Fakturering

Våra faktureringsuppgifterna har ändrats i maj 2022.

Nätfakturering

Nätfakturaoperatör: Apix Messaging Oy (003723327487)
Nätfakturaadress (EDI-kod): 003723793568
OVT-kod: 003723793568

Om du skickar en e-faktura till vår Apix-adress från Danske Bank Oyj, Handelsbanken, POP-bankerna eller Sparbankerna ska du skicka e-fakturan till e-fakturaadress: 003723327487 och operatörskod: DABAFIHH.

Vi tar helst emot nätfakturor. De är snabbare, pålitligare och förmånligare än pappersfakturor.

Skannade fakturor

003723793568(at)procountor.apix.fi

Bifoga fakturan som ett PDF-dokument till mejlet. Ett mejl får innehålla bara en faktura. Om mejlet har flera bilagor inkluderas de som bilagor till fakturan. Maximal storlek för mejlbilagor är 2 MB. Efter att mejlet har behandlats får du inom 15 minuter en automatiskt bekräftelse eller ett felmeddelande.

Pappersfakturor

Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden (Apix scanning service)
PB 16112
00021 LASKUTUS

Faktureringsadressen måste synas också på fakturan, inte enbart på kuvertet.
Skicka endast fakturor till den här adressen.

Kulturfondens FO-nummer*

2379356-8

*Våra bidragsmottagare ska INTE uppge det här  FO-numret i samband med skatteredovisningen. Bidragsmottagare ska uppge Svenska litteratursällskapets FO-nummer – mera info om uppgifter för skatteredovisningen finns här.