AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
9

Utlandspraktik

Vi erbjuder praktikplatser vid tio kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.

Ansökningstiden

Stipendierna lediganslås två gånger per år, i mars och september. Vårens ansökningstid är 15.-31.3. Höstens ansökningstid är 15.-30.9. Vårens och höstens ansökningstider gäller olika praktikorganisationer.
Svenska kulturfonden erbjuder praktikplatser vid tio av Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut samt vid två andra institutioner. Hösten 2018 ledigförklarar vi tre stipendier i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Höstens ansökningstid är 15–30.9.

Praktikstipendierna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Ansökan görs elektroniskt på adressen https://ansokan.kulturfonden.fi. Du kan ansöka om högst två alternativa praktikplatser – i så fall ska du göra två separata ansökningar. Ansökningarna skrivs på svenska.

På basis av ansökan kallas några sökande till intervju på Finlands kultur- och vetenskapsinstituts kansli (Kalliolinnavägen 4, 1. vån.) eller Svenska kulturfondens kansli (Simonsgatan 8 A, 5. våningen), i Helsingfors. Intervjuerna hålls av en representant för praktikorganisationen och en representant för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf eller Svenska kulturfonden. Intervjudatum finns angivet vid informationen om respektive praktikplats.

Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:
Saara Juusti: saara.juusti@instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på http://instituutit.fi/ och https://www.facebook.com/instituutit.

Närmare information om de övriga praktikplatserna:
Håkan Omars: hakan.omars@kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Aktuella praktikplatser

Ansökningstiden är 15–30.9. Gör din ansökan elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlands institut i Tokyo, Japan
Finlands institut i London, England
Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige

Finlands institut i Tokyo, Japan

www.finstitute.jp
Målgrupp: Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskaper och pedagogik.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk och förmåga att kommunicera på finska och engelska. Kunskaper i japanska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter: Institutet försöker beakta praktikantens styrkor och intresseområden då arbetsuppgifterna fastställs i detalj, men överlag ingår medverkan i projektverksamhet, att göra utredningar, att assistera institutets direktör, allmänt kontorsarbete och att i samråd skapa kontakter mellan japanskt och finlandssvenskt kulturliv. Arbetet förutsätter självständighet och initiativförmåga.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1–31.12.2019. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 euro/månad = totalt 19 800 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuer för praktikplatsen i Tokyo hålls i Helsingfors. Tidpunkten meddelas senare.

Finlands institut i London, England

www.finnish-institute.org.uk
Målgrupp: Främst studerande inom mediekultur, kulturproduktion eller journalistik.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Medverka i medieproduktion (foto & klipp, sociala medier), konst- och kulturproduktioner, seminariearrangemang, informationsverksamhet, allmänna kontorsgöromål. Institutet är litet och arbetet stundom hektiskt. För arbetet behövs initiativ- och prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team. Erfarenhet av projektarbete ses som en merit.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1─31.12.2019. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 700 euro/månad = totalt 18 700 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter institutet praktikantens månadskort till kollektivtrafiken (värde ca 1 500 euro/år).

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna för praktikplatsen i London hålls i Helsingfors torsdagen den 18 oktober 2018.

Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige

www.finlandsinstitutet.se
Målgrupp: Studerande inom kulturproduktion, kommunikation eller humanistiska vetenskaper. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel, likaså kännedom om och intresse för konst-, kultur- och samhällsfrågor.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Förmåga att kommunicera på nordiska språk, finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, informationsverksamhet, planera och genomföra evenemang inom olika kultursektorer, administration samt att assistera institutets direktör, kultur- och samhällsproducenter. Arbetet kan ibland även ske kvällstid och på helger.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1─31.12.2019. En ledig stipendiefri månad under sommaren.

Stipendiebelopp: 1 600 euro/månad = totalt 17 600 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna för praktikplatsen i Stockholm hålls i Helsingfors onsdagen den 17 oktober 2018.

För vad

För oavlönad utlandspraktik vid valda praktikorganisationer. Praktikanten får ett månatligt skattefritt stipendium och står för sina egna boendeutgifter, försäkring och resor till och från praktikorten.

Kriterier

Praktikstipendierna riktar sig till dig
-som har svenska som modersmål eller studiespråk
-är heltidsstuderande vid universitet eller högskola sedan minst ett år eller har utexaminerats från en sådan under det senaste året
-är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Besked om beslut

Besked ges inom sex veckor. På basis av ansökan kallas några sökande till intervju på Finlands kultur- och vetenskapsinstituts kansli (Kalliolinnavägen 4, 1. vån.) eller Svenska kulturfondens kansli (Simonsgatan 8 A, 5. våningen), i Helsingfors. Intervjuerna hålls av en representant för praktikorganisationen och en representant för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf eller Svenska kulturfonden. Intervjudatum finns angivet vid informationen om respektive praktikplats.

Redovisning

Slutredovisning inlämnas efter avslutad praktikperiod.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi