AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
1

Henry och Martta Bertells minnesfond

Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia samt vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas t.ex. för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.

För vad

Utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar, allmänna studiekostnader mm.

Ansökningstiden

Ansökningstid 15-30/9 2017

Besked om beslut

Beviljade stipendier kan lyftas efter 1/1 2018.

Redovisningen

Inom ett år efter att stipendiet lyfts.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi