Aktuellt

11.6.24   |   Nyheter

Utbetalning av bidrag under sommaren

Har du beviljats ett bidrag av Kulturfonden eller Studiefonden? Under sommaren måste du i god tid anhålla om utbetalning av våra bidrag. Anhåll senast den 19 juni 2024, om du vill ha ditt bidrag under sommarperioden.

Utbetalning av bidrag under sommaren
13.6.24   |   Evenemang

Börjar ditt kreativa år snart?

Har du fått ett av Kulturfondens arbetsstipendier och är beredd att inleda ditt kreativa år i höst? I så fall ska du inleda med att kolla vårt webbseminarium “Ditt kreativa år”.

Börjar ditt kreativa år snart?
13.5.24   |   Evenemang

Riktlinjer och regler för trygga rum

Hjälp oss att skapa en trygg, inkluderande och transformativ upplevelse för alla deltagare på Kulturfondens vårfester 14, 17 och 22 maj. Välkommen att följa evenemangets riktlinjer och regler.

Riktlinjer och regler för trygga rum
13.5.24   |   Evenemang

Safe Space Guidelines and Rules

Help us create a safe, inclusive and transformative experience for all participants during our Spring Festivities on the 14th, 17th and 22nd of May. We welcome you to follow the event guidelines and rules.

Safe Space Guidelines and Rules
13.5.24   |   Evenemang

Installations

Read more about the art installations that are a part of our Spring Festivities on the 14th, 17th and 22nd of May 2024.

Installations
26.4.24   |   Evenemang

Tapaa taiteilijat

Oletko utelias heittäytymään kevään juhlien tarjoamaan taiteelliseen pyörteeseen, joka vie sinut eri maailmoihin ja tiloihin? Haluatko tutustua taiteilijoihin tuotannon takana? Täällä on koko Linking the (un)known – an Intercultural Art Experience -tapahtuman tiimi.

Tapaa taiteilijat
22.4.24   |   Evenemang

Taiteelliset johtajat

Aikaisemmin tänä vuonna järjestettiin Open Call -haku, jossa etsimme ohjelmantekijää luomaan kevätjuhlien kulttuurienvälistä ohjelmaa. Valinta osui Flux Cultural Associationiin, jonka perustivat luovat toimijat Hamidreza Keshvarpajuh ja Jens Heinström.

22.4.24   |   Evenemang

Konsepti ja visio

Aikaisemmin tänä vuonna järjestimme Open Call -haun, jossa etsimme ohjelmantekijää luomaan kevätjuhliemme kulttuurienvälistä ohjelmaa. Valinta osui Flux Cultural Associationiin, jonka ovat perustaneet luovat toimijat Hamidreza Keshvarpajuh ja Jens Heinström.

Konsepti ja visio
22.4.24   |   Evenemang

Mitä saat kokea?

Sukella odottamattomaan Linking the (un)known -tapahtumassa, kiehtovassa taide-elämyksessä, joka on suunniteltu kuljettamaan katsoja läpi audio-visuaalisten installaatioiden ja luovien ilmaisujen maailman. Täältä löydät ohjelman yleisesittelyn.

Mitä saat kokea?
22.4.24   |   Evenemang

Tervetuloa kevään juhliin!

Toukokuussa juhlimme kevään apurahajakoa ja palkittuja kolmella kulttuurienvälisellä taide-elämyksellä. Tervetuloa kokemaan Linking the (un)known – an Intercultural Art Exprience.

19.4.24   |   Nyheter

Förlängd ansökningstid till Labbet

Är du en svenskpråkig yrkesverksam dramatiker i Finland? Drömmer du om tid och rum att fördjupa dig i ditt skrivande? Vi har förlängt ansökningstiden till Labbets residens till den 15 maj.

Förlängd ansökningstid till Labbet
11.4.24   |   Evenemang

What to expect?

Dive into the unexpected at Linking the (un)known, an immersive art experience designed to transport you through a world of sensory wonders and creative expression. Here you will find an outline of the program.

What to expect?
11.4.24   |   Evenemang

Vad får du uppleva?

