Kontakt

Svenska kulturfondens kansli:

Georgsgatan 27, Helsingfors

Kansli och kundkontakt

Georgsgatan 27

PB 439

00101 Helsingfors

kansliet(at)kulturfonden.fi

Fakturering

Till dig som gör skattedeklaration

Reseräkningsblankett

Kontakta kansliet om du har frågor om:

utbetalning av bidrag

redovisning eller uppskov

användarstöd för ansökningssystemet

intyg, till exempel till skatteverket

I övriga frågor kan du kontakta kanslipersonalen via de direktnummer som finns nedan. Våra ansvarsområden hittar du också nedan.

Om du är intresserad av hyreslägenheter - inte stipendielägenheter - ska du kontakta Svenska litteratursällskapet.

Kontaktpersoner

Ledning

Sören Lillkung

vd

+358 40 620 7500

soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

Utnämnd för 2018-2023 och 2023-2028

Svarar på frågor om:

Svenska kulturfondens verksamhet

Petra Adlercreutz

Ledningens assistent

Styrelsens och delegationens sekreterare

+358 50 304 2515

petra.adlercreutz(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

Svenska kulturfondens verksamhet

direktörens tidsbokningar

Utbildning

Berndt-Johan Lindström

Ledande ombudsman, utbildning

+358 40 838 1358

berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

utbildning

forskning

studier vid toppenheter utomlands

Hallå!-projekt

språköskolor och språkbad

regionöverskridande utbildningsprojekt

integrationsutbildning

doktorandstipendier- och postdocstipendier

UWC-stipendier

Katarina von Numers-Ekman

Ombudsman, utbildning

+358 50 360 7436

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

utbildning

forskning

studieresor inom utbildningssektorn

bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen

bokpaket

Kultur på dagis

Åsa Rosenberg

Ombudsman, Åboland

+358 500 744 477

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi

Fredrikaplan 1, 21600 Pargas

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Åboland och Åland

Kultur i vården

vistelsestipendier

läromedel

småbarnspedagogik

föräldraföreningar

regionala utbildningsprojekt

Katja Zevallos

Ombudsman, Studiefonden

+358 50 554 8800

kontakt(at)studiefonden.fi

Telefontid måndag-torsdag 9.30-13.00.

Svarar på frågor om:

Svenska studiefonden

resestipendier inom utbildning

Kultur

Åsa Juslin

Ledande ombudsman, kultur

+358 50 325 0825

asa.juslin(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

konst

kulturarv

allmän finlandssvensk verksamhet

arbetsstipendier

lärlingsstipendier

journaliststipendier

bidrag för EU-projekt

turnébidrag

Anna Wilhelmson

Ombudsman, kultur

+358 40 551 7959

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

allmän finlandssvensk verksamhet

kulturarv

film- och medieproduktion

Kultur på bibban

bidrag för resor inom konst & kultur

lokalhistorisk praktik

Hallå!-projekt

Matts Blomqvist

Ombudsman, Nyland

+358 50 592 3795

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi

Postadress: Centralgatan 92, 10300 Karis

Besöksadress: Kulturhuset Fokus (vån. 2), Dalgatan 4, 10300 Karis

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Nyland

Kultur tillsammans

utlandspraktik

Martin Enroth

Ombudsman, Österbotten

+358 40 715 4697

martin.enroth(at)kulturfonden.fi

Rådhusgatan 23, 65100 Vasa

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Österbotten

Kultur i skolan

Kommunikation

Martina Landén-Westerholm

Kommunikationschef

+358 40 595 0817

martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

intervjuer

webbplats och sociala medier

annonsering

användning av fondens logo

Petra Adlercreutz

Ledningens assistent

Styrelsens och delegationens sekreterare

+358 50 304 2515

petra.adlercreutz(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

Svenska kulturfondens verksamhet

direktörens tidsbokningar

Mia Smulter

Producent

+358 400 774 500

mia.smulter(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

evenemang och seminarier

Emma Augustsson

Kommunikationsassistent

+358 45 864 4830

emma.augustsson(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

användningen av Kulturfonden logo

annonsering

Kulturfondens sociala medier

"sponsorering" till studerandeföreningar

Kundkontakt & IT

Peter Hällström

Datachef

+358 400 495 311

peter.hallstrom(at)kulturfonden.fi

Thomas Heikkilä

IT-samordnare, tekniskt stöd till sökande

+358 40 704 9345

thomas.heikkila(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

upprättandet av sökandeprofil och ansökan

problem med användarnamn och lösenord

problem med att använda sökandeportalen

tekniska problem gällande ansökan, utbetalning eller redovisning

Jesper Koivumäki

IT-stöd/Nätverksadministratör

+358 40 125 7163

jesper.koivumaki(at)kulturfonden.fi

Patrik Rusk

Systemutvecklare

patrik.rusk(at)kulturfonden.fi

Ekonomi & förvaltning

Britt-Marie Forsell-Stenström

Ekonomi- och förvaltningschef

+358 500 355 533

britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

ekonomi

fakturering

reseräkningar

avtalsfrågor

Lotta Rönnblad

Ekonomiassistent

+358 40 660 9483

lotta.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

reseräkningar

fakturering

utbetalning av stipendier och bidrag

Fastigheter

Joel Johansson

Fastighetschef

+358 50 354 0802

joel.johansson(at)kulturfonden.fi

fastighetsstiftelsen.fi

Svarar på frågor om:

fastigheter

renoveringsbidrag för föreningshus

stipendielägenheterna i Majblomman

Elfvik-ateljéerna