Press & logo

Vi sänder regelbundet pressmeddelanden om våra beviljade bidrag och andra viktiga beslut. Du hittar alla pressmeddelanden under Aktuellt.

Vill du ha våra aktuella pressmeddelanden till din mejladress? Kontakta kommunikationschef Martina Landén-Westerholm, +358 40 595 0817, martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi.

Kommunikationschefen sköter också Kulturfondens mediekontakter och intervjuförfrågningar.

Nedan kan du ladda ned Kulturfondens logo och porträttbilder på våra nyckelpersoner.

Om du inte hittar vad du söker kan du mejla kommunikationsassistent Emma Augustsson, emma.augustsson(at)kulturfonden.fi.

Kulturfondens logotyper

Om Kulturfondens logo

  • Kom ihåg att alltid nämna ditt bidrag från Svenska kulturfonden och att använda Kulturfondens logo då du berättar om ett projekt eller en verksamhet som förverkligas med hjälp av Kulturfondens finansiering.
  • Använd antingen vår svarta eller vita logo. Den svarta logon använder du på en ljus bakgrund, den vita på en mörk bakgrund.
  • Byt inte färg på logon.
  • Se till att logon är tillräckligt stor och att texten är läslig. Använd hela logon – både symbolen och texten ”Svenska kulturfonden”.
  • Ändra inte på formen eller förhållandena i logon.
  • Placera inte logon för tätt intill andra grafiska element.
  • Om du är osäker på hur du ska använda logon får du gärna kontakta oss.

Porträttbilder

  • Redaktioner får fritt använda porträttbilder då de skriver om något som handlar om Kulturfonden
  • Nämn alltid fotografens namn och Svenska kulturfonden

Sören Lillkung,
vd

Mikaela Nylander, styrelseordförande

Mikael Svarvar, delegationsordförande