Bokpaket för skolor och daghem

Vi beviljar bidrag på max. 600 euro för bokpaket till dagvårdsenheter, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet. Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av dagvårdsenheten, skolan eller föräldraföreningen.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid. Öppnas 1.1.2020

För vad

Vi beviljar bidraget till enheter inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning som vill skaffa ny litteratur till sina skolbibliotek eller boksamlingar. Också enheter med språkbad på svenska kan ansöka om bidrag för bokpaket.

Kriterier

Bidraget kan sökas av enheten/skolan eller av föräldraföreningen.
Vi kan bevilja bidrag till bokpaket högst vart tredje år.

Summa

Högst 600 euro per daghem/förskola vart tredje år.

Besked om beslut

Beskeden skickas inom fyra veckor till den e-postadress som finns i sökandes användarprofil.

Redovisning

Efter avslutat projekt, senast inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Katarina von Numers-Ekman

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi