Till sökande

Vår allmänna ansökningstid är november. Då kan både privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag.

Läs anvisningarna noggrant och tänk på det här när du gör en ansökan till Kulturfonden.

  • Ändamålet för din ansökan ska anknyta till det svenska i Finland.
  • Gör din ansökan omsorgsfullt och lämna in den inom utsatt tid.
  • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
  • Du ska använda bidraget under samma kalenderår det har beviljats. I annat fall måste du begära uppskov.
  • Våra bidrag är i regel ettåriga, men projekt kan få fleråriga bidrag.
  • Du ska ansöka om bidrag i god tid innan du inleder verksamheten.

Vi kan stödja projekt inom den offentliga sektorn om det är ett pilotprojekt eller behövs ett startbidrag; särskilt om stat och kommun garanterar finansiering för fortsättningen. Vi kan inte stödja verksamhet som hör till den offentliga sektorns lagstadgade skyldigheter.

  • Vi stöder i regel inte översättningar och anskaffningar.
  • Vi beviljar inte bidrag på sociala grunder.

Vi meddelar alla bidrag till skattemyndigheterna. Ansök den 1-30 november. Du får besked i slutet av mars till den e-postadress som finns i ansökan.

Läs det här om du är kontaktperson för en arbetsgrupp.

Ombudsmännens tips till sökande.

Här kan du se våra videon med tips inför november. 

Vem är professionell konstnär?

Klicka här ifall du undrar vilken ansökningsblankett du ska välja för din ansökan.

Vem kan söka bidrag för Kulturbesök?

Här kan du läsa om vår behandling av alla ansökningar.