AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
11

Vistelsestipendier

Vi beviljar vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) för svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och till S:t Petersburg för svenskspråkiga författare, konstnärer (ej inom bildkonst), journalister, pedagoger eller forskare. Stipendierna beviljas personer som är verksamma i Finland.
Grez-sur-Loing (Frankrike) Vi beviljar årligen ett vistelsestipendium till Grez-sur-Loing för tiden 1.7–31.12. Ansökningstiden är i februari. Du kan ansöka om stipendiet om du är svenskspråkig professionell konstnär inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och om du är verksam i Finland. Stipendiet berättigar fri tillgång till Carl Larsson-lägenheten och ateljén i Hôtel Chevillon och ett arbetsstipendium på 12 000 euro. S:t Petersburg Vi beviljar årligen fyra vistelsestipendier till S:t Petersburg. I februari kan du ansöka om ett stipendium till för tiden 1.10–31.12 eller 1.1–31.3. I september kan du ansöka om ett stipendium för tiden 1.4–30.6 eller 1.7–30.9. Du kan ansöka om ett stipendium om du är svenskspråkig författare, konstnär (ej inom bildkonst), journalist, pedagog eller forskare och om du är verksam i Finland. Vi prioriterar sökande som planerar eller genomför projekt med anknytning till Ryssland. Stipendiet berättigar till fri tillgång till en lägenhet i Finlandshuset i S:t Petersburg och ett stipendium på 6000 euro. Ansökningstid för vistelsestipendierna är februari och september.

För vad

För vistelse i Grez-sur-Loing:
För konstnärligt arbete.

För vistelse i S:t Petersburg:
För konstnärligt arbete, forskning och planering och genomförande av projekt med anknytning till Ryssland.

Kriterier

För vistelse i Grez-sur-Loing:
Kan sökas av i Finland verksamma svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst.

För vistelse i S:t Petersburg:
Kan sökas av i Finland verksamma svenskspråkiga författare, konstnärer (ej inom bildkonst), journalister, pedagoger och forskare.

Ansökningstiden

För vistelse i Grez-sur-Loing: februari

För vistelse i S:t Petersburg: februari och september

Summa

För vistelse i Grez-sur-Loing: 12000 euro

För vistelse i S:t Petersburg: 6000 euro

Besked om beslut

april och november

Redovisningen

Inom ett år efter avslutad stipendietid
För mera information, kontakta:

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi