AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
7

Pris & tävlingar

Varje år uppmärksammar Svenska kulturfonden några personer som gjort en extraordinär insats på utbildningens eller kulturens område genom att dela ut ett antal pris.

Årets kulturpris och regionala pris delas ut vid Kulturfondens vårfester i maj 2018.

1.Kulturfondens priser

Syftet med priserna är att:

 • belöna betydande insatser för kunnande, kreativitet och kompetens
 • visa att man även i en liten kulturkrets kan nå internationell kvalitet
 • stödja ett brett kulturbegrepp med respekt för både tradition och innovation

Kulturfonden ger internt förslag på pristagare men allmänheten ges också möjlighet att nominera. Pristagarna fastställs i sista hand av styrelsen.

Stora priset à 30 000 euro

Två mindre priser à 15 000 euro

Upp till två priser à 15 000 euro för modiga, nyskapande, extraordinära insatser inom kultur, utbildning, forskning eller samhällsliv på svenska i Finland.

2. Regionala priser

 De regionala styrelserna fattar beslut om de regionala priserna och Svenska dagen-priserna. Syftet med priserna är att belöna betydande regionala insatser inom Kulturfondens verksamhetsområden.

Ett pris per region à 15 000 euro

3. Svenska Dagen-priser

Syftet med priserna är att belöna personer som på gräsrotsnivå jobbar inom Kulturfondens verksamhetsområden.

 Ett pris per region à 5 000 euro

 4. Specialpriser och specialstipendier

 • Fredrika Runeberg-stipendiet
 • Stella Parlands pris
 • Erna Tauro-stipendiet
 • Anita och Nils Meinanders pris
 • Meta och Ole Torvalds fond
 • Frans Henriksons pris delas ut vid behov
 • Hugo Bergroth-priset
 • Carina Appel-priset

5. Stipendier och bidrag till prismottagare

En pristagare kan också få ett bidrag från Kulturfonden. Däremot kan vi inte bevilja en pristagare ett arbetsstipendium samma år som priset delas ut.

 

 

Klicka här för att se Kulturfondens pristagare 1997-2017.