Tillbaka
2.4.19   (Redigerad 14.9.23)   |   Nyheter

Gör du din skattedeklaration?

Vi rapporterar alla bidrag till skattemyndigheterna så du behöver inte göra det själv. Kontrollera att beloppet syns i din skattedeklaration och att nedanstående uppgifter finns med.

  • FO-nummer: 0200138-1
  • Betalarens namn är officiellt: Svenska Litteratursällskapet i Finland rf
  • Utbetalaren är inte ett offentligt samfund.

FO-numret tillhör Svenska litteratursällskapet som sköter Svenska kulturfonden utbetalningar.

Mera uppgifter om beskattningen av stipendier hittar du här

Gör du din skattedeklaration?

Projekt Fredrika får sammanlagt 100 000 euro för att göra det svenska i Finland synligt på Wikipedia. Bild: Pixabay