Vision & uppdrag

Vision

På svenska. I Finland.
Svenska kulturfonden vill, som en fond på toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle
där alla har rätt och tillgång till högklassig och mångsidig utbildning och kultur på svenska.

Uppdrag

Svenska kulturfonden arbetar med förnyarens engagemang, sakkunskap och mod för att
stärka det svenska språket i Finland genom stipendier och understöd för utbildning, kultur
och identitetsstärkande verksamhet.

Donationsbrevet från 1908