Till sökande

Vår allmänna ansökningstid är november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag.

Läs anvisningarna noggrant och tänk på det här när du gör en ansökan till Kulturfonden:

  • Ändamålet för din ansökan ska anknyta till det svenska i Finland.
  • Gör din ansökan omsorgsfullt och lämna in den inom utsatt tid.
  • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
  • Du ska använda bidraget under samma kalenderår det har beviljats. I annat fall måste du begära uppskov.
  • Våra bidrag är i regel ettåriga, men projekt kan få fleråriga bidrag.
  • Du ska ansöka om bidrag i god tid innan du inleder verksamheten.
  • Vi stöder i regel inte översättningar och anskaffningar.
  • Vi beviljar inte bidrag på sociala grunder.

Via länkarna nedan får du noggrannare vägledning.

Projektbidrag till den offentliga sektorn

Vi kan stödja projekt inom den offentliga sektorn om det är ett pilotprojekt eller behövs ett startbidrag; särskilt om stat och kommun garanterar finansiering för fortsättningen. Vi kan inte stödja verksamhet som hör till den offentliga sektorns lagstadgade skyldigheter.

Vi meddelar alla bidrag till skattemyndigheterna.

Ansök den 1-30 november. Du får besked i slutet av mars till den mejladress som finns i ansökan.

Våra bästa tips till dig som söker bidrag

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som våra ombudsmän får och några tips för att enkla förbättringar i din ansökan.

Ombudsmännens tips till sökande

Vadå ”anknytning till det svenska i Finland”?

Läs det här ifall du undrar vilken ansökningsblankett du ska välja för din ansökan.

Gör en projektplan och en projektansökan – våra ombudsmän tipsar

Hållbarhet och tillgänglighet – vad menar vi med det?

Läs det här om du är kontaktperson för en arbetsgrupp.

Kan vi söka bidrag för att anställa någon?

Hur söka bidrag för studieresor?

Bidrag för behörighetsgivande studier inom småbarnspedagogiken.

Vem är professionell konstnär?

Vem kan söka bidrag för Kulturbesök?

Här kan du se våra videon med tips inför november. 

Här kan du läsa om vår behandling av alla ansökningar.