AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
2

Journalistpraktikanter

för journalist- och fotostuderande som gör sin obligatoriska praktik på en tidningsredaktion.

Ansökningstiden

1–28.2

För vad

för obligatorisk praktik på en svensk tidningsredaktion i Finland.

Kriterier

Stipendiet är avsett för personer som studerar journalistik och fotojournalistik på svenska i Finland. Praktiktiden är två månader. Sökande som har en överenskommelse med en tidningsredaktion prioriteras. Kan beviljas bara en gång.
Beviljas i samråd med Föreningen Konstsamfundet.

Summa

3 000 euro

Besked om beslut

Svaren skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom april.

Redovisning

Senast den 31.12.2018
För mera information, kontakta:

Annika Pråhl

annika.prahl(at)kulturfonden.fi