AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
9

Journaliststipendier

för journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland, för fortbildning och konstkritik.

Ansökningstiden

1–28.2

För vad

för egen fortbildning, för att skriva konstkritik eller för att öka sina kunskaper om de nordiska länderna.

Kriterier

Stipendiet är avsett för yrkesverksamma journalister som skriver på svenska i Finland. Unga journalister kan få bidrag för att förbättra sina kunskaper om de nordiska länderna.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom april.

Redovisning

Redovisningen inlämnas elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

Beviljas inte för vanligt jobb. Beviljas i samråd med Föreningen Konstsamfundet.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi