Studieresor i grupp inom utbildningssektorn

För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn.

OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid, men ansökan måste lämnas in innan resan börjar.

För vad

Studieresorna kan vara riktade till grupper av elever, studerande eller anställda inom:
- småbarnspedagogiken
- den grundläggande utbildningen
- andra stadiets utbildning
- elevvården
- utbildningsadministrationen
- barn- och ungdomssektorn (främst ledarna)
- högskolorna och universiteten
- fria bildningen
- studentföreningarna

Vi kan också bevilja bidrag för studieresor för lärare i svenskt språkbad och klass- och ämneslärare som undervisar i svenska i finska läroinrättningar. Observera att vi inte beviljar bidrag för resor som ingår i kurser som är en fritidsaktivitet för deltagarna.

Med studieresor i grupp avser vi:
- skolresor
- studiebesök
- konferensresor
- utbytes- och vänelevsverksamhet

Vi beviljar inte bidrag för lägerskolor. Vi beviljar inte heller bidrag för resor till Stafettkarnevalen, Kulturkarnevalen och Skolmusik.

Kriterier

Vi ser gärna att sökande etablerar långvariga kontakter under sina studieresor.

För årskurs 7-9 prioriterar vi Norden och Östersjöområdet. För andra stadiet prioriterar vi Norden, Östersjöområdet och Europa.

Resor för studentföreningar och grupper av högskolestuderande ska ha klar anknytning till studierna och gärna vara kontaktskapande. Här prioriterar vi ansökningar från studerandegrupper inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper, medicin och odontologi.

Summa

För gruppresor inom Finland beviljar vi högst 1 000 euro per projekt. För utlandsresor är beloppet högst 3 000 euro per projekt.

Besked om beslut

Vi sänder besked inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i din sökandeprofil.

Redovisning

Redovisa för hur ni har använt bidraget inom ett år efter det har lyfts.

Obs!

Lärare eller andra anställda som å tjänstens vägnar åker på studieresa med en grupp barn, elever eller studerande kan räknas med när antalet deltagare anges i ansökningsblanketten. De vuxna kan däremot inte ansöka om personliga stipendier från Svenska kulturfonden för att täcka sina egna kostnader för en sådan resa.

För kortare kultur- och studiebesök, till exempel besök på teatrar och museer, finns en egen bidragsform där vi beviljar max 10 euro per deltagare för inträdesbiljetten och max 1000 euro för transporten till besöksmålet. Läs mera på vår webbplats om Kultur- och studiebesök.

Läs också på vår webbplats om våra stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier. Bidragsformen gäller personliga stipendier för personal inom utbildningssektorn.
För mera information, kontakta:

Katarina von Numers-Ekman

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi