480

Svenska kulturfonden består av 480 olika fonder som kommit till igenom donationer från privatpersoner, samfund och företag.

Våra donatorer

Här kan du bekanta dig med några av donatorerna, och vilka ändamål avkastningen på deras donation delas ut till.Ida Carlings testamentsfond
Fröken Ida Carling (1848-1911) föddes i Helsingfors, men flyttade redan som ung till Sverige där hon utbildade sig till mejerist. Hon ledde en tid mejeriet på ett gods i Livland. Hon återvände till Finland för att arbeta som lärare i mejerilära vid Mustiala lantbruksskola och drev senare ett eget mejeri i Ilmola. Hon innehade efter det i många år bokhandeln i Villmanstrand, och tillbringade sina sista år i Helsingfors. Hennes donation till Svenska kulturfonden uppgick till 3 000 mark.