Kultur- och studiebesök

Ansökningstiden

Bidragsformen har fri ansökningstid, men ansökan måste lämnas in före besöket.

För vad

För välplanerade pedagogiska studiebesök till konst- och kulturinstitutioner, vetenskapscenter, bibliotek och motsvarande institutioner.

Obs! Vi beviljar inte bidrag för resor till Skolmusik, Stafettkarnevalen, Kulturkarnevalen och motsvarande skolevenemang som Kulturfonden är med och finansierar.

Kriterier

Endast samfund (läroinrättningar och organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.

Bidragsformen riktar sig till svenskspråkiga
– daghem och förskolor
– skolor inom den grundläggande utbildningen
– eftisar
– läroinrättningar inom andra stadiets utbildning
– aktörer som ordnar konstundervisning för barn och unga
– studentorganisationer.

Gäller också språkbad.

Föräldraföreningar kan ansöka om bidraget, men kultur- eller studiebesöket ska ordnas under skoltid och planeras tillsammans med den pedagogiska personalen.

Samma läroinrättning eller organisation kan ansöka om flera bidrag för kultur- och studiebesök under läsåret.

Vi beviljar inte bidrag för traktering.

Summa

Vi beviljar högst 10 euro/person för inträdet (t.ex. biljetter eller guidning) och högst 1000 euro för transporten till besöksmålet.

Lärare och andra anställda som å tjänstens vägnar åker på ett kultur- eller studiebesök med en grupp barn, elever eller studerande kan räknas med när antalet deltagare anges i ansökningsblanketten.

Besked om beslut

Vi sänder besked inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i din sökandeprofil.

Redovisning

Redovisa för hur ni har använt bidraget inom ett år efter det har lyfts.

Obs!

Läs mera om bidragsformen Studieresor i grupp inom utbildningssektorn om ni planerar en längre resa.
För mera information, kontakta:

Katarina von Numers-Ekman

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi