Tillbaka
21.11.19   (Redigerad 28.10.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kan företag och kommuner söka bidrag?

Både företag och kommuner kan söka bidrag för specifika projekt. Bild: Sara Bondegård

Kan företag och kommuner söka bidrag från Kulturfonden? Det är en av de frågor vi oftast får. Ombudsmännens korta svar är ja, men det finns flera frågor att beakta.

Texten är uppdaterad och granskad i oktober 2021.

Olika regler för olika sökandetyper

Kulturfonden tar emot ansökningar från tre olika typer av sökande:

  • privatpersoner
  • arbetsgrupper
  • organisationer

När du registrerar dig som sökande väljer du vilken sökandetyp du representerar (privatperson, arbetsgrupp eller organisation). En organisation kan vara en förening, kommunal aktör, stiftelse eller ett företag.

Läs mera om vad som gäller för de olika sökandetyperna här

När är det okej för ett företag eller en kommun att ansöka?

Om ansökan gäller ett specifikt projekt kan ett företag eller en kommun ansöka om bidrag.

Projekt kan vara till exempel ett utvecklingsprojekt inom kultur (bibliotek och museum), utbildning (skola och småbarnspedagogik) eller enskilda evenemangsproduktioner.

Projektet ska ha ett tydligt syfte, klara mål, fastställda tidsramar för projektets början och slut och en egen budget.

Skolor, daghem och enheter med eftis- och morrisverksamhet kan också ansöka om bidrag för bokpaket eller för att besöka kulturinstitutioner (endast för skolor och daghem).

Vad är inte okej?

Vi beviljar aldrig bidrag för:

  • lagstadgad verksamhet
  • näringsverksamhet

Lagstadgad verksamhet

Vi beviljar inte bidrag för verksamhet som enligt lag ska skötas av ett offentligt samfund. En kommun kan alltså inte få bidrag för att bedriva utbildningsverksamhet eller upprätthålla bibliotek.

Vi beviljar inte heller verksamhetsbidrag till institutioner som har en kommunal eller statlig huvudman, även om verksamheten i sig inte är lagstadgad. Det innebär att till exempel kommunala museer inte kan beviljas verksamhetsbidrag, men däremot nog bidrag för enskilda projekt.

Näringsverksamhet

Ett företag kan inte få bidrag för att bedriva sin verksamhet (till exempel hyra lokaler, anställa personal eller köpa in teknisk utrustning). Däremot kan ett företag stå som sökande för bidrag till en enskild produktion, till exempel ett evenemang.

Observera att för företag gäller andra skatteregler än för allmännyttiga samfund!

Kan företag och kommuner söka bidrag?