AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
11

Läromedelsstipendier

för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.

För vad

Bidrag kan beviljas för läroplansbaserade läromedel för grundskolan, gymnasiet, den grundläggande yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna.

Kriterier

Ansökan görs av författaren efter att avtal ingåtts med ett förlag. Ansökan ska innehålla en klar plan för utgivning och språkgranskning. I ansökans ändamålstext ska läromedlets namn och målgrupp framgå. Ansökan kan lämnas in efter att arbetet inletts. Om författaren ger ut läromedlet på eget förlag krävs en rekommendation av en person eller organisation som är insatt i ämnet.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid. Ansökningarna behandlas tre gånger per år i mars, juni och oktober. Läromedelsgruppens följande möte är 22.3. Då behandlas ansökningar som lämnats in senast 5.3.

År 2018 har gruppen tre möten: 22.3, 14.6 och 25.10.

Besked om beslut

Besked skickas till den e-postadress som finns i ansökan.
För mera information, kontakta:

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi