Publikationer

Kulturfonden ger ut en årsbok som beskriver verksamheten. Vi beställer också regelbundet utredningar och rapporter kring ämnesområden som är centrala för vår verksamhet.

Årsbok 2018-2019

Varje år ger vi ut en årsbok där vi presenterar vår verksamhet, våra pristagare och ett litet urval av alla omkring 2 000 bidragstagare. Beställ Årsboken kostnadsfritt från Kulturfondens kansli eller bläddra i den här.

Beställ publikationer konstnadsfritt

Svenska kulturfondens publikationer kan beställas kostnadsfritt per e-post.

information(at)kulturfonden.fi

Skicka förfrågan

Publikationer att ladda ner

2020
Det breda uppdraget - Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland
Maria Grundvall
Att bevara genom att använda - Utredning om Svenska kulturfondens renoveringsbidrag
Sebastian Gripenberg
Mer än en hobby! En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland
Lasse Garoff
Bilaga - Mer än en hobby!
Lasse Garoff
2019
3x3 - en modell för projektutvärdering
Anki Hellberg-Sågfors & Leena Björkqvist
Svenska kulturfondens årsbok 2018-2019
Martina Landén-Westerholm, redaktör
Gränstillstånd - Vinnarna i Hans Ruin-essätävlingen 2019
Svenska kulturfonden
2018
Teater 3.0 - Scenkonstens förutsättningar 2017
Ann-Luise Bertell och Jussi Helminen
Mot nya utmaningar - Arbetslivets roll i svenskspråkig yrkesutbildning
Carola Bryggman
Teater i transit – Svenska kulturfondens strategiska program för teater 2014–2016
Camilla Lindberg (red.)
Svenska kulturfondens årsbok 2017-2018
Martina Landén-Westerholm, redaktör
Broschyr 2018
Svenska kulturfonden
Det handlar om PUBLIKEN!
Elisabeth Lindfors
Jämlikhet och kvalitet i skolan : hur når vi utmärkta resultat på svenska och finska?
Satya Brink, Kari Nissinen (utgivare: Jyväskylä universitet)
2017
Studentexamen - vad händer sen?
Isak Vento
På väg mot en digital lärmiljö
Staffan Selander
Svenska kulturfondens årsbok 2016-2017
Martina Landén-Westerholm, redaktör
Kultur i skolan - inspirerande konst- och kulturprojekt 2005-2017
Lotta Metsärinne
2016
Svenska kulturfondens årsbok 2015-2016
Mellan tillhörighet och exil
Red. Petra Adlercreutz & Annika Rönnblad
2015
Tänk språk!
Lillemor Gammelgård
Kan vi stå till tjänst? Integration på svenska i Finland
Mika Helander
Makten att kombinera - Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Red. Stefan Sjöblom & Siv Sandberg
Svenska kulturfondens årsbok 2014-2015
Det är publiken som gör festivalen - En publikundersökning av fjorton festivaler
Marjana Johansson
2014
Bildningsförvaltningen och skolan - Rekommendationer för en fungerande svensk bildningsförvaltning
Cecilia Böhme, Henrik Hägglund & Stefan Sjöblom
PISA 2012 - Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland
Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta
Körsång i Svenskfinland - en kartläggning
Hanna Kronqvist
Svenska kulturfondens årsbok 2013-2014
2013
Jaget i världen Hans Ruin-essätävlningen 2013
Red. Johanna Granlund
2010
Tankens flykt Hans Ruin-essätävlningen 2010
Red. Håkan Näsman
Intelligent på tangent - handbok för lärare
Ria Heilä-Ylikallio & Johanna Häggblom (red.)
2008
Vandringar & speglingar Hans Ruin-essätävlningen 2008
Red. Håkan Näsman och Maria Antas
Vem älskar ett förbund?
Karoline Berg & Siv Sandberg