AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
6

Om Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Svenska kulturfonden grundades 1908 och är idag en paraplybeteckning för ca 480 fonder som har kommit till genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag.

Svenska kulturfonden ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Avkastningen delas ut via Kulturfondens förtroendeorgan som tillsätts av Svenska folkpartiet. Det juridiska namnet på Svenska kulturfondens utdelningsorganisation är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland.

Vårt kansli finns i centrala Helsingfors, vi har också tre regionala kontor i Ekenäs, Pargas och Vasa.

Den årliga utdelningen ligger kring 34 miljoner euro. Svenska kulturfonden behandlar varje år ca 8 000 ansökningar.

Verksamhetsplan 2017

Årsberättelse 2015

StadgarSvenska kulturfonden verkar för:

att stödja och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland

att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland finlandssvenskar

att stödja finlandssvensk samhörighet och identitet

att stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning i Finland.