Tillbaka
20.10.22   (Redigerad 5.3.24)   |   Nyheter

Utvärdering – varför det?

Under de senaste åren har finansiärer fokuserat allt mera på professionell utvärdering och bedömning av bidragens effekter. Det gäller också oss. Vi låter med jämna mellanrum utomstående aktörer utvärdera delar av vår verksamhet och vi uppmuntrar också våra bidragsmottagare att göra det.

Varför externa utvärderingar?

Genom utvärderingar försäkrar vi oss om att våra donatorers pengar används kostnadseffektivt och att den verksamhet vi finansierar ger önskat resultat. Samtidigt är utvärdering förstås en förutsättning för långsiktig och hållbar utveckling av en verksamhet.

Måste alla projekt och verksamheter utvärderas?

När det gäller verksamheter och projekt som beviljas lägre summor ser vi inte det som rimligt att mottagaren ska anlita en utomstående utvärderare.

Däremot ser vi gärna att stora projekt och professionell verksamhet inom tredje sektorn som får stora verksamhetsbidrag av oss gör det.

Gäller alla SKAPA-projekt

Inom vissa specifika bidragsformer, som till exempel vår strategiska satsning på konstundervisning för barn och unga SKAPA, ställer vi krav på att alla bidragsmottagare ska anlita en utomstående utvärderare.

Hur ofta ska man utvärdera?

Det är svårt att slå fast en exakt siffra för hur ofta det är meningsfullt att beställa utvärderingar, men ett mellanrum på 3-5 år är ofta lagom.

Det är inte nödvändigt att utvärdera hela verksamheten varje gång. Ofta är det vettigt att välja ut någon del eller aspekt som man skulle vilja utveckla.

Vem ska göra utvärderingen?

Det finns många aktörer som sysslar med utvärdering, till exempel tankesmedjor, konsult- och kommunikationsbyråer och forskare. Våra ombudsmän kan vid behov ge tips om vem man kan kontakta.

Finlandssvenska förbund kan också vända sig till Förbundsarenan för att få råd om utvärdering.

Vad får det kosta?

Kostnaderna för en utvärdering kan varierar stort, men priset ligger ofta mellan 5 000 och 10 000 euro. Ta gärna offerter från några olika aktörer innan ni beslutar er för att anlita en utomstående utvärderare.

Det är möjligt att baka in utvärderingskostnaderna i ansökan till Kulturfonden.

Vi förutsätter att utvärderingar som gjorts med finansiering från Kulturfonden görs offentliga.

Har du frågor?

Kontakta gärna våra ombudsmän om du har frågor eller vill diskutera utvärdering.

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Utvärdering – varför det?