AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
2

Henry och Martta Bertells minnesfond

Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.

Ansökningstiden

Ansökningstid 1-30.9.2018

För vad

Bland annat utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar, allmänna studiekostnader.

Besked om beslut

Du kan lyfta ett beviljat stipendium efter 1.1.2019.

Redovisning

Inom ett år efter att du lyft stipendiet.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi