Tillbaka
18.6.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Michel Ekmans vinner årets Hans Ruin-tävling

Michel Ekman skrev den vinnande essä i Hans Ruin-tävlingen 2019. Bild: Cata Portin

– Döden, mysticism, feminism, global uppvärmning och funderingar kring ondska och kring litteratur var frekventa teman i Hans Ruin-essätävlingen. Det är njutbart att ta del av så mycket kunskap och språkligt högtstående essäistik, säger juryns ordförande, författaren Johanna Holmström.

Michel Ekman är skribenten som i år övertygade juryn med sin essä Skymning. Fem variationer.  ”I Ekmans vackra och språkligt rika kontemplation över skymningen fungerar läsningen som lindrande balsam. .. Bakom orden lyser en stor beläsenhet och en djup kunskap som aldrig blir påträngande eller mästrande, samt det mått av livserfarenhet som krävs av en god essäist.”, konstaterar juryn i sin prismotivering.

På andra plats i Hans Ruin-tävlingen kom Petter Lindblad Ehnborgs essä X, eller under-skriften. Kim Silow Kallenbergs Valerie och våldet: kvinnorna som har fått nog belönas med tredje pris.

– Nivån på årets bidrag var hög och det var svårt att avgöra vem som skulle vinna. Det är glädjande att se att den här tävlingen har etablerat sig, säger Johanna Holmström.

– Då Svenska kulturfonden startade tävlingen år 2004 fanns en oro för essäkonsten. Vi har sedan dess fått läsa många hundra goda essäer. Den svenskspråkiga essäkonsten ser ut att mår bra, säger prisjuryns sekreterare Matts Blomqvist.

I år deltog sammanlagt 128 skribenter. Hela 67 tävlingsbidrag kom från Sverige, 58 från Finland, ett från Belgien, ett från Schweiz och ett från Storbritannien. Av skribenterna är 73 kvinnor och 55 män.

Tävlingens jury bestod av:

  • Johanna Holmström (juryns ordförande), författare
  • Ted Forsström, författare, journalist och manusförfattare
  • Karolina Zilliacus, bibliotekschef, Svenska kulturfondens delegation
  • Mio Lindman, fil. dr, kulturtidskrifternas representant,
  • Matts Blomqvist (juryns sekreterare), ombudsman, Svenska kulturfonden

De prisbelönta essäerna publiceras i de finlandssvenska kulturtidskrifter som varje essäist väljer. Inför Helsingfors bokmässa i oktober 2019 ger dessutom Kulturfonden ut en bok med de vinnande bidragen.

Om Hans Ruin-tävlingen

Svenska kulturfonden startade tävlingen för att uppmärksamma författaren och filosofen Hans Ruins (1891-1980) essäistik. Tävlingen, som ordnas vart tredje år, är ett samarbete med de finlandssvenska kulturtidskrifterna Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Ikaros, Ny Tid och Nya Argus. Tävlingen är öppen för alla som skriver essäer på svenska.

Prisutdelning på tisdag

Vinnarna i Hans Ruin-tävlingen får sina pris tisdagen den 18 juni i Maija-salen, Helsingfors centrumbibliotek Ode.

Juryns prismotiveringar

1:a pris (4 000 euro)

Michel Ekman, Helsingfors, Finland
fil. dr, litteraturforskare, kritiker och essäist

Skymning. Fem variationer

En ensam kvällsfiskare med ett svirvelspö mediterar i ett melankoliskt gränsland. En familj frigörs från det hårda, förtärande ljuset av en patriark. I timmen före natten vandrar en ung Pär Lagerkvist genom diktens landskap. En uppskattad far och make tar sina sista andetag i en sjuksäng.

