AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
2

Journalister - språkbad

för journalister yrkesverksamma på svenska i Finland som vill arbeta 1–3 månader på en tidningsredaktion i Sverige och för journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige som vill arbeta på en svensk tidningsredaktion i Finland.

Ansökningstiden

1–28.2

För vad

för att arbeta på en tidningsredaktion i 1–3 månader.

Kriterier

Stipendierna är avsedda för
a) Journalister yrkesverksamma på svenska i Finland. Förutsätter ett avtal med en tidningsredaktion i Sverige
b) Journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige. Förutsätter ett avtal med en svensk tidningsredaktion i Finland.
Praktiktiden ska vara minst fyra veckor. Utbyte i båda riktningarna prioriteras. Beviljas i samarbete med Föreningen Konstsamfundet.

Summa

Relevanta kostnader enligt budget

Besked om beslut

april

Redovisning

Redovisningen inlämnas elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Annika Pråhl

annika.prahl(at)kulturfonden.fi