Pris & tävlingar

Varje år uppmärksammar Svenska kulturfonden några personer som gjort en extraordinär insats på utbildningens eller kulturens område genom att dela ut ett antal pris.

Årets kulturpris och regionala pris delas ut vid Kulturfondens vårfester i maj 2018.

1.Kulturfondens priser

Syftet med priserna är att:

  • belöna betydande insatser för kunnande, kreativitet och kompetens
  • visa att man även i en liten kulturkrets kan nå internationell kvalitet
  • stödja ett brett kulturbegrepp med respekt för både tradition och innovation

Stora priset à 30 000 euro och två-fyra mindre priser à 15 000 euro för modiga, nyskapande, extraordinära insatser inom kultur, utbildning, forskning eller samhällsliv på svenska i Finland.

2. Regionala priser

De regionala styrelserna fattar beslut om de regionala priserna och Svenska dagen-priserna. Syftet med priserna är att belöna betydande regionala insatser inom Kulturfondens verksamhetsområden.

Ett pris per region à 15 000 euro

3. Svenska Dagen-priser

Syftet med priserna är att belöna personer som på gräsrotsnivå jobbar inom Kulturfondens verksamhetsområden.

 Ett pris per region à 5 000 euro

 4. Specialpriser

  • Stella Parlands pris
  • Meta och Ole Torvalds fond
  • Frans Henriksons pris

Klicka här för att se Kulturfondens pristagare 1997-2018.