AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
6

Svenska Österbottens kulturfond

Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Stipendierna fördelas i enlighet med de enskilda fondernas syften.

För vad

Du kan bekanta dig med de enskilda fondernas syften då du gör din ansökan.

Ansökningstiden

Ansökningstid 1-30.9.2018

Besked om beslut

Du kan lyfta ett beviljat stipendium efter 1.1.2019.

Redovisningen

Inom ett år efter att du lyft stipendiet.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi