Till sökande

Vår allmänna ansökningstid är november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag.

Läs anvisningarna noggrant och tänk på det här när du gör en ansökan till Kulturfonden:

  • Ändamålet för din ansökan ska anknyta till det svenska i Finland.
  • Gör din ansökan omsorgsfullt och lämna in den inom utsatt tid.
  • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
  • Du ska använda bidraget under samma kalenderår det har beviljats. I annat fall måste du begära uppskov.
  • Våra bidrag är i regel ettåriga, men projekt kan få fleråriga bidrag.
  • Du ska ansöka om bidrag i god tid innan du inleder verksamheten.
  • Vi stöder i regel inte översättningar och anskaffningar.
  • Vi beviljar inte bidrag på sociala grunder.

Via länkarna nedan får du noggrannare vägledning.

Projektbidrag till den offentliga sektorn

Vi kan stödja projekt inom den offentliga sektorn om det är ett pilotprojekt eller behövs ett startbidrag; särskilt om stat och kommun garanterar finansiering för fortsättningen. Vi kan inte stödja verksamhet som hör till den offentliga sektorns lagstadgade skyldigheter.

Vi meddelar alla bidrag till skattemyndigheterna.

Ansök den 1-30 november. Du får besked i slutet av mars till den mejladress som finns i ansökan.

Om behandlingen av ansökningar

Här kan du läsa om vår behandling av alla ansökningar.

Här kan du se en video om vad som händer med din ansökan efter att du lämnat in den. 

Våra bästa tips till dig som söker bidrag

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som våra ombudsmän får och några tips för att enkla förbättringar i din ansökan.

Allmänna råd till sökande

Ombudsmännens bästa tips till sökande

Här kan du se våra videon med tips inför november. 

Gör en projektplan och en projektansökan – våra ombudsmän tipsar

Vadå ”anknytning till det svenska i Finland”?

Hållbarhet och tillgänglighet – vad menar vi med det?

Kan vi söka bidrag för att anställa någon?

Avslag?! De vanligaste orsakerna till ett negativt besked

Sökandeprofiler och ansökningsblanketter

Vem är du? Tips för olika sökandetyper

Läs det här om du är kontaktperson för en arbetsgrupp.

Kan företag och kommuner söka bidrag?

Läs det här ifall du undrar vilken ansökningsblankett du ska välja för din ansökan.

Utbildning och vetenskap

Hur söka bidrag för studieresor?

Bidrag för behörighetsgivande studier inom småbarnspedagogiken.

Bråttom med bidrag för bokpaket?

Konst och kultur

Vem är professionell konstnär?

Ansöka om arbetsstipendium eller projektbidrag?