Dyk in i det oväntade på Linking the (un)known, en omslutande konstupplevelse designad för att transportera dig genom en värld av audio-viseulla installationer och kreativa uttryck. Här hittar du en översikt av programmet.

Vad får du uppleva?
10.4.24   |   Nyheter

Systrarna Standertskjölds donation är en positiv utmaning för Svenska kulturfonden

Thelma och Lise Standertskjölds fond är en av Svenska kulturfondens allra största specialfonder. Fonden, som sedan 1980-talet stöder svenskspråkiga skådespelare och konstnärer, har idag en så stor avkastning att Kulturfonden fått leta efter nya sätt för att följa donatorernas vilja. Nu kan konstnärer och skådespelare också söka stipendier för rehabilitering, rekreation och friskvård.

Systrarna Standertskjölds donation är en positiv utmaning för Svenska kulturfonden
9.4.24   |   Evenemang

Meet the artists

Are you curious about the artistic whirlwind of a journey that takes you through various worlds and spaces at our spring festivities? Do you want to get to know the artists behind the production? Here is the entire team behind Linking the (un)known – an Intercultural Art Experience.

Meet the artists
9.4.24   |   Evenemang

Träffa konstnärerna

Är du nyfiken på den konstnärliga virvelvind till resa som kommer ta dig genom olika världar och rum på våra vårfester? Vill du lära känna konstnärerna bakom produktionen? Här är hela teamet bakom Linking the (un)known – an Intercultural Art Experience.

Träffa konstnärerna
18.3.24   |   Evenemang

Welcome to our Spring Festivities

In May we are celebrating our annual spring distribution and our prizewinners with three intercultural art experiences. Welcome to Linking the (un)known – an Intercultural Art Experience.

Welcome to our Spring Festivities
15.3.24   |   Nyheter

Kulturfonden delar ut 26,5 miljoner euro

Svenska kulturfonden delar den här veckan ut cirka 26,5 miljoner euro på basis av de ansökningar som lämnades in i november 2023. Utdelningen är 1,5 miljoner euro större än i fjol. Av drygt 3 300 ansökningar beviljades cirka 1 700. Ansökningarnas sammanlagda värde var knappt 86,3 miljoner euro.

Kulturfonden delar ut 26,5 miljoner euro
12.3.24   |   Nyheter

Nu kan du boka ett responssamtal med oss

Tisdag 12 mars har alla som lämnade in en ansökan i november 2023 fått ett mejlbesked av oss. Har du nu frågor eller funderingar? I år testar vi att erbjuda sökande responssamtal med våra ombudsmän via Zoom.

Nu kan du boka ett responssamtal med oss
7.3.24   |   Nyheter

Residensansökan är öppen!

Jobbar du som dramatiker och suktar efter tid för att skriva? Eller vill du som är konstnär vidga dina vyer och få nya impulser utomlands? Då kan våra residensstipendier vara något för dig. Ansökan är öppen i mars.

Residensansökan är öppen!
4.3.24   |   Nyheter

Vill du göra praktik utomlands?

Är du studerande eller nyutexaminerad? Vill du vidga dina vyer och skaffa dig relevant arbetserfarenhet? I mars erbjuder vi tio praktikplatser runt om i Europa. Ansökan är öppen mellan 15-31 mars.

Vill du göra praktik utomlands?
1.3.24   |   Evenemang

Concept and vision

Earlier this year we announced an Open Call looking for a creator to build an intercultural program for our spring festivities. The choice fell on the Flux Cultural Association, which was founded by the creative professionals Hamidreza Keshvarpajuh and Jens Heinström.

Concept and vision
1.3.24   |   Evenemang

Koncept och vision

Tidigare i år utlyste vi en Open Call där vi sökte en programkreatör för att skapa ett interkulturellt program för våra vårfester. Valet föll på Flux Cultural Association, som grundades av de kreativa aktörerna Hamidreza Keshvarpajuh och Jens Heinström.

