AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
12

Suomeksi

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Svenska kulturfonden on perustettu vuonna 1908, ja se muodostuu 480:stä rahastosta, jotka pohjautuvat testamentteihin sekä yksityishenkilöiden ja  yhteisöjen tekemiin lahjoituksiin.

Svenska kulturfondenin tuotto jaetaan stipendeinä ja avustuksina, ja varoja jakaa Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland- niminen säätiö.  Toiminnassa käytetään nimeä Svenska kulturfonden.

Varainhoidosta vastaa Svenska litteratursällskapet i Finland rf, ja säätiön hallituksen ja valtuuskunnan valitsee Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluehallitus.

Svenska kulturfonden vastaanottaa vuosittain n. 8 000 hakemusta. Vuonna 2017 jaossa on 35 milj. €

Toiminnan tavoitteet:

  • Tukea ja vahvistaa ruotsin kielen asemaa ja ruotsinkielistä toimintaa Suomessa.
  • Kehittää suomenruotsalaisten osaamista, asiantuntemusta ja luovuutta.
  • Tukea suomenruotsalaisten yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä.
  • Edistää mahdollisuuksia elää ja toimia ruotsin kielellä Suomessa