AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
12

Löfgrenska fonden

Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland.

Ansökningstiden

årligen under september månad

För vad

Främst för verksamhet inom kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland.

Understöd för utbildning gäller i främsta hand utbildningsarrangörer. Understöd för individuella studier beviljas i regel inte.

Kriterier

Kultur och utbildningsprojekt främst i Åboland.

Besked om beslut

under november månad

Redovisning

inom 12 månader efter att bidraget har lyfts
För mera information, kontakta:

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi