AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Novemberansökan

November/Privatpersoner och arbetsgrupper
Bidrag för privatpersoner och arbetsgrupper inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.
Läs mer
November/Doktorandstipendier
Stipendier för doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin. Ansökan görs på svenska såvida det inte finns en särskild motivering till ansökan på annat språk.
Läs mer
November/Samfund
Bidrag för organisationer inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.
Läs mer
November/Arbetsstipendier
Stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för 1-3 år. Arbetsstipendierna riktar sig till professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker. Ansökan ska innehålla en plan och arbetsprov.
Läs mer