Tillbaka
14.6.24   |   Nyheter

Miljonfinansiering för forskning om det svenska i Finland

Nu satsar vi tillsammans med Svenska litteratursällskapet en miljon euro på ett forskningsprojekt inom humaniora, samhällsvetenskaper eller pedagogik. Ansökan öppnar i oktober.

Tillsammans med Svenska litteratursällskapet (SLS) utlyser vi nu en miljon euro för ett forskningsprojekt som anknyter till temat Framtida utmaningar för det svenska i Finland.

Hela beloppet går till ett forskningsprojekt inom humaniora, samhällsvetenskaper eller pedagogik. Om projektet är mångvetenskapligt kan det omfatta också andra vetenskaper.

Vem kan söka finansieringen?

Konsortier med minst två organisationer och/eller minst två forskningsområden kan lämna in en ansökan.

Forskningsprojektet ska ha en ledare som har minst doktorsgrad och är anställd vid eller knuten till ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland.

Projekttiden är 2–4 år.

Ansök i oktober

Ansökningstiden är i oktober. Då lämnar de sökande in en kortare ansökan och projektplan. Efter en första gallring får projekten som går vidare lämna in en fullständigare ansökan.

I april 2025 tar SLS och Kulturfonden beslut om vilket projekt som får finansieringen på maximalt en miljon euro.

Läs noggrannare anvisningar och gör ansökan via www.sls.fi.

Miljonfinansiering för forskning om det svenska i Finland

Bild: Evy Nickström/Svenska kulturfonden