1908

Inom det nygrundade Svenska folkpartiet väcktes hösten 1906 en tanke om att

"söka hopbringa en svensk kulturfond, hvars räntemedel skulle komma det svenska bildningsarbetet till godo, dels förmedladt genom bestående organisationer, dels på annat sätt, hvarvid främst hotade svenska bildningsanstalters behof skulle beaktas".

Insamlingen pågick under 1907 och 1908 överläts fondmedlen till Svenska litteratursällskapet (SLS) och Svenska folkpartiets kulturfond grundades.

2024

1907 - 1914

Carl Edvard Pehrman gör tre betydande donationer till Svenska kulturfonden på sammanlagt 524 000 mark. Detta bidrar på ett avgörande sätt till att fonden uppnår sitt mål på 1 miljon mark i kapital, och kan genomföra sin första utdelning.

1914

Fonden uppnår sitt mål på 1 miljon mark i insamlade medel och får namnet Svenska kulturfonden.

1918

Bergsrådet Seth Solberg testamenterar 3,3 miljoner mark till Svenska kulturfonden.

1950

Cely Mechelin (dotter till Leo Mechelin) testamenterar sina tillgångar på sammanlagt 26,3 miljoner mark till Svenska kulturfonden. Mechelin jobbade också för handikappade barns väl.

1928

Fondens kapital fördubblas då William von Wahlberg donerar 9,1 miljoner mark till Svenska kulturfonden och instiftar en fond till minne av sina föräldrar Carl Ferdinand och Maria von Wahlberg. Den anspråkslöse donatorn var anonym, hans identitet offentliggjordes först två år senare då han avled.

2004

De regionala fonderna Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond och Österbottens svenska kulturfond grundas och tar över ansvaret för en del av utdelningsbesluten.

1915

27 930 mk

Den första utdelningen på
27 930 mark.

2007

24 milj.

Den årliga utdelningen ligger på knappt 24 miljoner euro.

1989

Stiftelsen Pro Artibus grundas som en fristående del av Svenska kulturfonden för att förvalta verk av finlandssvenska konstnärer.

1995

2 milj.

Den årliga utdelningen ligger på knappt 2 miljoner euro.

1999

6 milj.

Den årliga utdelningen ligger på knappt 6 miljoner euro.

2003

14 milj.

Den årliga utdelningen ligger på knappt 14 miljoner euro.

2001

Kulturfonden får en ny förvaltningsform med två förtroendeorgan - en delegation och en styrelse. Roger Broo blir styrelsens förste ordförande och Alice Lillas tar vid som delegationens ordförande.

2008

Henry Wiklund går i pension och Dag Wallgren blir vd för SLS.

2010

Bernt Arell blir direktör.

Kulturfonden blir en
stiftelse med det officiella namnet Stiftelsen för kultur och utbildning på svenska i Finland.

2014

Stefan Wallin tillträder som styrelseordförande och Ann-Luise Bertell som delegationsordförande.

2020

Mikaela Nylander tillträder som styrelseordförande och Mikael Svarvar som delegationsordförande.

1953

Kulturfondens första ombudsman Kaj Snellman.

1993

Roger Broo tar vid som delegationsordförande.

1996

Pär Stenbäck blir delegationens ordförande.

1972

Levi Ulfvens blir delegationens ordförande. Den första deltidsanställda sekreteraren anställs.

1963

Kulturfondens delegation tillsätts som beslutande organ. Olav Ahlbäck (i mitten) är den första ordföranden.

1986

Henry Wiklund tillträder som förste
vd för SLS, som förvaltar Svenska kulturfondens kapital.

2003

Krister Ståhlberg blir Kulturfondens första direktör.

2008

Björn Teir tillträder som styrelseordförande och Wivan Nygård-Fagerudd som delegationsordförande.

2012

Leif Jakobsson tar över som direktör.

40 milj.

Den årliga utdelningen är drygt 40 miljoner €

2018

Sören Lillkung blir Kulturfondens första verkställande direktör.