AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

PON-tävlingen

PON-logo_v0-2

 

Bakgrund

Fonden till PONs minne inom Svenska kulturfonden är grundad på initiativ av systrarna Marika Christensson och reklamgrafiker Christina Ericsson för att hedra minnet av deras far konstnären Per Olof Nyström (1925-1996).
P-O Nyström var konstnärlig chef för Tauchers reklambyrå 1951-1988 och framträdde även som landskapsmålare. Dessutom var han knuten till Hufvudstadsbladet som tecknare under många år. Fondens ändamål är att stöda främst unga tecknare.

 

PON-tävlingen 2015

Tävlingstid

Alla bidrag ska vara inlämnade på Svenska kulturfondens kansli, Simonsgatan 8 i Helsingfors senast 30.9.2015. Resultatet kungörs på Bokmässan i Helsingfors 23.10.2015.

Tema

Bilder som berör dagens samhälle. Det kan vara serie strippar, karikatyrer eller andra tecknade verk som berör dagens Finland. Tekniken är fri men ska kunna kategoriseras som teckning.

Tävlingsregler och instruktioner för inlämning av bidrag

Tävlingen är öppen för alla personer som är bosatta i Finland och födda efter 1984.

Tävlingsbidragen ska inte tidigare ha deltagit i tävlingar eller visats på utställningar.

Bidragen ska lämnas in i original försedda med pseudonym.

Ett slutet kuvert ska bifogas som innehåller namn och kontaktuppgifter.

Samma person kan delta med flera bidrag.

Alla tävlingsbidrag returneras och förblir upphovsmannens egendom.

Kulturfonden har rätt att utan skild ersättning använda de prisbelönade bidragen i egna publikationer och för att informera om PONs fond.

Pris

Tävlingens jury utser de tre bästa bidragen. Juryn har även rätt att utse färre.

Första pris 3000 euro.

Andra pris 2000 euro

Tredje pris 1000 euro

Jury

Juryn består av reklamgrafiker Christina Ericsson (PONs dotter), bildkonstnär Malin Ahlsved, bildkonstnär Ville Andersson och kulturplanerare Nina Gran, juryns ordförande. Kulturfondens ombudsman Matts Blomqvist är juryns sekreterare.