AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Novemberansökan

Vår allmänna ansökningstid är november. Då kan både privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan. Bekanta dig också med vår verksamhetsplan.

November/Privatpersoner och arbetsgrupper
Bidrag för privatpersoner och arbetsgrupper inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.
Läs mer
November/Doktorandstipendier
Stipendier för doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin. Ansökan görs på svenska såvida det inte finns en särskild motivering till ansökan på annat språk.
Läs mer
November/Samfund
Bidrag för organisationer inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.
Läs mer
November/Arbetsstipendier
Stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för 1-3 år. Arbetsstipendierna riktar sig till professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker. Ansökan ska innehålla en plan och arbetsprov.
Läs mer