Stipendier & bidrag

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Dessutom hjälper vi till att utveckla projektidéer och tar också själva initiativ till projekt inom våra verksamhetsområden.

Aktuella ansökningstider

Klicka på det bidrag du är intresserad av för att få mera information om kriterier och ansökningsanvisningar.

Information om stipendier och bidrag med fri ansökningstid finns längre ner på sidan.

01.11
November - Samfund/verksamhet
Läs mer
01.11
November - Samfund/projekt
Läs mer
01.11
November - Privatpersoner och arbetsgrupper
Läs mer
01.11
November - Arbetsstipendier
Läs mer
01.11
November - Doktorandstipendier
Läs mer
05.06
Läromedelsstipendier
Läs mer
01.01
Journalistpraktikanter
Läs mer
01.01
Journalister - språkbad
Läs mer
01.01
Studiefonden - läroinrättningar
Läs mer
01.01
Egenfinansieringsandel för EU-bidrag
Läs mer
01.02
Studiefonden - studerande
Läs mer
12.03
Lärlingsstipendium
Läs mer
01.04
Turnébidrag
Läs mer
01.04
Föreningshusrenovering
Läs mer
01.09
Löfgrenska fonden
Läs mer

Fri ansökningstid

De här stipendierna är avsedda för speciella målgrupper och kan sökas när som helst under året. Behandlingstiden är 3-4 veckor. Här hittar du kriterier och anvisningar.
Kultur på dagis

för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.

Läs mer
Kultur i skolan

För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.

Läs mer
Kultur i vården

för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.

Läs mer
Kultur på bibban

för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.

Läs mer
Pedagogiska studier i Vasa

för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.

Läs mer
Resestipendier - utbildning

för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland. Också klasslärare och svensklärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor kan ansöka om resestipendier.

Läs mer
Resestipendier - kultur

för resor till kurser eller seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet gäller konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare som är yrkesverksamma på svenska i Finland eller anställda inom finlandssvenska förbund. Skolelever eller studerande kan inte få resestipendium.

Läs mer
Kulturarvspraktikanter

för studerande inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).

Läs mer
Kultur tillsammans

För växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.

Läs mer
Veckor Dagar Timmar Minuter
tills vår ordinarie ansökan öppnar den 1 november 2019
Under tiden kan du bekanta dig med våra stipendier och bidrag.

Undrar du över något?

Läs vår FAQ för att få svar på ofta ställda frågor om ansökan, utbetalning av bidrag och redovisning.

Frågor & svar

Beviljade bidrag

Här finns listor på alla beviljade bidrag. Vi har också sammanställt statistik om utdelningen.

Till beviljade bidrag

Svenska kulturfondens publikationer

Kulturfonden ger årligen ut en årsbok som beskriver verksamhet. Vi beställer också regelbundet utredningar och rapporter kring ämnesområden som är centrala för vår verksamhet.

Publikationer