Tillbaka
7.3.24   |   Nyheter

Residensansökan är öppen!

Vi beviljar två stipendier per år till Villa Karo i Västafrika. Ansökningstiden är i mars 2024. Bild: Villa Karo.

Jobbar du som dramatiker och suktar efter tid för att skriva? Eller vill du som är konstnär vidga dina vyer och få nya impulser utomlands? Då kan våra residensstipendier vara något för dig. Ansökan är öppen i mars.

Svenska kulturfonden beviljar residensstipendier till svenskspråkiga professionella konstnärer bosatta i Finland två gånger per år. I mars kan ni söka om residens vid Labbet och Villa Karo.

Labbet – residens för yrkesverksamma dramatiker

Vi beviljar ett skrivarresidens för en yrkesverksam dramatiker för tiden 1.8.2024-31.1.2025.

Målet är att residenset är att dramatikern fritt och kompromisslöst får forska i sitt skrivande och tillsammans med professionella skådespelare utveckla och testa materialet på scen.

Du kan ansöka om stipendiet om du är svenskspråkig yrkesverksam dramatiker verksam i Finland. Stipendiet omfattar ett halvårigt skrivarresidens för en professionell dramatiker och syftet är att erbjuda dramatikern möjlighet att utforska ett visst tema, ämne, arbetssätt eller en viss dramaturgisk form på ett sätt som bidrar till utvecklingen av nyskriven dramatik på svenska i Finland.

Residenset görs i samarbete med Labbet r.f. och Svenska Teatern i Helsingfors.

Residensstipendiet berättigar till:

  • Kontorsplats 4 dagar i veckan på Labbets kontor (Medelhavsgatan 14 på Busholmen i Helsingfors).
  • Dramaturgiskt stöd längs hela skrivprocessen via Labbet.
  • Möjlighet att genom workshoppar testa och utveckla sitt material och idéer. Workshopparna hålls vid tre tillfällen under hösten 2024 på Svenska Teatern tillsammans med Svenska Teaterns skådespelare samt en regissör.

Summa: 15 000 euro (6 mån)

Villa Karo i Västafrika

Vi beviljar två stipendier per år till Villa Karo i Västafrika. Det finsk-västafrikanska residenset och kulturinstitutet är beläget i Grand-Popo, Benin. Residensperioden är 12.8 -6.10 (8 veckor).

Du kan ansöka om stipendium ifall du är en svenskspråkig professionell konstnär som är verksam i Finland. Stipendierna är avsedda för svenskspråkiga professionella inom olika konstområden i Finland. Vi strävar efter att skapa en inkluderande miljö som välkomnar och stöder en mångfald av konstnärliga och forskningsbaserade uttryck.

Summa: 5 000 euro (2 mån)

Frågor?

Här kan du läsa mer om alla våra residensstipendier och skicka in din ansökan senast 31 mars 2024.

För närmare information om residensstipendierna kan du kontakta vår ombudsman Åsa Rosenberg, asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi.

Residensansökan är öppen!