När du har beviljats bidrag

Har du beviljats ett stipendium från Svenska studiefonden? Här finns mer information för dig som beviljats stipendium från Svenska studiefonden. 

Besked om bidrag

Då din ansökan beviljats får du ett besked per mejl till den adress som finns registrerad i din sökandeprofil. Vi publicerar namnen på bidragstagarna och ändamålen som bidragen beviljats för på vår webbsida.

Vad måste jag som mottagare av ett bidrag eller stipendium göra?

Om du beviljas ett bidrag eller stipendium förbinder du dig till några saker:

• att anhålla om utbetalning av bidraget inom 12 månader från att det beviljats
• att använda och redovisa bidraget inom 12 månader från att det har utbetalats
• att nämna bidraget från Svenska kulturfonden i artiklar, intervjuer och uttalanden som anknyter till bidragets ändamål. Vårt namn och/eller vår logo ska också synas i alla digitala och tryckta publikationer och annonser.

Utbetalningen av bidraget kan avbrytas och/eller ett utbetalat bidrag kan återkrävas ifall du inte följer de villkor för användningen av bidraget som du godkänner då du lyfter det.

Om du av någon anledning inte kan använda bidraget inom utsatt tid kan du anhålla om uppskov med användningen. Du kan också anhålla om uppskov med redovisningen.

Utbetalning

Då du vill lyfta ditt bidrag ska du använda länken som finns i mejlet med beskedet om att du  beviljats bidrag. Ifall du inte hittar mejlet eller har andra frågor kontakta kansliet(at)kulturfonden.fi så hjälper vi dig.

Om du inte lyfter ditt  bidrag inom ett år efter att det beviljats återgår det  till Svenska kulturfonden. Vid behov kan du få uppskov med utbetalningen. Anhållan om uppskov gör du i ansökningssystemet.

Efter att du bett oss betala ut bidraget kan det ta upp till fyra veckor innan pengarna finns på ditt bankkonto.

Då du lyfter bidrag för självfinansieringsandelar för nationella projekt och EU-projekt måste du bifoga beslut om den övriga finansieringen.

Om du fått ett beslut som innehåller speciella villkor måste villkoren uppfyllas innan vi kan betala ut bidraget.

För arbetsstipendiater

Om du har fått ett arbetsstipendium väljer du själv när du inleder din stipendieperiod. Det måste inte exakt följa den tidsplan du uppgav i ansökan – huvudsaken är att det är en enhetlig period och att du börjar lyfta stipendiet inom 12 månader från att det beviljades. Om du behöver skjuta fram det längre måste du anhålla om uppskov. Det gör du i ansökningssystemet.

När du vill inleda stipendieperioden anhåller du om utbetalning via vårt ansökningssystem. Där uppger du bland annat dina kontouppgifter. Vi betalar ut stipendiet för tre månader åt gången, alltså fyra utbetalningar per år. Du väljer själv när den första utbetalningen görs.

Om du blir sjuk, föräldraledig eller av annan orsak måste avbryta stipendieperioden ska du kontakta oss för att avbryta utbetalningen av stipendiet. Avbrottet bör vara i minst 4 månader. Kom också ihåg att meddela LPA om saken.

Vad händer om jag inte anhåller om utbetalning av mitt bidrag?

Du har i regel 12 månader på dig att anhålla om att få ditt bidrag utbetalt till ditt konto. Om du inte lämnar in anhållan (rekvisitionen) kommer du få påminnelser om att antingen anhålla om utbetalning eller begära uppskov.

Om du trots påminnelserna inte har anhållit om utbetalning eller uppskov när de 12 månaderna löper ut återgår bidraget till Kulturfonden. Då kan du inte längre få det utbetalt utan måste ansöka om ett nytt bidrag.

Nämn Svenska kulturfonden

Nämn alltid Svenska kulturfonden som bidragsgivare i artiklar, intervjuer och uttalanden som anknyter till bidragets ändamål. Svenska kulturfondens namn eller logo ska också finnas med i alla trycksaker (publikationer, skivomslag etc.). Kulturfondens logo finns här. 

Användning av bidraget

Projektfinansieringen är öronmärkt för det specifika projektet och får inte användas för att driva den ordinarie verksamheten.

Redovisning

Då du använt ditt bidrag ska du inom ett år efter utbetalningen redovisa för hur pengarna använts. Då vi behandlar nya ansökningar kontrollerar vi att du har redovisat dina tidigare bidrag. Du ska inte bifoga kvitton, men de ska finnas tillgängliga under två års tid för eventuell kontroll.

Bidraget redovisas via den elektroniska länken som du fick i beskedet om att bidraget betalas ut. Länk till redovisning hittar du också direkt på startsidan under rubriken ”Aktuella ansökningar” då du loggar in i vårt ansökningssystem.

Du kan anhålla om uppskov med redovisningen om du har en särskild orsak. Det gör du via ansökningssystemet genom att logga in på ditt konto och öppna redovisningen. Du hittar knappen för anhållan om uppskov uppe i högra hörnet av redovisningsblankettens första sida.

Läs gärna vår artikel om redovisning av ett bidrag. 

Vad händer om jag inte redovisar mitt bidrag?

Du har i regel 12 månader från att bidraget har utbetalats på dig att redovisa för hur du har använt det. Vi skickar ut påminnelser om att redovisa eller anhålla om uppskov 60, 30 och 7 dygn innan tidsfristen löper ut.