Koncept och vision
1.3.24   |   Evenemang

Konstnärliga ledare

Tidigare i år utlyste vi en Open Call där vi sökte en programkreatör som kunde hjälpa oss att skapa ett interkulturellt program till våra vårfester. Valet föll på Flux Cultural Association, som grundades av de kreativa aktörerna Hamidreza Keshvarpajuh och Jens Heinström.

Konstnärliga ledare
1.3.24   |   Evenemang

Artistic Directors

Earlier this year we announced an Open Call looking for a creator to build an intercultural program for our spring festivities. The choice fell on the Flux Cultural Association, which was founded by the creative professionals Hamidreza Keshvarpajuh and Jens Heinström.

Artistic Directors
17.1.24   |   Nyheter

Niklas Fagerström hjälpte oss att förstå coronapandemin

Under coronapandemin spelade journalisten Niklas Fagerström en nyckelroll i att sprida korrekt information på svenska i Finland via radio, tv och webb. Det konstaterar Svenska kulturfonden som nu belönar honom med Anita och Nils Meinanders stipendium för medicinsk journalistik.

Niklas Fagerström hjälpte oss att förstå coronapandemin
11.1.24   |   Nyheter

Januari är journalisternas månad

Jobbar du som journalist, konstkritiker eller recensent? Eller studerar du journalistik? I januari tar vi emot ansökningar om journaliststipendier. Myös suomenkieliset toimittajat voivat hakea apurahaa.

Januari är journalisternas månad
18.12.23   |   Nyheter

Nästan 1,1 miljoner euro till Österbotten

Svenska kulturfonden delar nu ut nästan 1,1 miljoner euro ur specialfonder med inriktning på Österbotten. De knappt 600 bidragen går till utbildning, forskning och kultur med anknytning till det svenska i Österbotten.

Nästan 1,1 miljoner euro till Österbotten
8.12.23   |   Nyheter

Vad satsar vi på 2024?

Utbildning och kultur på svenska i Finland är vår grej. Men vad satsar vi extra mycket på under 2024? Läs vår verksamhetsplan här.

Vad satsar vi på 2024?
5.12.23   |   Nyheter

Educa-mässan närmar sig

Välkommen till Educa-mässan 26-27.1.2024 i Mässcentret, Helsingfors. Vi ses i det svenska kvarteret . Håll siktet på de röda Hörnan-skyltarna.

Educa-mässan närmar sig
4.12.23   |   Nyheter

Vi fick 3 300 ansökningar i november

November är förbi och därmed också vår ordinarie ansökningstid 2023. I år fick vi drygt 3 300 ansökningar. Det är ungefär 300 fler än i fjol. Alla sökande får besked i mars 2024.

Vi fick 3 300 ansökningar i november
1.12.23   |   Nyheter

Läsningen flyter – men skillnader finns

Fjärdeklassarna i de svenskspråkiga skolorna läser överlag bra, lika bra som eleverna i de finskspråkiga skolorna, men skillnader finns. Bland annat spelar regionen och familjens socioekonomiska ställning roll för elevens läsförmåga.

Läsningen flyter – men skillnader finns
16.11.23   |   Nyheter

Har du koll på budgeten?

Budgeten utgör en viktig del i din ansökan. Ändå är den inte alltid helt lätt att få till korrekt. För att underlätta har våra ombudsmän Anna och Katarina gjort en liten budgetskola i kort videoformat. Budgetskolan riktar sig till er som lämnar in en ansökan som privatpersoner eller arbetsgrupper.

Har du koll på budgeten?
7.11.23   |   Nyheter

Skriv eller uppdatera ditt cv

Om du söker bidrag i november märker du att vi i många ansökningsblanketter kräver att du bifogar cv till ansökan. Det här gäller både för privatpersoner och arbetsgrupper då vi behöver alla medlemmars cv.

Skriv eller uppdatera ditt cv
7.11.23   |   Nyheter

De här nya frågorna finns i ansökan

Varje år justerar vi våra ansökningsblanketter för att underlätta för dig som söker bidrag. Här presenterar vi de nya frågorna och också mindre justeringar i frågor och exempel som funnits redan tidigare.

De här nya frågorna finns i ansökan
6.11.23   |   Nyheter

En miljon till det nya campuset i Björneborg

Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden har gett ett bidrag på en miljon euro till kultursalen i det nya i campuset i Björneborg. Bidraget går till Svenska kulturfonden i Björneborg (SKiB) som finansierar hela projektet.

En miljon till det nya campuset i Björneborg
3.11.23   |   Nyheter

Kulturfonden belönar eldsjälar på svenska dagen

Svenska kulturfonden prisbelönar personer som gjort insatser för kultur eller utbildning på svenska i sin region. I år får verksamhetsledaren Tariku Ahlfors det nyländska svenska dagen-priset, läraren Camilla Fant får det österbottniska priset och musikern Kim Engblom det åboländska.

Kulturfonden belönar eldsjälar på svenska dagen
31.10.23   |   Nyheter

Äntligen november!

Så var det igen november och dags för vår ordinarie ansökningstid. Skriva ansökan, läsa instruktioner och fixa budget – i november är ni flera som har många järn i elden! För att underlätta har vi samlat alla våra bästa tips på ett och samma ställe.

Äntligen november!
27.10.23   |   Nyheter

Låt våra videor lotsa dig genom ansökan

Är du osäker på hur du fyller i ansökningsblanketten korrekt? Känns det svårt att registrera sig? Eller vill du försäkra dig om att du tolkat frågorna i ansökningsblanketten rätt? Vi har samlat svaren på de allra vanligaste funderingarna i våra instruktionsvideor.

Låt våra videor lotsa dig genom ansökan
27.10.23   |   Nyheter

Vill du ha hjälp med ansökan?

Ska du söka bidrag från Kulturfonden? Känns ansökan svår? I det här inlägget berättar vi hur vi kan hjälpa dig som behöver extra hjälp eller har särskilda utmaningar.

Vill du ha hjälp med ansökan?
24.10.23   |   Evenemang

Hur står det till med läsförmågan?

Välkommen till en seminariedag med en djupdykning i de svenskspråkiga skolornas resultat i PIRLS-undersökningen 2021. Seminariet arrangeras i samarbete mellan Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Länken till seminariestreamen hittar du nedan.

Hur står det till med läsförmågan?
12.10.23   |   Nyheter

Sista chansen att söka SKAPA-bidrag

Snart tar vi för andra och sista gången emot ansökningar om SKAPA-bidrag. Under oktobers två sista hela veckor kan ni söka om bidrag för att göra konstundervisningen mera tillgänglig och jämlik för barn och unga.

Sista chansen att söka SKAPA-bidrag
10.10.23   |   Nyheter

Världen på scenen

Visste du att vi också stöder översättningar av manus till svenska? Som en av finansiärerna i projektet Världen på scenen understöder vi både översättning och iscensättning av internationell dramatik för finländska teatrar. Skicka in ansökan i november.

Världen på scenen
9.10.23   |   Nyheter

Vi ses väl på Bokmässan?

Är du på väg till Helsingfors bokmässa den 26-29 oktober i Mässcentret? Då är du varmt välkommen att delta i våra program – en prisutdelning och ett samtal om arbetsstipendier – i Bokbyn!

Vi ses väl på Bokmässan?
4.10.23   |   Nyheter

Konsttestarna fortsätter

Finlands största och enda nationella program för kulturfostran, Konsttestarna, kommer att fortsätta under läsåren 2024–27. Programmets ursprungliga finansiärer, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden, har beslutat att fortsätta finansiera verksamheten. Syftet är att ytterligare befästa verksamheten och få med den i statsbudgeten.

Konsttestarna fortsätter
22.9.23   |   Nyheter

1,2 miljoonaa euroa kielirajat ylittäviin kohtaamisiin ja tapaamisiin

Monikielisessä maassa tarvitaan ymmärrystä kieliryhmien välille. Silloin kohtaamiset ja tapaamiset eri äidinkieliä puhuvien kesken ovat välttämättömiä. Svenska kulturfondenin Hallå Två -avustuksella haluamme tukea juuri sitä – että ihmiset tapaisivat ja tutustuisivat toistensa kieliin ja kulttuureihin. Se on tänä päivänä kenties tärkeämpää kuin pitkiin aikoihin, Svenska kulturfondenin puheenjohtaja Mikaela Nylander sanoo.

1,2 miljoonaa euroa kielirajat ylittäviin kohtaamisiin ja tapaamisiin
11.9.23   |   Nyheter

Boka en ombudsman i september

I september tar vi emot ansökningar om bidrag ur många olika specialfonder i Österbotten. Nu erbjuder vi Zoom-träffar för dig som vill ha hjälp med din ansökan.

Boka en ombudsman i september
5.9.23   |   Nyheter

Nya klassiker inom scen- och bildkonst

Ansökningsomgången för fonden Nya klassiker, som grundats av finska staten tillsammans med fyra stiftelser, är öppen 1–15 september. Både aktörer inom scenkonst som bildkonst kan söka om bidrag.

Nya klassiker inom scen- och bildkonst
30.8.23   |   Nyheter

Vem blir Kulturfondens nästa pristagare?

Vem tycker du ska få Svenska kulturfondens pris år 2024? Nu har du chansen att vara med och påverka! Under hela september har du möjlighet att föreslå personer eller grupper som gjort viktiga insatser för det svenska i Finland.

Vem blir Kulturfondens nästa pristagare?
29.8.23   |   Nyheter

Sök i september

I september tar vi emot ansökningar om bidrag ur många olika specialfonder och för flera olika aktiviteter. Flera specialfonder har regional anknytning och många riktar sig särskilt till studerande – läs noga och notera vilka som berör dig.

Sök i september
28.8.23   |   Nyheter

Tolv nya förtroendevalda

Vi inleder hösten med tolv nya förtroendevalda. Bland våra nya förtroendevalda finns namnstarka personer från utbildnings-, kultur- och organisationsfältet. Alla har utnämnts av Svenska folkpartiets styrelse.

Tolv nya förtroendevalda
25.5.23   |   Nyheter

Nu kan du läsa vår årsbok för 2022

År 2022 blev ännu ett år präglat av instabilitet och osäkerhet. Men tider av kris förenar, vilket är något vi också ser i stiftelsearbetet. I vår årsbok kan du läsa om hur 2022 blev ett år fullspäckat med viktiga projekt, granskningar, strategiska satsningar och verksamheter i utveckling.

Nu kan du läsa vår årsbok för 2022
22.5.23   |   Nyheter

Funderingar om flerspråkighet i abiturienternas uppsatstävling

Det är återigen dags för Svensklärarna i Finland och Svenska kulturfonden att belöna trefinskpråkiga abiturienter i den årliga uppsatstävlingen på svenska. Christoffer Strandbergutsåg de vinnande uppsatserna, och valde att uppmärksamma texter där skribenternapersonligt, insiktsfullt och berörande lyckats beskriva vad svenskan betyder för dem.

Funderingar om flerspråkighet i abiturienternas uppsatstävling
11.5.23   |   Evenemang

Ditt kreativa år

Har du fått ett av Kulturfondens cirka 70 arbetsstipendier och är beredd att inleda ditt kreativa år? Vi har gjort ett videoseminarium för dig!

Ditt kreativa år
28.4.23   |   Evenemang

SKAPA mera

Minns du SKAPA som vi riktar sex miljoner euro till? I juni ordnar vi en seminariedag med tips och inspiration för både dig som redan driver ett SKAPA-projekt och för dig som i höst ska söka SKAPA-bidrag för att göra konstundervisning mera tillgänglig och jämlik för barn och unga.

SKAPA mera
25.4.23   |   Nyheter

Har du en turné i kikaren?

I april tar vi emot ansökningar om turnébidrag för turnéer i Finland och utomlands. Bidraget är för professionella konstnärer och arbetsgrupper som är yrkesverksamma på svenska i Finland inom alla konstområden.

Har du en turné i kikaren?