Publikationer

Kulturfonden ger ut en årsbok som beskriver verksamheten. Vi beställer också regelbundet utredningar och rapporter kring ämnesområden som är centrala för vår verksamhet.

Årsbok 2020

Varje år ger vi ut en årsbok där vi presenterar vår verksamhet, våra pristagare och ett litet urval av alla omkring 4 000 bidragstagare. Beställ Årsboken kostnadsfritt från Kulturfondens kansli eller bläddra i den här.

Beställ publikationer konstnadsfritt

Svenska kulturfondens publikationer kan beställas kostnadsfritt per e-post.

information(at)kulturfonden.fi

Skicka förfrågan

Publikationer att ladda ner

2021
Digital kompetens i Svenskfinland - nulägesanalys och goda modeller
Linda Mannila
Samspelets regler - Stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet
Maria Hirvi-Ijäs, Vappu Renko och Emmi Lahtinen / Cupore
Svenska kulturfondens årsbok 2020
Redaktör Jens Berg
2020
Det breda uppdraget - Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland
Maria Grundvall
Att bevara genom att använda - Utredning om Svenska kulturfondens renoveringsbidrag
Sebastian Gripenberg
Mer än en hobby! En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland
Lasse Garoff
Bilaga - Mer än en hobby!
Lasse Garoff
Svenska kulturfondens årsbok 2019
Jens Berg, redaktör
Svenska kulturfondens pristagare 2020
Jens Berg, redaktör
2019
3x3 - en modell för projektutvärdering
Anki Hellberg-Sågfors & Leena Björkqvist
Svenska kulturfondens årsbok 2018-2019
Martina Landén-Westerholm, redaktör
Gränstillstånd - Vinnarna i Hans Ruin-essätävlingen 2019
Svenska kulturfonden
2018
Teater 3.0 - Scenkonstens förutsättningar 2017
Ann-Luise Bertell och Jussi Helminen
Mot nya utmaningar - Arbetslivets roll i svenskspråkig yrkesutbildning
Carola Bryggman
Teater i transit – Svenska kulturfondens strategiska program för teater 2014–2016
Camilla Lindberg (red.)
Svenska kulturfondens årsbok 2017-2018
Martina Landén-Westerholm, redaktör
Broschyr 2018
Svenska kulturfonden
Det handlar om PUBLIKEN!
Elisabeth Lindfors
Jämlikhet och kvalitet i skolan : hur når vi utmärkta resultat på svenska och finska?
Satya Brink, Kari Nissinen (utgivare: Jyväskylä universitet)
2017
Studentexamen - vad händer sen?
Isak Vento
På väg mot en digital lärmiljö
Staffan Selander
Svenska kulturfondens årsbok 2016-2017
Martina Landén-Westerholm, redaktör
Kultur i skolan - inspirerande konst- och kulturprojekt 2005-2017
Lotta Metsärinne
2016
Svenska kulturfondens årsbok 2015-2016
Mellan tillhörighet och exil
Red. Petra Adlercreutz & Annika Rönnblad
2015
Tänk språk! (Observera att Sydkustens landskapsförbund distribuerar en nyare upplaga från och med 2020)
Lillemor Gammelgård
Kan vi stå till tjänst? Integration på svenska i Finland
Mika Helander
Makten att kombinera - Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Red. Stefan Sjöblom & Siv Sandberg
Svenska kulturfondens årsbok 2014-2015
Det är publiken som gör festivalen - En publikundersökning av fjorton festivaler
Marjana Johansson
2014
Bildningsförvaltningen och skolan - Rekommendationer för en fungerande svensk bildningsförvaltning
Cecilia Böhme, Henrik Hägglund & Stefan Sjöblom
PISA 2012 - Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland
Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta
Körsång i Svenskfinland - en kartläggning
Hanna Kronqvist
Svenska kulturfondens årsbok 2013-2014
2013
Jaget i världen Hans Ruin-essätävlningen 2013
Red. Johanna Granlund
2010
Tankens flykt Hans Ruin-essätävlningen 2010
Red. Håkan Näsman
Intelligent på tangent - handbok för lärare
Ria Heilä-Ylikallio & Johanna Häggblom (red.)
2008
Vandringar & speglingar Hans Ruin-essätävlningen 2008
Red. Håkan Näsman och Maria Antas
Vem älskar ett förbund?
Karoline Berg & Siv Sandberg