Kontakt

Svenska kulturfondens kansli:

Georgsgatan 27, Helsingfors

Kansli och kundkontakt

Georgsgatan 27

PB 439

00101 Helsingfors

kansliet(at)kulturfonden.fi

Fakturering

Till dig som gör skattedeklaration

Reseräkningsblankett

Kontakta kansliet om du har frågor om:

utbetalning av bidrag

redovisning eller uppskov

användarstöd för ansökningssystemet

intyg, till exempel till skatteverket

I övriga frågor kan du kontakta kanslipersonalen via de direktnummer som finns nedan. Våra ansvarsområden hittar du också nedan.

Adressen är Georgsgatan 27, men ingången är från Mercatorgränden. Dörren finns till vänster genast efter portgången in mot Tuppens torg, bredvid Amos Café. Hissen finns till vänster strax innanför ytterdörren.

Kontaktpersoner

Ledning

Sören Lillkung

vd

+358 40 620 7500

soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

Utnämnd för 2018-2023 och 2023-2028

Svarar på frågor om:

Svenska kulturfondens verksamhet

Petra Adlercreutz

Ledningens assistent

Styrelsens och delegationens sekreterare

+358 50 304 2515

petra.adlercreutz(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

Svenska kulturfondens verksamhet

direktörens tidsbokningar

Utbildning

Berndt-Johan Lindström

Ledande ombudsman, utbildning

+358 40 838 1358

berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

utbildning

forskning

studier vid toppenheter utomlands

Hallå!-projekt

språköskolor och språkbad

regionöverskridande utbildningsprojekt

integrationsutbildning

doktorandstipendier- och postdocstipendier

UWC-stipendier

Katarina von Numers-Ekman

Ombudsman, utbildning

+358 50 360 7436

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

utbildning

forskning

studieresor inom utbildningssektorn

bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen

bokpaket

Kultur på dagis

Åsa Rosenberg

Ombudsman, Åboland

+358 500 744 477

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi

Fredrikaplan 1, 21600 Pargas

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Åboland och Åland

Kultur i vården

vistelsestipendier

läromedel

småbarnspedagogik

föräldraföreningar

regionala utbildningsprojekt

Katja Zevallos

Ombudsman, Studiefonden

+358 50 554 8800

kontakt(at)studiefonden.fi

Telefontid måndag-torsdag 9.30-13.00.

Svarar på frågor om:

Svenska studiefonden

resestipendier inom utbildning

Kultur

Åsa Juslin

Ledande ombudsman, kultur

+358 50 325 0825

asa.juslin(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

konst

kulturarv

allmän finlandssvensk verksamhet

arbetsstipendier

lärlingsstipendier

journaliststipendier

bidrag för EU-projekt

turnébidrag

Anna Wilhelmson

Ombudsman, kultur

+358 40 551 7959

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

allmän finlandssvensk verksamhet

kulturarv

film- och medieproduktion

Kultur på bibban

bidrag för resor inom konst & kultur

lokalhistorisk praktik

Hallå!-projekt

Matts Blomqvist

Ombudsman, Nyland

+358 50 592 3795

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi

Postadress: Centralgatan 92, 10300 Karis

Besöksadress: Kulturhuset Fokus (vån. 2), Dalgatan 4, 10300 Karis

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Nyland

Kultur tillsammans

utlandspraktik

Martin Enroth

Ombudsman, Österbotten

+358 40 715 4697

martin.enroth(at)kulturfonden.fi

Rådhusgatan 23, 65100 Vasa

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Österbotten

Kultur i skolan

Kommunikation

Martina Landén-Westerholm

Kommunikationschef

+358 40 595 0817

martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

intervjuer

webbplats och sociala medier

annonsering

användning av fondens logo

Mia Smulter

Producent

+358 400 774 500

mia.smulter(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

evenemang och seminarier

Emma Augustsson

Kommunikationsassistent

+358 45 864 4830

emma.augustsson(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

användningen av Kulturfonden logo

annonsering

Kulturfondens sociala medier

"sponsorering" till studerandeföreningar

Kundkontakt & IT

Peter Hällström

Datachef

+358 400 495 311

peter.hallstrom(at)kulturfonden.fi

Thomas Heikkilä

IT-samordnare, tekniskt stöd till sökande

+358 40 704 9345

thomas.heikkila(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

upprättandet av sökandeprofil och ansökan

problem med användarnamn och lösenord

problem med att använda sökandeportalen

tekniska problem gällande ansökan, utbetalning eller redovisning

Jesper Koivumäki

IT-stöd/Nätverksadministratör

+358 40 125 7163

jesper.koivumaki(at)kulturfonden.fi

Patrik Rusk

Systemutvecklare

patrik.rusk(at)kulturfonden.fi

Ekonomi & förvaltning

Britt-Marie Forsell-Stenström

Ekonomi- och förvaltningschef

+358 500 355 533

britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

ekonomi

fakturering

reseräkningar

avtalsfrågor

Lotta Rönnblad

Ekonomiassistent

+358 40 660 9483

lotta.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

reseräkningar

fakturering

utbetalning av stipendier och bidrag

Fastigheter

Joel Johansson

Fastighetschef

+358 50 354 0802

joel.johansson(at)kulturfonden.fi

fastighetsstiftelsen.fi

Svarar på frågor om:

fastigheter

renoveringsbidrag för föreningshus

stipendielägenheterna i Majblomman

Elfvik-ateljéerna