AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
2

Studiefonden - studerande

Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Ansökningstiden

Ansökningstid för Studiefondens stipendier är i februari.

För vad

Studiefonden beviljar stipendier för studierelaterade kostnader (t.ex. anskaffning av studielitteratur och -material, hyra eller övriga boendekostnader, resor, övrigt uppehälle) i Finland eller utomlands.

Kriterier

Studiefonden prioriterar utbytesstudier och utlandspraktik som tillgodoräknas i sökandens slutexamen vid högskola eller universitet. Utlandsvistelsen ska vara minst 2 månader lång. Studiefonden beviljar också understöd för studiekostnader för heltidsstudier i Finland. Studiefonden stöder heltidsstudier utomlands (då hela kandidat- eller magisterexamen avläggs utomlands) endast om motsvarande examen inte kan avläggas i Finland.

Studiefonden beviljar inte stipendier retroaktivt. Man kan få stipendium från Studiefonden endast en gång.

Summa

Information om stipendiebeloppen finns på Studiefondens webbsida, www.studiefonden.fi.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom maj.

Redovisning

Redovisning inlämnas inom ett år efter att stipendiet har betalats ut.

Obs!

Besök Studiefondens webbsida för mera information.
För mera information, kontakta:

Maria Bergenwall

maria.bergenwall(at)studiefonden.fi