AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
12

Centrala utdelningen - Doktorandstipendier

Stipendier för doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin. Ansökan görs på svenska såvida det inte finns en särskild motivering till ansökan på annat språk.

Kriterier

Ansökan görs av doktoranden och ansökans kvalitet bedöms av sakkunniga. Om avhandlingen görs som en del av ett större forskningsprojekt ska projektet nämnas i ansökan. Stipendium för doktorander inom humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik förutsätter att avhandlingen har en relevans för det svenska i Finland. Stipendium för doktorander inom naturvetenskaper och medicin beviljas i enlighet med vissa specialfonders stipulationer, se specialfonderna Arppe, Olin, Cedercreutz.

I själva ansökan beskrivs forskningsplanen kort (högst 4 000 tecken) med bakgrund, mål, forskningsmetoder, tidsplan och förväntade resultat. En mer ingående forskningsplan laddas upp som bilaga.

Information om de obligatoriska socialavgifterna och beskattningen finns på www.lpa.fi och www.skatt.fi.

Ansökningstiden

Ansökningstiden är 1-30 november.

Summa

Stipendiet är högst 24 000 euro.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan i månadsskiftet mars-april.

Redovisningen

Redovisningen inlämnas inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

Sökande inom forskning ska ladda upp forskningsplan, publikationsförteckning och meritförteckning enligt modell på Forskningsetiska delegationens webbsida. Rekommendationerna ska inte laddas upp som bilagor. Ett separat system finns för dem. Mer information framgår i ansökan. Rekommendationerna behandlas konfidentiellt.
För mera information, kontakta:

Berndt-Johan Lindström

berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi