AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Pris & tävlingar

Varje år uppmärksammar Svenska kulturfonden några personer som gjort en extraordinär insats på utbildningens eller kulturens område genom att dela ut ett antal pris.

Tidigare vinnare

PON-tävlingen

Svenska kulturfonden ordnade under hösten för första gången PON-tävlingen för unga tecknare. Tävlingen ordnades till minne av tecknaren och reklamgrafikern Per-Olof Nyström, som under sin karriär bland annat under flera årtionden tecknade för Hufvudstadsbladets dagbokssidor. Tävlingen var öppen för alla finländska tecknare födda efter 1984, och temat var samhället i dagens Finland. I tävlingen deltog 48 personer med totalt 93 bidrag.

Första pris i tävlingen tilldelas Anna-Sofia Nylund-Allén för en teckning som tar upp osäkerheten i dagens samhälle.

- Eftersom människor är rädda för alla skrämmande saker som händer och för att det finns en stor okunskap i samhället om det som händer, reagerar människor genom sin rädsla. Även det att det är abstrakta saker som händer som är svåra att greppa finns med i teckningen. Och det att makten är allt längre bort från människan säger Nylund-Allén.

Nylund-Allén är född 1985, hemma från Jakobstad men bor sedan tio år tillbaka i Helsingfors. Hon har jobbat mycket med video, dokumentärfilm och radioteater. I höst började hon vid Bildkonstakademin och det är också orsaken till att tecknandet på nytt blivit en del av hennes vardag.

- I och med att vi tecknade flera timmar varje dag väcktes mitt intresse för tecknande på nytt och nu har jag också hittat en egen stil säger Nylund-Allén.