AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4
Veckor Dagar Timmar Minuter
tills vår ordinarie ansökan öppnar den 1 november 2017
Under tiden kan du bekanta dig med våra stipendier och bidrag.

480

donatorer

8000

ansökningar per år

34

miljoner euro delas ut årligen
Veckans donator
Märta och Yngve Bäcks stipendiefond
Konstnären, prof. Veli Yngve Päiviö Bäck (1904-1990) ingick år 1935 äktenskap med Märta Elvira Vilhelmina Lindblad (1904-1996). Yngve Bäck var en av grundarna av Prisma-gruppen och en av de främsta bildkonstnärerna i Finland under decennierna efter andra världskriget. Även Märta Bäck var konstnärligt verksam. Fonden grundades 1987 då makarna Bäck donerade en sommarvilla vid Rösund, Pernå till Svenska kulturfonden. Fonden var avsedd för att stimulera konstkritiken samt för att sprida litterära arbeten inom konst som erkänsla för redan gjord insats. Stipendiefonden utökades betydligt 1960 då flera senare tillägg trädde i kraft. Kvarlåtenskapen som tillföll Svenska kulturfonden bestod av bland annat lägenheter i Helsingfors och Spanien, och ett stort antal konstverk av Yngve Bäck.
Läs mer om våra donatorer