AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
8

Turnéstöd

för turnéer i Finland och utomlands.

För vad

Bidrag till turnéer i Finland och utomlands. Turnéer inom Norden prioriteras.

Turnéstödet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer och arbetsgrupper inom alla konstområden.

Kriterier

Ansökan ska innehålla ett tydligt program och en tydlig budget.

Bidraget är avsett för rese- och logikostnader. Resekostnaderna beaktas enligt billigaste rimliga resealternativ.

Om en grupp ansöker om turnéstöd bör de göra en gemensam ansökan. Personuppgifterna för arbetsgruppens alla medlemmar ska framgå ur ansökan.

Ansökningstiden

1-30.4.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom juni månad.

Redovisningen

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

Projekt som förverkligas med nationellt kulturexportstöd ska kontakta kulturombudsmannen.
För mera information, kontakta:

Annika Pråhl

annika.prahl(at)kulturfonden.fi