Tillbaka
2.4.19   |   Nyheter

Gör du din skatteredovisning?

När du gör din skatteredovisning måste du uppge några uppgifter om utbetalaren av bidraget. Kolla våra instruktioner till våra bidragsmottagare.

De uppgifter som du ska uppge om bidraget vid din skatteredovisning är:

  • FO-nummer: 0200138-1 (FO-numret tillhör Svenska litteratursällskapet som tar hand om Svenska kulturfondens utbetalningar)
  • Betalarens namn är officiellt: Svenska Litteratursällskapet i Finland rf
  • Utbetalaren är inte ett offentligt samfund.

Gör du din skatteredovisning?

Projekt Fredrika får sammanlagtg 100 000 euro för att göra det svenska i Finland synligt på Wikipedia. Bild: Pixabay