AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Stipendier & bidrag

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Dessutom hjälper vi till att utveckla projektidéer och tar också själva initiativ till projekt inom våra verksamhetsområden.

Aktuella ansökningstider

Klicka på det bidrag du är intresserad av för att få mera information om kriterier och ansökningsanvisningar.

Information om stipendier och bidrag med fri ansökningstid finns längre ner på sidan.

01.11
November/Privatpersoner och arbetsgrupper
Läs mer
01.11
November/Samfund
Läs mer
01.11
November/Arbetsstipendier
Läs mer
01.11
November/Doktorandstipendier
Läs mer

Fri ansökningstid

De här stipendierna är avsedda för speciella målgrupper och kan sökas när som helst under året. Behandlingstiden är 3-4 veckor. Här hittar du kriterier och anvisningar.
Läromedelsstipendier

för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.

Läs mer
Språkbad för journalister

för journalister yrkesverksamma på svenska i Finland som vill arbeta 1–3 månader på en tidningsredaktion i Sverige och för journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige som vill arbeta på en svensk tidningsredaktion i Finland.

Läs mer
Ansök nu!
Veckor Dagar Timmar Minuter
till deadline för ansökningar om bidrag och stipendier i november.

Specialprogram 2014-2016

Svenska kulturfondens har tre specialsatsningar åren 2014-2016. Vi har för en treårsperiod reserverat sammanlagt 10 miljoner euro för ansökningar inom tre strategiska program: Teaterkonst, Gymnasier och Ung på svenska. Under hösten 2015 lediganslås Gymnasieprogrammet och Ung på svenska för sista gången. Bidrag ur programmen kan sökas av organisationer och förutsätter också uppföljning och dokumentation av de effekter som projekten åstadkommer.


Läs mer om programmen

Vill du ha hjälp med din ansökan?

Inför Svenska kulturfondens allmänna ansökningsomgång
i november ordnar vi allmänna infotillfällen
och individuell projektrådgivning runt om i Svenskfinland

Läs mer

Undrar du över något?

Läs vår FAQ för att få svar på ofta ställda frågor om ansökan, utbetalning av bidrag och redovisning.

Frågor & svar

Beviljade bidrag

Här finns listor på alla beviljade bidrag. Vi har också sammanställt statistik om utdelningen.

Till beviljade bidrag

Svenska kulturfondens publikationer

Kulturfonden ger årligen ut en årsbok som beskriver verksamhet. Vi beställer också regelbundet utredningar och rapporter kring ämnesområden som är centrala för vår verksamhet.

Publikationer