Tillbaka
3.4.19   (Redigerad 5.4.19)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Är biblioteksutbildningen redo för 2020-talet?

Bild: Pixabay

Biblioteksutbildning på svenska och rekrytering av svenskspråkig bibliotekspersonal är tema för en utredning som Kulturfonden har beställt. Utredningsarbetet börjar i april och ska vara klart till årsskiftet.

– Biblioteken är viktiga för både språket och kulturidentiteten i Svenskfinland. Med hjälp av utredningen vill vi bidra till att det också framöver finns språkkunnig och välutbildad bibliotekspersonal, säger ombudsman Anna Wilhelmson på Svenska kulturfonden.

Då bibliotekslagen förnyades år 2017 slopades de strikta behörighetskraven för biblioteksanställda. I den nya lagtexten finns istället ett betydligt lägre minimikrav på behörigheten. Men medför det här en risk för att bibliotekspersonalens kompetens blir för snäv – speciellt på mindre svensk- och tvåspråkiga orter?

Idag finns endast en svenskspråkig biblioteksutbildning i Finland: studier i informationsvetenskap vid Åbo Akademi. Vid ÅA kan ämnet läsas högst till kandidatnivå på svenska. På finska finns det vid sidan av kandidat- och magisterprogram på högskolenivå också möjlighet att utbilda sig vid både yrkeshögskola och institut. Dessa utbildningar saknas på svenska i Finland.

Bibliotekens uppdrag omfattar idag mycket annat än arbete med samlingarna. Bland annat publikarbete har under senare år blivit en del av biblioteksjobbet. Motsvarar den teoretiska utbildningen i informationsvetenskap de krav som biblioteksarbetet i praktiken ställer?

Utredningen ser också på tendenser inom bibliotekens rekrytering idag. Vilka effekter har den ändrade lagstiftningen på rekryteringen av svenskspråkig personal?

Maria Grundvall utreder

Kulturfonden har i samråd med Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverket gett informatiker Maria Grundvall uppdraget att göra utredningen om biblioteksutbildningen. Grundvall ska kartlägga

  • hur den svenskspråkiga biblioteksutbildningen i Finland motsvarar arbetsuppgifterna vid allmänna bibliotek
  • kommunernas möjligheter att rekrytera svenskspråkig personal

Arbetet med utredningen börjar i april och utredningen samt åtgärdsförlag presenteras vid ett seminarium vid årsskiftet 2019-2020. I utredningen ingår bland annat intervjuer med utbildare och rekryterare och en enkät till svenskspråkiga biblioteksanställda.

Noggrannare information:

Maria Grundvall, informatiker, utredare, biblioteksutredning(at)gmail.com
Karolina Zilliacus, ordförande, Finlands svenska biblioteksförening, karolina.zilliacus(at)pargas.fi
Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket, susanne.ahlroth(at)avi.fi
Anna Wilhelmson, ombudsman, kultur, Svenska kulturfonden

Utredningen görs i samarbete med Regionförvaltningsverket och Finlands svenska biblioteksförening
Informatiker Maria Grundvall gör utredningsarbetet.
Är biblioteksutbildningen redo för 2020-talet?