Pris & tävlingar

Varje år uppmärksammar Svenska kulturfonden några personer som gjort en extraordinär insats på utbildningens eller kulturens område genom att dela ut ett antal pris.

Årets kulturpris och regionala pris delas ut vid Kulturfondens vårfester i maj.

Stora priset och två mindre pris

Syftet med priserna är att:

  • belöna modiga, nyskapande, extraordinära insatser insatser för kunnande, kreativitet och kompetens på svenska i Finland
  • visa att man även i en liten kulturkrets kan nå internationell kvalitet
  • stödja ett brett kulturbegrepp med respekt för både tradition och innovation

 Stora priset 30 000 euro och två mindre pris à 15 000 euro.

 

Regionala priser

Syftet med priserna är att belöna betydande regionala insatser inom Kulturfondens verksamhetsområden.

Ett pris per region à 15 000 euro.

 

Svenska dagen-priser

Syftet med priserna är att belöna personer som på gräsrotsnivå jobbar inom Kulturfondens verksamhetsområden.

Ett pris per region à 5 000 euro

 

Specialpriser & -stipendier

 Stella Parlands pris

… ett pris till en konstnär eller en grupp konstnärer för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet, till sin karaktär gränsöverskridande vad gäller språk, kultur eller genre och i en anda av humanism, öppenhet och gärna humor eller med anknytning till italiensk kultur

Priset är på 7 000 euro och delas ut vart tredje år.

Anita och Nils Meinanders stipendium

”För främjande av finlandssvensk journalistik inom medicin och sjukvård.”

Priset är på 6 000 euro och delas ut vart tredje eller vart fjärde år.

Erna Tauro-stipendiet

”… till yngre, begåvad svenskspråkig artist inom musikteatern.”

Priset är på 6 000 euro och delas ut vart tredje år.

Meta och Ole Torvalds pris 

”För att stödja åboländska identitetsstärkande strävanden.”

Priset är på minst 3 000 euro och delas ut ungefär vart tredje år.

Frans Henriksons pris

”För svenska kulturändamål i Sydösterbotten (från och med Vasa i norr till och med Sideby i söder).”

Priset är på 15 000 euro och delas ut vid behov.

Klicka här för att se Kulturfondens pristagare 2000-2021.