Tillbaka
4.1.24   |   Nyheter

Ny bidragsform för kultur- och studiebesök

Är ni en utbildningsanordnare eller studentorganisation som vill åka på kultur- eller studiebesök? Titta hit – vi har öppnat en ny bidragsform som riktar sig till just er!

Nu kan utbildningsanordnare och studentorganisationer ansöka om bidrag för välplanerade pedagogiska besök till konst- och kulturinstitutioner, bibliotek, vetenskapscenter och motsvarande institutioner.

Bidraget riktar sig till svenskspråkiga

  • daghem och förskolor
  • skolor inom den grundläggande utbildningen
  • eftisar
  • läroinrättningar inom andra stadiets utbildning
  • aktörer som ordnar konstundervisning för barn och unga
  • studentorganisationer
  • språkbad

Vi beviljar bidrag som är högst 10 euro per person för inträdet och som mest 1 000 euro för transport till och från besöksmålet. Ansökan är öppet hela året och det är möjligt att söka om flera bidrag för kultur- och studiebesök under ett läsår.

Lärare och andra anställda som å tjänstens vägnar åker på ett kultur- eller studiebesök med en grupp barn, elever eller studerande kan räknas med när antalet deltagare anges i ansökningsblanketten.

Bidraget kan inte

  • sökas av privatpersoner eller arbetsgrupper
  • användas för traktering
  • beviljas för resor till Stafettkarnevalen eller Kulturkarnevalen 

Här kan ni läsa mer om bidragsformen för kultur- och studiebesök.

Förut ingick bidraget i Studieresor i grupp inom utbildningssektorn. Läs mer om den bidragsformen här.

Ny bidragsform för kultur- och studiebesök