AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Publikationer

Kulturfonden ger ut en årsbok som beskriver verksamheten. Vi beställer också regelbundet utredningar och rapporter kring ämnesområden som är centrala för vår verksamhet.

Bokkatalogen

Kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet ger i samarbete ut Den finlandssvenska bokkatalogen varje år. Beställ den kostnadsfritt från Kulturfondens kansli eller bläddra i den här.

Beställ publikationer konstnadsfritt

Svenska kulturfondens publikationer kan beställas kostnadsfritt per e-post.

information(at)kulturfonden.fi

Skicka förfrågan

Publikationer att ladda ner

2017
Studentexamen - vad händer sen?
Isak Vento
På väg mot en digital lärmiljö
Staffan Selander
Svenska kulturfondens årsbok 2016-2017
Martina Landén-Westerholm, redaktör
Kultur i skolan - inspirerande konst- och kulturprojekt 2005-2017
Lotta Metsärinne
2016
Svenska kulturfondens årsbok 2015-2016
Mellan tillhörighet och exil
Red. Petra Adlercreutz & Annika Rönnblad
2015
Tänk språk!
Lillemor Gammelgård
Kan vi stå till tjänst? Integration på svenska i Finland
Mika Helander
Makten att kombinera - Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Red. Stefan Sjöblom & Siv Sandberg
Svenska kulturfondens årsbok 2014-2015
Det är publiken som gör festivalen - En publikundersökning av fjorton festivaler
Marjana Johansson
2014
Bildningsförvaltningen och skolan - Rekommendationer för en fungerande svensk bildningsförvaltning
Cecilia Böhme, Henrik Hägglund & Stefan Sjöblom
PISA 2012 - Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland
Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta
Körsång i Svenskfinland - en kartläggning
Hanna Kronqvist
Svenska kulturfondens årsbok 2013-2014
2013
Jaget i världen Hans Ruin-essätävlningen 2013
Red. Johanna Granlund
2010
Tankens flykt Hans Ruin-essätävlningen 2010
Red. Håkan Näsman
Intelligent på tangent - handbok för lärare
Ria Heilä-Ylikallio & Johanna Häggblom (red.)
2008
Vandringar & speglingar Hans Ruin-essätävlningen 2008
Red. Håkan Näsman och Maria Antas
Vem älskar ett förbund?
Karoline Berg & Siv Sandberg