AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
11

Lärlingsstipendium

för konstnärer och hantverkare som avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning.Även personer som har studerat museiämnen kan komma ifråga för att erhålla internationell erfarenhet.

För vad

för konstnärligt arbete under ledning av en professionell handledare.

Kriterier

Stipendiet förutsätter ett skriftligt avtal mellan parterna och kan ges för högst ett år.

Ansökningstiden

Ansökningstid 12.3-12.4 och 12.09-12.10.

Summa

1 250 euro/månad, högst 15 000 euro/år

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom sex veckor efter ansökningstidens utgång.

Redovisningen

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

Obs!
Information om beskattning och sociala avgifter: skatt.fi och lpa.fi.
För mera information, kontakta:

Annika Pråhl

annika.prahl(at)kulturfonden.fi