AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
1

Svenska Österbottens kulturfond

Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som understöd eller stipendier åt svenska österbottningar och till österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet, som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas reglementsenliga syften.

För vad

De enskilda fondernas donationssyften kan studeras närmare i samband med ansökningsförfarandet.

Ansökningstiden

Ansökningstid 15-30/9 2017

Besked om beslut

Beviljade stipendier kan lyftas efter 1/1 2018.

Redovisningen

Inom ett år efter att stipendiet lyfts.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi