AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
9

Kultur på bibban

för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

För vad

för allmänna bibliotek (central- och närbibliotek).

Kriterier

Allmänt
• Verksamheten ska ordnas i bibliotekets utrymmen och den ska vara gratis

Kan användas för
• Både evenemang (t.ex. författarsamtal, pjäsläsning, teater) och skapande verksamhet (t.ex. workshops, berättarkvällar, bokcirklar, skrivarverkstäder)
• Arbetsersättning eller lön, inkl. moms/arbetsgivaravgifter
• Kulturarbetarens resor och logi
• Marknadsföring av programmet
• Både central- och närbibliotek som ordnar kulturprogram på svenska

Kan inte användas för
• Vanlig biblioteksverksamhet, lagstadgad utlånings- och informationsverksamhet
• Bibliotekspersonalens lönekostnader
• Kostnader för material, utrustning eller utrymmen

Summa

Högst 3 000 euro

Besked om beslut

Beskeden skickas inom fyra veckor till den e-postadress som finns i ansökan.

Redovisning

Inom tre månader efter avslutat projekt. För att kunna få ett nytt bidrag krävs att redovisningen för föregående bidrag är godkänd.

Obs!

Bidraget förutsätter att minst 20 procent av totalkostnaden finansieras på annat sätt, till exempel som bibliotekets egen andel eller av andra finansiärer.

Programmet kan också ordnas utanför bibliotekets öppettider.
För mera information, kontakta:

Anna Wilhelmson

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi