Tillbaka
4.3.24   (Redigerad 2.4.24)   |   Nyheter

Vill du göra praktik utomlands?

Bild från den senaste praktikantträffen i Paris år 2023.

Är du studerande eller nyutexaminerad? Vill du vidga dina vyer och skaffa dig relevant arbetserfarenhet? I mars erbjuder vi tio praktikplatser runt om i Europa. Ansökan är öppen mellan 15-31 mars.

Vad?

I mars beviljar stipendium för oavlönad utlandspraktik vid de tio praktikorganisationerna nedan. Du får ett månatligt skattefritt stipendium, men står själv för dina boendeutgifter, försäkringar och resor till och från praktikplatsen.

Var?

I mars erbjuder vi praktik vid tio olika organisationer. Platserna finns vid

Här kan du läsa mer om varje praktikplats. Lägg märke till att varje plats har en egen profil och inriktning.

Praktikplatserna vid de olika instituten erbjuds i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.

Du kan söka stipendium två gånger per år, i mars (15-31.3) och i september (15-30.9). Ansökningstiderna under våren och hösten gäller olika praktikorganisationer.

I september 2024 kan du söka praktikplats vid Finlands institut i Tokyo, Finlands kulturinstitut i New York, Finlands institut i Madrid, Finsk-norsk kulturinstitut i Oslo och Föreningarna Nordens Förbund i Köpenhamn.

Vem?

Du kan söka praktikstipendier om du har svenska som modersmål eller studiespråk, är heltidsstuderande vid ett universitet eller en högskola eller har utexaminerats från en sådan under det senaste året och är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Hur?

Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem. Här kommer du till ansökningssystemet. Du kan ansöka om högst två praktikplatser och du gör i så fall två separata ansökningar.

Skriv din ansökan på svenska. Om du ansöker om en praktikplats vid kulturinstituten i Berlin eller Paris ska du bifoga ett kort motivationsbrev på värdlandets språk.

Vi kallar några sökande till intervjuer. I intervjuerna deltar en representant för praktikorganisationen och en representant för antingen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut eller Svenska kulturfonden. Vi meddelar noggrannare datum till dig som kallas till intervju. Alla sökande får besked inom cirka sex veckor.

Frågor?

Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:

Sofia Simelius: sofia.simelius(at)instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på https://instituutit.fi/https://www.facebook.com/instituutit och https://www.instagram.com/instituutit.

Närmare information om de övriga praktikplatserna:

Matts Blomqvist: matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Vill du göra praktik utomlands?