AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
11

Stipendier & bidrag

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Dessutom hjälper vi till att utveckla projektidéer och tar också själva initiativ till projekt inom våra verksamhetsområden.

Aktuella ansökningstider

Klicka på det bidrag du är intresserad av för att få mera information om kriterier och ansökningsanvisningar.

Information om stipendier och bidrag med fri ansökningstid finns längre ner på sidan.

01.02
Journalistpraktikanter
Läs mer
01.02
Journalister - språkbad
Läs mer
01.02
Journaliststipendier
Läs mer
01.02
Studiefonden - studerande
Läs mer
01.02
Vistelsestipendier
Läs mer
01.03
Film och mediaproduktion
Läs mer
12.03
Lärlingsstipendium
Läs mer
15.03
Utlandspraktik
Läs mer
01.04
Föreningshusrenovering
Läs mer
01.04
Hallå!
Läs mer
01.09
Löfgrenska fonden
Läs mer

Fri ansökningstid

De här stipendierna är avsedda för speciella målgrupper och kan sökas när som helst under året. Behandlingstiden är 3-4 veckor. Här hittar du kriterier och anvisningar.
Kultur på dagis

för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta i minst 10 h.

Läs mer
Kultur i skolan

för skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Bidrag kan ges åt svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenskspråkiga språkbadsgrupper i finska skolor.

Läs mer
Kultur i vården

för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.

Läs mer
Kultur på bibban

för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.

Läs mer
Pedagogiska studier i Vasa

för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.

Läs mer
Resestipendier - utbildning

för anställda inom utbildningssektorn samt barn- och ungdomssektorn

Läs mer
Resestipendier - kultur

för resor med anledning av kurser, seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare samt anställda inom finlandssvenska förbund. Observera att vi inte beviljar resestipendier till skolelever eller studerande.

Läs mer
Kulturarvspraktikanter

för studerande inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).

Läs mer
Läromedelsstipendier

för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.

Läs mer
Åren 2018-2021 satsar vi sex miljoner euro på projekt som främjar lusten och förmågan att kommunicera. På svenska. Ja suomeksi. I Finland.

Specialprogram 2014-2016

Svenska kulturfondens har tre specialsatsningar åren 2014-2016. Vi har för en treårsperiod reserverat sammanlagt 10 miljoner euro för ansökningar inom tre strategiska program: Teaterkonst, Gymnasier och Ung på svenska. Under hösten 2015 lediganslås Gymnasieprogrammet och Ung på svenska för sista gången. Bidrag ur programmen kan sökas av organisationer och förutsätter också uppföljning och dokumentation av de effekter som projekten åstadkommer.


Läs mer om programmen

Vill du ha hjälp med din ansökan?

Inför Svenska kulturfondens allmänna ansökningsomgång
i november ordnar vi allmänna infotillfällen
och individuell projektrådgivning runt om i Svenskfinland

Läs mer

Undrar du över något?

Läs vår FAQ för att få svar på ofta ställda frågor om ansökan, utbetalning av bidrag och redovisning.

Frågor & svar

Beviljade bidrag

Här finns listor på alla beviljade bidrag. Vi har också sammanställt statistik om utdelningen.

Till beviljade bidrag

Svenska kulturfondens publikationer

Kulturfonden ger årligen ut en årsbok som beskriver verksamhet. Vi beställer också regelbundet utredningar och rapporter kring ämnesområden som är centrala för vår verksamhet.

Publikationer