Om du inte har lämnat in din redovisning när tidsfristen löper ut kommer du få uppmaningar att redovisa eller anhålla om uppskov 7, 30, 60 dagar efter det datum då redovisningen borde ha lämnats in.

Om du ignorerar dessa tre uppmaningarna att lämna in en försenad redovisning eller anhålla om uppskov skickar vi en fjärde uppmaning där vi ber dig antingen redovisa eller återbetala bidraget. Om du inte gör återbetalningen eller lämnar in redovisningen inom den tidsfrist som anges i meddelandet skickar vi ärendet till inkasso för indrivning.

Obligatorisk pensions- och olycksfallsförsäkring

Arbetsstipendium

Alla som i Finland beviljas stipendium för konstnärlig verksamhet i minst 4 månader måste ha en pensions- och olycksfallsförsäkring om de omfattas av de finländska sociala trygghetssystemet. Om du är permanent bosatt utomlands gäller detta inte dig. Kontrollera i så fall vad som gäller i det land där du är bosatt.

Pensions- och olycksfallsförsäkringen får du från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA/Mela). Du måste anhålla om försäkringen inom 3 månader från att du har inlett arbetet som stipendiat. Kontakta LPA för mera information. (https://www.mela.fi/sv/stipendiater)

Stipendier för utlandspraktik och lärlingsstipendier

Om din praktik finansieras med ett stipendium för utlandspraktik behöver du inte en obligatorisk pensions- och olycksfallsförsäkring. Däremot ska du som praktikant själv se till att alla försäkringar som du behöver är i kraft.

Lärlingsstipendierna meddelas alltid till LPA. Som lärling ska du personligen kontakta LPA för att reda ut ifall du ska ha en obligatorisk pensions- och olycksfallsförsäkring via dem eller om försäkringarna ska ordnas på annat sätt.

 

Till dig som gör din skattedeklaration

När du gör din skattedeklaration måste du ge uppgifter om utbetalaren av bidraget. För ditt bidrag från Kulturfonden gäller dessa:

1. FO-nummer: 0200138-1
2. Betalarens namn är officiellt: Svenska Litteratursällskapet i Finland rf
3. Utbetalaren är inte ett offentligt samfund.

FO-numret tillhör Svenska litteratursällskapet som sköter Svenska kulturfondens utbetalningar.

Beskattning av större stipendier

Enligt skattemyndigheternas klassificering är Svenska kulturfondens stipendier att betrakta som stipendium från en privatperson.

Svenska kulturfondens stipendier är i praktiken skattefria ifall den totala summan av Kulturfondens stipendium och eventuella andra stipendier, bidrag, pris osv. under samma år inte överskrider det årliga beloppet av ett statligt konstnärsstipendium. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats.

Du kan göra vanliga avdrag (för inkomstens förvärvande, resekostnader, hushållsavdrag, vissa ränteutgifter osv.). Till avdragsgilla utgifter hör också den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen (se ovan) som gäller dig som får ett stort personligt stipendium.

Ifall du hör till en arbetsgrupp som får ett stort stipendium rekommenderar vi att ni inom arbetsgruppen delar summan på arbetsgruppens medlemmar för att ingen av er ska stå som ensam mottagare och beskattas för hela stipendiet. Det gör ni genom att alla arbetsgruppens medlemmar fyller i sina kontonummer i vårt ansökningsprogram. Kontakta kansliet(at)kulturfonden.fi om du har frågor.

Om du använder ditt stipendium för att avlöna extra arbetskraft är du som stipendiemottagare ansvarig för de normala skyldigheter som en arbetsgivare har.

Håll själv koll på om dina stipendier överskrider det årliga fribeloppet. Kontakta skatteförvaltningen för mera information om beskattningen av stipendier.

Stiftelser och fonder har sammanställt information om beskattningen av stipendier och bidrag.

Har du ett arbetsstipendium?

I Finland är stipendier från allmännyttiga stiftelser som Kulturfonden skattefria upp till ett visst årligt belopp (efter avdrag för t.ex. kostnader för arbetsutrymmen och LPA-försäkringen). Om du vid sidan av stipendiet har andra inkomster kommer det att påverka din skatteprocent. Läs mer detaljerade anvisningar här: https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48885/beskattning-av-underst%C3%B6d-stipendier-och-hederspris3/  

Vi meddelar alla bidrag vi beviljar till de finländska skattemyndigheterna och till LPA. Det betyder att stipendiet och försäkringspremierna syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om du är bosatt och skattar utomlands måste du själv anmäla ditt stipendium till de lokala skattemyndigheterna och kontrollera vilka regler som gäller i landet.

Kulturfondens tjänstemän ger INTE råd om försäkringar och beskattning.

 

Frågor & svar

Sök bland frågorna

Då du beviljats bidrag

1
Hur gör jag om jag vill betala tillbaka mitt bidrag eller använda det på annat sätt ?
Läs mer
2
Hur hanterar jag bidraget i min skattedeklaration?
Läs mer
3
Hur kan jag kontrollera att pengarna är på väg?
Läs mer
4
Kan ett beviljat bidrag ges vidare till någon annan?
Läs mer
5
Måste jag ha en pensions- och olycksfallsförsäkring?
Läs mer
6
När ska stipendiet senast utnyttjas?
Läs mer

Då du redovisar

7
Var hittar jag redovisningsblanketten?
Läs mer