Bokpaket

Vi beviljar bidrag på max. 800 euro för bokpaket till enheter inom småbarnspedagogiken, förskolor, eftisar och mornisar, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet (även folkhögskolor med undervisning på andra stadiet). Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av enheten eller skolan eller av en föräldraförening.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid.

För vad

Vi beviljar bidraget till enheter inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning som vill skaffa ny litteratur till sina skolbibliotek eller boksamlingar. Också enheter med språkbad på svenska kan ansöka om bidrag för bokpaket. Bidraget gäller litteratur som är avsedd för barnen / eleverna / studerandena - inte för personalens litteratur.

Kriterier

Bidraget kan sökas av enheten/skolan/föräldraföreningen.

Vi kan bevilja bidrag till bokpaket högst vart tredje år.

Bidraget är avsett för införskaffning av böcker som är tillgängliga för alla barn / elever / studerande, inte för individuella bokstipendier.

Summa

800 euro per enhet vart tredje år.

Besked om beslut

Besked skickas inom fyra veckor till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisa senast inom ett år efter att bidraget betalats ut.
För mera information, kontakta:

Katarina von Numers-Ekman

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi