AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
11

Beslutsfattande

Beslutsfattandet inom Svenska kulturfonden sker i flera olika organ. Styrelsen tar de slutgiltiga besluten om alla bidrag.  Ansökningar med stark regional förankring behandlas av de tre regionala direktionerna, Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond och Österbottens svenska kulturfond. Delegationen bistår med kunskap från konst- och utbildningsfältet. Kulturfonden engagerar också årligen ett fyrtiotal sakkunniga inom olika verksamhetsområden för att få en professionell och välmotiverad grund för styrelsens beslut.

Fondens förtroendevalda förutsätts vara väl förtrogna med samhälls-, utbildnings- och kulturlivet, organisationsväsendet och regionerna i Svenskfinland. Målsättningen är att olika områden inom det svenska utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Svenskfinland blir företrädda, likaså eftersträvas en jämn köns- och åldersfördelning.

 

 

Styrelsen

Styrelsen tillsätts av Svenska folkpartiets partistyrelse. Styrelsen består av en ordförande och åtta medlemmar samt tre ersättare. Styrelsens ordförande väljs för en period på tre år och kan återväljas en gång. Medlemmarna väljs för en period på två år och kan återväljas två gånger.

Styrelsen fattar beslut om projekt som är beredda av fondens projektberedning och om bidragsansökningar som undantagsvis inlämnas utanför den ordinarie ansökningstiden.

Ordförande Stefan Wallin

riksdagsledamot, PM, Åbo

Sandra Berqvist

PM, Pargas

Elli Flén (ers.)

kommunikationskonsult, Nykarleby

Linnéa Henriksson

PL, Ekenäs

Anna-Lena af Hällström

HR-chef, Kristinestad

Mikael Höysti

avdelningschef, Köpenhamn

Peter Löfberg (ers.)

DI, Tammerfors

Mikko Ollikainen

PM, Malax

Kristel Pynnönen

Borgå

Ulf Stenman

VD, Larsmo

Henrik Wickström (ers.)

studerande, Ingå

Henrik Wolff

VD, rektor, HelsingforsDelegationen

Delegationen tillsätts av Svenska folkpartiets partistyrelse. Delegationen består av en ordförande och fjorton medlemmar. Delegationens ordförande väljs för en period på tre år och kan återväljas en gång. Medlemmarna väljs för en period på två år och kan återväljas två gånger.

Delegationen behandlar riktlinjerna för Svenska kulturfondens verksamhet, den årliga verksamhetsplanen och rambudgeten samt utdelningen. Delegationen är ett rådgivande organ som samlar bred sakkunskap från olika regioner och verksamhetsområden.

Ordförande Ann-Luise Bertell

teaterchef, Vasa

Anna Abrahamsson

förbundssekreterare, Helsingfors

Andreas af Enehielm

musiker och skådespelare, Helsingfors

Lasse Eriksson

kultursekreterare, Närpes

Helleke Heikkinen

EM, Helsingfors

Joachim Thibblin

teaterchef, Åbo

Dan Johansson

förbundsordförande, Karis

Mårten Johansson

konsult och företagare, Ekenäs

Mats Prost

PM, Pargas

Paula Rossi

professor, Uleåborg

Catharina von Schoultz

EM, Borgå

Noona Leppinen

teaterpedagog, Helsingfors

Carola Sundqvist

amanuens, Jakobstad

Marcus Lerviks

bildkonstnär, Vasa

Karolina Zilliacus

bibliotekschef, ÅboNylands svenska kulturfond
Åbolands svenska kulturfond
Österbottens svenska kulturfond
Nylands svenska kulturfond

Ordförande Martina Lindberg

Raseborg

Teddy Granroth

musikledare, Karis

Börje Henriksson

pensionär, Vanda

Gungerd Wikholm

redaktör

Kerstin Romberg

rektor, Raseborg

Catharina von Schoultz

EM, Borgå (delegationens representant)

Leena Stolzmann

rektor, Borgå

Veronica Svenskberg

tjänsterådgivare, Liljendal

Joachim Thibblin

teaterchef, Patis

Mika Westerlund

linjeledare, Helsingfors

Fotograf: Maria Grönroos