bidragets ändamål. Svenska kulturfondens namn eller logo ska också finnas med i alla trycksaker (publikationer, skivomslag etc.). Kulturfondens logo finns här. 

Redovisning

Då du använt ditt bidrag ska du inom ett år efter utbetalningen redovisa för hur pengarna använts. Då vi behandlar nya ansökningar kontrollerar vi att du har redovisat dina tidigare bidrag. Du ska inte bifoga kvitton, men de ska finnas tillgängliga under två års tid för eventuell kontroll.

Bidraget redovisas via den elektroniska länken som du fick i beskedet om att bidraget betalas ut. Länk till redovisning hittar du också direkt på startsidan under rubriken ”Aktuella ansökningar” då du loggar in i vårt ansökningssystem.

Du kan anhålla om uppskov med redovisningen om du har en särskild orsak. Det gör du via ansökningssystemet genom att logga in på ditt konto och öppna redovisningen. Du hittar knappen för anhållan om uppskov uppe i högra hörnet av redovisningsblankettens första sida.

Obligatorisk pensions- och olycksfallsförsäkring

Arbetsstipendium

Om du har ett personligt stipendium för minst fyra månaders konstnärligt eller vetenskapligt arbete i Finland måste du ha en pensions- och olycksfallsförsäkring . Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)  sköter den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen. Läs mer om pensions- och olycksfallsförsäkringen på LPA:s sidor. 

Stipendier för utlandspraktik och lärlingsstipendier

Om din praktik finansieras med ett stipendium för utlandspraktik behöver du inte en obligatorisk pensions- och olycksfallsförsäkring. Däremot ska du som praktikant själv se till att alla försäkringar som du behöver är i kraft.

Lärlingsstipendierna meddelas alltid till LPA. Som lärling ska du personligen kontakta LPA för att reda ut ifall du ska ha en obligatorisk pensions- och olycksfallsförsäkring via dem eller om försäkringarna ska ordnas på annat sätt.

Till dig som gör din skattedeklaration

När du gör din skattedeklaration måste du ge uppgifter om utbetalaren av bidraget. För ditt bidrag från Kulturfonden gäller dessa:

1. FO-nummer: 0200138-1
2. Betalarens namn är officiellt: Svenska Litteratursällskapet i Finland rf
3. Utbetalaren är inte ett offentligt samfund.

FO-numret tillhör Svenska litteratursällskapet som sköter Svenska kulturfondens utbetalningar.

Beskattning av större stipendier

Enligt skattemyndigheternas klassificering är Svenska kulturfondens stipendier att betrakta som stipendium från en privatperson.

Svenska kulturfondens stipendier är i praktiken skattefria ifall den totala summan av Kulturfondens stipendium och eventuella andra stipendier, bidrag, pris osv. under samma år inte överskrider det årliga beloppet av ett statligt konstnärsstipendium. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats.

Du kan göra vanliga avdrag (för inkomstens förvärvande, resekostnader, hushållsavdrag, vissa ränteutgifter osv.). Till avdragsgilla utgifter hör också den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen (se ovan) som gäller dig som får ett stort personligt stipendium.

Ifall du hör till en arbetsgrupp som får ett stort stipendium rekommenderar vi att ni inom arbetsgruppen delar summan på arbetsgruppens medlemmar för att ingen av er ska stå som ensam mottagare och beskattas för hela stipendiet. Det gör ni genom att alla arbetsgruppens medlemmar fyller i sina kontonummer i vårt ansökningsprogram. Kontakta kansliet(at)kulturfonden.fi om du har frågor.

Om du använder ditt stipendium för att avlöna extra arbetskraft är du som stipendiemottagare ansvarig för de normala skyldigheter som en arbetsgivare har.

Delegationen för stiftelser och fonder har sammanställt information om beskattningen av stipendier och bidrag.