Hans Ruin-essätävlingen

Hans Ruin-essätävlingen instiftades 2003 och uppmärksammar Hans Ruins essäistik. Författaren, filosofen Hans Ruin (1891–1980) verkade i både Finland och Sverige.

Svenska kulturfonden har tidigare ordnat essätävlingen i samarbete med finlandssvenska kulturtidskrifter. Från och med 2022 ordnar Tidsskriftscentralen essätävlingen med bidrag av Kulturfonden.

Läs de vinnande bidragen i tävlingen 2019.