Till sökande

Vår allmänna ansökningstid är november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Många av våra bidrag har också ansökningstid i september och dessutom har vi flera bidragsformer som du kan söka året runt.

Läs anvisningarna noggrant och tänk på det här när du gör en ansökan till Kulturfonden:

  • Ändamålet för din ansökan ska anknyta till det svenska i Finland.
  • Gör din ansökan omsorgsfullt och lämna in den inom utsatt tid.
  • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
  • Du ska anhålla om utbetalning av ditt bidrag inom tolv månader från att det har beviljats. I annat fall måste du begära uppskov. Du ska redovisa ditt bidrag inom tolv månader från utbetalningsdagen.
  • Våra bidrag är i regel ettåriga, men i vissa fall kan vi bevilja fleråriga projekt- och verksamhetsbidrag.
  • Du ska ansöka om bidrag i god tid innan du inleder verksamheten eller projektet.
  • Vi stöder i regel inte översättningar, anskaffningar, traktering eller årsfester.
  • Vi beviljar inte bidrag på sociala grunder.

Vi sänder alltid besked – både om beviljade bidrag och om avslag – till den mejladress som finns i din ansökan.

Vi meddelar alla bidrag till skattemyndigheterna.

Via länkarna nedan får du noggrannare vägledning för din ansökan:

Om behandlingen av ansökningar

”Sänd ansökan” – vad händer sen?

Vad händer med din ansökan?

Våra bästa tips till dig som söker bidrag

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som våra ombudsmän får och några tips för att enkla förbättringar i din ansökan.

Allmänna råd till sökande

Ombudsmännens tips till sökande

Våra tipsfilmer 2018

Gör en projektplan och en projektansökan

Vadå ”anknytning till det svenska i Finland”?

Hållbarhet och tillgänglighet?

Bidrag för att anställa någon?

Avslag?! De vanligaste orsakerna

Sökandeprofiler och ansökningsblanketter

Vem är du? Tips för olika sökandetyper

Läs det här om du arbetar i grupp

Bidrag till företag och kommuner?

November – vilken ansökningsblankett ska jag välja?

Utbildning och vetenskap

Vi stöder också naturvetenskaplig forskning

Hur söka bidrag för studieresor?

Jobbar du inom småbarnspedagogiken?

Konst och kultur

Vem är professionell konstnär?

Arbetsstipendium eller projekt?

Om våra olika fonder

Vadå specialfond?

Vi stöder också naturvetenskaplig forskning