AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Praktikantstipendier

Svenska kulturfondens praktikplatser vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Scandinavia house i New York samt vid Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.

Svenska kulturfonden erbjuder praktikplatser vid tio av Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut samt vid tre andra institutioner. Hösten 2017 lediganslås fem stipendier. Nästa ansökningstid är i mars 2018. Praktikplatserna lediganslås av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf och Svenska kulturfonden.

Höstens ansökningstid är 15–30.9.2017.

Praktikstipendierna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Ansökan görs elektroniskt på adressen https://ansokan.kulturfonden. Du kan ansöka om högst två alternativa praktikplatser – i så fall ska du göra två separata ansökningar. Ansökningarna skrivs på svenska.
Om du ansöker om praktik vid Scandinavia house i New York ska din ansökan göras på engelska.

På basen av ansökan kallas ett antal sökande till intervju. Intervjuerna till instituten hålls på Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf:s kontor i Helsingfors (Kalliolinnavägen 4, 1. vån.). Intervjudatum finns angivet vid informationen om respektive praktikplats.
För närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut, kontakta praktikkoordinator Saara Juusti, saara.juusti@instituutit. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på www.instituutit.fi och facebook.com/instituutit.

För information om praktikplatserna i Rom och New York, kontakta Håkan Omars, hakan.omars@kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Aktuella praktikplatser hösten 2017

Ansökningstiden är 15–30.9.2017. Ansökan görs elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlands institut i Tokyo, Japan
Finlands institut i London, England
Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige
Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom, Italien
Scandinavia House i New York, USA

Finlands institut i Tokyo, Japan

www.finstitute.jp
Målgrupp: Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskaper och pedagogik.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk och förmåga att kommunicera på finska och engelska. Kunskaper i japanska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter: Institutet försöker beakta praktikantens styrkor och intresseområden då arbetsuppgifterna fastställs i detalj, men överlag ingår medverkan i projektverksamhet, att göra utredningar, att assistera institutets direktör, allmänt kontorsarbete och att i samråd skapa kontakter mellan japanskt och finlandssvenskt kulturliv. Arbetet förutsätter självständighet och initiativförmåga.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1–31.12.2018. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad = totalt 19 800 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuer för praktikplatsen i Tokyo hålls måndagen den 9/10 i Helsingfors.

Finlands institut i London, England

www.finnish-institute.org.uk
Målgrupp: Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, media/journalistik och kulturproduktion.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Assistera i konst- och kulturproduktioner, seminariearrangemang, medieproduktion (fotografera, filma, skriva), informationsverksamhet, allmänna kontorsgöromål. Institutet är litet och arbetet stundom hektiskt. För arbetet behövs initiativ- och prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1─31.12.2018. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 700 €/månad = totalt 18 700 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter institutet praktikantens månadskort till kollektivtrafiken (värde ca 1 500 €/år).

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna för praktikplatsen i London hålls i Helsingfors. Tidpunkten meddelas senare.

Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige

www.finlandsinstitutet.se
Målgrupp: Studerande inom kulturproduktion, informationsteknik eller humanistiska vetenskaper. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel, likaså kännedom om och intresse för konst- , kultur- och samhällsfrågor.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Förmåga att kommunicera på nordiska språk, finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, informationsverksamhet, planera och genomföra evenemang inom olika kultursektorer, administration samt att assistera institutets direktör, kultur- och samhällsproducenter. Arbetet kan ibland även ske kvällstid och på helger.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1─31.12.2018. En ledig stipendiefri månad under sommaren.

Stipendiebelopp: 1 600 €/månad = totalt 17 600 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna för praktikplatsen i Stockholm hålls i Helsingfors. Tidpunkten meddelas senare.

Skandinaviska föreningens konstnärshus, Rom, Italien

www.circoloscandinavo.it
Målgrupp: Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion och konstutbildningar.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk, förmåga att kommunicera på nordiska språk, finska och engelska. God förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska är ett krav. Kunskaper i italienska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anknytning till konstnärshusets Artist in Residence-program, arrangera finlandssvenska och nordiska kulturevenemang, informationsverksamhet särskilt inom sociala medier, nätverka med andra kulturorganisationer och att assistera konstnärshusets direktör. Arbetet kräver självständighet, kulturintresse, social kompetens och organisationsförmåga.

Praktikperiod: 6 månader, 1/1-30/6 2018

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten kan få hjälp med att hitta en bostad i Rom.

Intervjuerna för praktikplatsen i Rom hålls i Helsingfors. Tidpunkten meddelas senare.

Scandinavia House i New York, USA

www.scandinaviahouse.org
Målgrupp: Studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion eller andra ämnen som tangerar organisationens verksamhet.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Utmärkta kunskaper i engelska. Kunskaper i andra nordiska språk och finska är en fördel.

Arbetsuppgifter: Delta i planering och genomförande av kultur- och utbildningsprogram samt allmänna administrativa uppgifter. För arbetet behövs initiativ- och prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1─31.12.2018. En ledig stipendiefri månad under sommaren.

Stipendiebelopp:1 800 €/månad = totalt 19 800 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men organisationen kan hjälpa till med tips och information.

OBS! Ansökan till New York bör skrivas på engelska. Intervjuerna för praktikplatsen i New York hålls i Helsingfors. Tidpunkten meddelas senare.

Information om tidigare års praktikplatser:
Våren 2016
Hösten 2015
Våren 2015
Hösten 2014
Våren 2014
Hösten 2013
Våren 2013


För vad

För 11 månader oavlönad utlandspraktik vid tio av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut samt vid några andra organisationer. Svenska kulturfonden betalar ett månatligt skattefritt stipendium till praktikanterna. Praktikanterna står för sina egna boendeutgifter, försäkring och resor till och från praktikorten.

Kriterier

Praktikstipendierna riktar sig till dig
-som har svenska som modersmål eller studiespråk
-är heltidsstuderande vid universitet eller högskola sedan minst ett år eller har utexaminerats från en sådan under det senaste året
-är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Ansökningstiden

Stipendierna lediganslås två gånger per år, i mars och september. Vårens ansökningstid är 15.-31.3. Höstens ansökningstid är 15.-30.9. Vårens och höstens ansökningstider gäller olika praktikorganisationer.

Besked om beslut

Du får besked inom sex veckor. På basis av ansökan kallas några sökande till intervju på Finlands kultur- och vetenskapsinstituts kansli (Kalliolinnavägen 4, 1. vån.) i Helsingfors. Intervjuerna hålls av en representant för praktikorganisationen och en representant för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Intervjudatum är angivet vid informationen om respektive praktikplats.

Sökande till Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom samt till Scandinavia House i New York kallas till intervju på Svenska kulturfondens kansli på Simonsgatan 8 A, 5. våningen, i Helsingfors. Intervjuerna hålls av en representant för praktikorganisationen och en representant för Svenska kulturfonden.

Redovisningen

Elektronisk redovisning lämnas in efter avslutad praktikperiod.

Obs!

För mera information, kontakta Saara Juusti, saara.juusti@instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

För information om praktikplatserna i Rom och New York, kontakta Håkan Omars, hakan.omars@kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi