AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
12

Kontakt

Svenska kulturfondens kansli:

Simonsgatan 8 A, 5:e våningen

Kansli och kundkontakt

Simonsgatan 8 A, 5:e våningen

PB 439

00101 Helsingfors

kansliet(at)kulturfonden.fi

Hjälp och råd för dig som ansöker om bidrag.

Fakturering

Till dig som gör skatteredovisning

Reseräkningsblankett

Kontakta kansliet om du har frågor om:

utbetalning av bidrag

redovisning eller uppskov

användarstöd för ansökningssystemet

intyg, till exempel till skatteverket

I övriga frågor kan du kontakta kanslipersonalen via de direktnummer som finns nedan. Våra ansvarsområden hittar du också nedan.

Kontaktpersoner

Ledning

Sören Lillkung

vd

+358 40 620 7500

soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

Svenska kulturfondens verksamhet

Petra Adlercreutz

Ledningens assistent

Styrelsens och delegationens sekreterare

+358 50 304 2515

petra.adlercreutz(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

Svenska kulturfondens verksamhet

direktörens tidsbokningar

Utbildning

Berndt-Johan Lindström

Utbildningsombudsman, teamledare

+358 40 838 1358

berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

utbildning

forskning

läromedel

Hallå!-projekt

språköskolor och språkbad

regionöverskridande utbildningsprojekt

intergrationsutbildning

doktorandstipendier- och postdocstipendier

UWC-stipendier

Katarina von Numers-Ekman

Ombudsman, utbildning

+358 50 360 7436

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

utbildning

forskning

resestipendier inom utbildning

pedagogiska studier för ämneslärare och yrkeslärare

Åsa Rosenberg

Ombudsman, Åboland

+358 500 744 477

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi

Strandvägen 24, 21600 Pargas

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Åboland och Åland

Kultur i vården

Kultur tillsammans

Vistelsestipendier

Maria Bergenwall

Ombudsman, Studiefonden

+358 50 5548 800

kontakt(at)studiefonden.fi

Telefontid måndag-torsdag 9.30-13.00.

Svarar på frågor om:

Svenska studiefonden

resestipendier inom utbildning

pedagogiska studier för ämneslärare och yrkeslärare

fältpraktik för lärarstuderande

Kultur

Åsa Juslin

Kulturombudsman

+358 50 325 0825

asa.juslin(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

konst

kulturarv

allmän finlandssvensk verksamhet

arbetsstipendier

lärlingsstipendier

journaliststipendier

bidrag för EU-projekt

Bokkatalogen

Turnéstöd

Anna Wilhelmson

Ombudsman, kultur

+358 40 551 7959

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

allmän finlandssvensk verksamhet

kulturarv

Film- och medieproduktion

Kultur på bibban

resestipendier inom kulturområdet

museipraktik

Hallå!-projekt

Matts Blomqvist

Ombudsman, Nyland

+358 50 592 3795

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi

Genvägen 6, 10600 Ekenäs

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Nyland

renoveringsstöd för föreningshus

Kultur på dagis

Hans Ruin-essätävlingen

Håkan Omars

Ombudsman, Österbotten

+358 40 550 8734

hakan.omars(at)kulturfonden.fi

Rådhusgatan 23, 65100 Vasa

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Österbotten

Kultur i skolan

utlandspraktik

Kommunikation

Martina Landén-Westerholm

Kommunikationschef, teamledare

+358 40 595 0817

martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

intervjuer

webbplats och sociala medier

annonsering

användning av fondens logo

Petra Adlercreutz

Ledningens assistent

Styrelsens och delegationens sekreterare

+358 50 304 2515

petra.adlercreutz(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

Svenska kulturfondens verksamhet

direktörens tidsbokningar

Mia Smulter

Producent

Kontakta ona.sandberg(at)kulturfonden.fi till och med 23.9.

Svarar på frågor om:

evenemang och seminarier

Annika Rönnblad

Kommunikationsassistent (timanställd)

+358 40 537 1494

annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

kommunikation om Hallå!-projekt

Kundkontakt & IT

Peter Hällström

Datachef, teamledare

+358 400 495 311

peter.hallstrom(at)kulturfonden.fi

Thomas Heikkilä

IT-samordnare, tekniskt stöd till sökande

+358 40 704 9345

thomas.heikkila(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

Upprättandet av sökandeprofil och ansökan

Problem med användarnamn och lösenord

Problem med att använda sökandeportalen

Tekniska problem gällande ansökan / rekvisition / redovisning

Jesper Koivumäki

IT-stöd/Nätverksadministratör

+358 40 125 7163

jesper.koivumaki(at)kulturfonden.fi

Patrik Rusk

Systemutvecklare

patrik.rusk(at)kulturfonden.fi

Ekonomi & administration

Britt-Marie Forsell-Stenström

Ekonomi- och personalchef, teamledare

+358 500 355 533

britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

ekonomi

stipendielägenheterna i Majblomman

Elfvik-ateljéerna

Victoria Kilpinen-Mangström

Ekonomiassistent

+358 40 660 9483

victoria.kilpinen-mangstrom(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

fakturering

reseräkningar

stipendielägenheterna i Majblomman

Elfvik-ateljéerna

Thua Hoyer

Kansliassistent

+358 45 635 7715

thua.hoyer(at)kulturfonden.fi