Studieresor i grupp inom utbildningssektorn

För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn.

OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid, men ansökan måste lämnas in innan resan börjar.

För vad

Studieresorna kan vara riktade till grupper av elever, studerande eller anställda inom:
- småbarnspedagogiken
- den grundläggande utbildningen
- andra stadiets utbildning
- elevvården
- utbildningsadministrationen
- barn- och ungdomssektorn (främst ledarna)
- högskolorna och universiteten
- fria bildningen
- studentföreningarna

Vi kan också bevilja bidrag för studieresor för lärare i svenskt språkbad och klass- och ämneslärare som undervisar i svenska i finska läroinrättningar.

Med studieresor i grupp avser vi:
- skolresor
- studiebesök
- konferensresor
- utbytes- och vänelevsverksamhet

Vi beviljar inte bidrag för lägerskolor.

Vi beviljar också bidrag för välplanerade pedagogiska studiebesök till konst- och kulturinstitutioner, vetenskapscenter, bibliotek och motsvarande för
- daghem
- förskolor
- skolor inom den grundläggande utbildningen
- eftisar
- gymnasier
- skolor inom andra stadiets yrkesutbildning och
- språkbad på svenska.

Vi beviljar inte bidrag för resor till Stafettkarnevalen och Kulturkarnevalen.

Kriterier

Vi ser gärna att sökande etablerar långvariga kontakter under sina studieresor.

För årskurs 7-9 prioriterar vi Norden och Östersjöområdet. För andra stadiet prioriterar vi Norden, Östersjöområdet och Europa.

Resor för studentföreningar och grupper av högskolestuderande ska ha klar anknytning till studierna och gärna vara kontaktskapande. Här prioriterar vi ansökningar från studerandegrupper inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper, medicin och odontologi.

Summa

För gruppresor inom Finland beviljar vi högst 1 000 euro per projekt. För utlandsresor är beloppet högst 3 000 euro per projekt.

Vi beviljar högst 10 euro/person/år för inträden i samband med välplanerade pedagogiska studiebesök inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, eftisarna och andra stadiet. För transporter är bidraget högst 1 000 euro, beroende på avstånd och antal personer.

Besked om beslut

Vi sänder besked inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i din sökandeprofil.

Redovisning

Redovisa för hur ni har använt bidraget inom ett år efter det har lyfts.

Obs!

Vi beviljar inte bidrag för lägerskolor eller för att delta i Stafettkarnevalen eller Kulturkarnevalen.
För mera information, kontakta:

Katarina von Numers-Ekman

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi