Tillbaka
18.6.24   |   Nyheter

Fonden Nya klassiker stöder bildkonst – ansökningstid i september

I september kan man igen ansöka om bidrag från fonden Nya klassiker. Den här gången riktas bidragen till bildkonst. Scenkonstnärer kan följande gång lämna in en ansökan i september 2025.

Fonden Nya klassiker grundades 2022 som ett samarbete mellan staten och fyra privata fonder, bland annat Svenska kulturfonden.

Hösten 2024 kan bidrag sökas av scenkonstsamfund, gallerier, artotek och andra samfund som idkar utställningsverksamhet och försäljning av verk till publiken. Scenkonstnärer kan följande gång ansöka i september 2025. I fortsättningen beviljas bidrag växelvis för scenkonst och bildkonst.

Bidrag enligt ny beräkningsmodell

I fjol fick många artotek bidrag. Bidrag gick också till olika aktörer som ville öka försäljningen av konstverk och förbättra konstnärernas verksamhetsförutsättningar. Alla bidragstagare år 2023 finns på Nya klassikers webbsida.

Eftersom bidragen inom Nya klassiker har två olika beräkningsmodeller – bidragsmottagare kan utöver en grunddel också få en kalkylerad del som baserar sig på försäljningsintäkterna under stipendieperioden. Grunddelen kan vara högst 100 000 euro och den kalkylerade delen högst 150 000 euro.

Om Nya klassiker

Fonden skapar förutsättningar för etablerade kulturaktörer att verka och utvecklas.

Fonden Nya klassiker stöder konstens ställning och betydelse i samhället, förlänger konstverkens och produktionernas livslängd och ökar publikmängderna. Bidragen uppmuntrar också organisationerna och konstnärerna till gränsöverskridande samarbete oberoende av administrativa strukturer och finansieringsmodeller. Bidragen ska gagna både samfunden och de enskilda konstnärerna.

Bakom fonden står undervisnings- och kulturministeriet och fyra stiftelser: Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö och Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Ansökningstid och instruktioner till sökande

Ansökningstiden är 1-16.9.2024.

Här finns noggrannare instruktioner för sökande.

Fonden Nya klassiker stöder bildkonst – ansökningstid i september

Bild: Tage Rönnqvist