I Michel Ekmans vackra och språkligt rika kontemplation över skymningen fungerar läsningen som lindrande balsam. Varsamt och med skickligt öga för nyanser förmedlar Ekman de olika sinnestillstånd som ledsagar läsaren genom essän. Bakom orden lyser en stor beläsenhet och en djup kunskap som aldrig blir påträngande eller mästrande, samt det mått av livserfarenhet som krävs av en god essäist. Texten är gripande och djupt personlig utan att ändå bli privat. Det finns något att identifiera sig med i denna essä, något att ta med sig på den egna vägen mot skymningen.

2:a pris (3 000 euro)

Petter Lindblad Ehnborg, Stockholm, Sverige
psykolog

X, eller under-skriften

Underskriften som juridisk handling, som fetischerat samlarobjekt eller som historisk ledtråd.  X, eller under-skriften skärskådar underskriften med nya, nyfikna ögon och får läsaren att stanna upp och tänka vidare. Essän nystar i en omfattande väv av existentiella och historiska omständigheter, utan att förlora sig i den. Med språklig elegans navigerar Petter Lindblad Ehnborg bland grottmålningar, identitetsstölder och autografer. Essän väcker läsarens förundran: till och med i sin mest prosaiska form vittnar underskriften om det djupt och gåtfullt mänskliga.

3:e pris (2 000 euro)

Kim Silow Kallenberg, Björnlunda, Sverige
fil. dr, postdoc-forskare

Valerie och våldet: kvinnorna som har fått nog

På ett balanserat och engagerande sätt reflekterar Kim Silow Kallenberg över ett ämne som är lika aktuellt som akut: våldshandlingar gentemot kvinnor. Konfrontationen av otaliga metoo-vittnesmål, kombinerat med dissonansen och absurditeten i Valerie Solanas SCUM-manifest, står som premiss för frågeställningen varför vissa upprörs mer av ett hypotetiskt våld mot män än av ett faktiskt våld mot kvinnor. Med en okonstlad och effektiv stil uppmuntrar texten till eftertanke; ett kännetecken på en utmärkt och angelägen essä.

Hedersomnämnande (300 euro)

Ellinor Silius-Ahonen, Esbo, Finland
fil. dr

Den första oskulden, den sent fördärvade. Om tillit, intoning och det etiska kravet.

Med startpunkt från Kejsarens nya kläder tar Ellinor Silius-Ahonen med oss på en filosofisk vandring med fokus på etik, ansvar och möten. Med språklig finess och ett psykologiskt suggestivt uttryckssätt framkallar essän en känsla av sårbarhet. Är tillit grundläggande för mänsklig tillvaro?

Hedersomnämnande (300 euro)

Sven-Erik Klinkmann, Vasa, Finland
författare, forskare och frilansjournalist

Cigarettfimparna i spisen

Cigarettfimparna i spisen är en känsligt skriven text som bär på många lager. Essän rör sig från det personliga till det populärkulturella, från de egna föräldrarnas rökande till Humphrey Bogarts och Frank Sinatras karakteristiska cigarettgrepp. Sven-Erik Klinkmann beskriver hur till och med en icke-rökare kan tilltalas av romantiska sånger om att röka. På ett lågmält sätt beskriver han de drömmar och ambivalenta begär som cigarettens glöd ger uttryck för. Rökandet som pose och gemenskap, men också som öde.

Hedersomnämnande (300 euro)

Peter Nyberg, Jönköping, Sverige
chefredaktör och litteraturutvecklare

Sarger av is och hetta

Sarger av is och hetta är en drabbande essä som tar sin avstamp i den sanna historien om den hemlösa tiggaren Gicas grymma öde i Huskvarna sommaren 2018. Peter Nyberg reflekterar över våldets kraft och spiral och hur ondskan kräver en avhumanisering av offret, men han ger också personliga exempel på hur lätt man kan bli en medlöpare. Peter Nybergs angelägna och tankeväckande essä ger läsaren möjlighet att begrunda sitt eget agerande inför ondskans effekt.

***

Pressmeddelande/Svenska kulturfonden

Michel Ekmans vinner årets Hans Ruin-tävling