Residensstipendier

Vi beviljar residensstipendier till svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst. Vi beviljar stipendierna till personer som är verksamma i Finland. Ansökningstiden för residens på Labbet är förlängd till 15.5 2024.
Grez-sur-Loing (Frankrike)
Korpoström
Davvi - Senter for scenekunst i Hammerfest (Norge)
Labbet – residens för yrkesverksamma dramatiker (Finland)
Villa Karo (Benin)

Grez-sur-Loing (Frankrike)

Stiftelsen Grez-sur-Loing webbplats

Vi beviljar ett residensstipendium per år till Grez-sur-Loing för tiden 1.7–31.12.

Du kan ansöka om stipendiet om du är svenskspråkig professionell konstnär inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och om du är verksam i Finland.

Stipendiet berättigar till fri tillgång till Carl Larsson-lägenheten och ateljén i Hôtel Chevillon och ett arbetsstipendium på 15 000 euro.

Kriterier: Residenset är avsett för svenskspråkiga professionella konstnärer som är verksamma i Finland inom visuell konst, litteratur eller scenkonst.

Summa: 15 000 euro (6 mån)

Ansökningstiden för residensstipendiet är i september.

Korpoström

Pro Artibus webbplats

Vi beviljar residensstipendium i Korpoström för perioden maj-oktober (6 mån). Residenset görs i samarbete med Pro Artibus.

Syftet med residenset är:
- Att låta konst och forskning inspireras av varandra
- Att skapa synergi mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning i miljö- och havsfrågor.

Fokuset ligger på det egna konstnärliga arbetet och målet är att konstnären kommer i kontakt med miljö- och havsforskare samt olika aktörer på Skärgårdscentret. Stiftelsen Pro Artibus strävar till att proaktivt möjliggöra möten med aktörer av andra discipliner och möjliggöra nätverksbyggande för konstnären.

Förutom att stipendiaten utövar sin konstnärliga verksamhet ser vi gärna ett nära samarbete mellan forskningsstationen och de andra aktörerna i Korpoström, t.ex. genom publikvända projekt inom ramen för Stiftelsen Pro Artibus verksamhet.

Stipendiet omfattar boende och arbetsutrymmen i Korpoström. Den sk. Lillstugan i Korpoström inrymmer en bostad på två rum, vardagsrum och kök (ca 95 m2). Huset passar för en konstnär, en konstnärsduo eller en familj. Arbetsutrymmet finns i Skärgårdscentret (ca 20 m2) på gångavstånd från boendet.

Kriterier: Residensstipendiet är för svenskspråkiga professionella konstnärer och kuratorer verksamma i Finland inom visuell konst.

Summa: 15 000 euro (6 mån)

Ansökningstiden för residensstipendiet är i september.

För mera information om Korpoström, kontakta Åsa Juslin eller VD Mikaela Lostedt, Pro Artibus, 040 7404901

Residensstipendium för scenkonstnärer (arbetsgrupper), Hammerfest (Norge)

Davvi - Senter for scenekunst webbplats

Vi beviljar ett 3 veckors residensstipendium i Davvi - Senter for scenekunst i Hammerfest, Norge.

Residenset är avsett för scenkonstnärer / arbetsgrupper bestående av 2-4 personer med fokus på konstnärligt arbete (teater, dans, nycirkus och performance) som önskar jobba i grupp under en tre veckors period i september månad.

Davvi – Senter for scenekunst är ett kompetens- och nätverkscenter för fri scenkonst i Norge. Residenset genomförs i Nord-Norge som har långa traditioner för mångkulturell samexistens. Förmedling av och arbete med minoritetsspråk är en viktig del av kompetenscentrets arbetsområden.

Under residensperioden har arbetsgruppen tillgång till en studio på 173 m2 i Arktisk kultursenter i Hammerfest samt tillgång till en lägenhet för 4 personer i närheten av arbetsutrymmena. Under residenset har man stor frihet att använda sig av studion 24/7. Studion har en del grundläggande teknisk utrustning som konstnärerna är välkomna att använda, men teknisk personal ingår inte.

Kriterier: Residensstipendiet är avsett för professionella scenkonstnärer verksamma i Finland. Nordiska samarbetsprojekt med koppling till det svenska i Finland är även möjliga.

Notera: En individuell ansökan om residensstipendium ska göras av varje arbetsgruppsgruppmedlem. I ansökan ska den sökande specificera vem de övriga arbetsgruppsmedlemmarna är.

Summa: 1 875 euro/person (3 veckor). Davvi - Senter for scenekunst står för resorna och dagtraktamenten på 435 NOK/per dag/person.

Ansökningstiden för residensstipendiet är i september.

Residenset är ett samarbete med Davvi – Senter for scenekunst och Finsk-norsk kulturinstitutt. För mera information om Hammerfest, kontakta Åsa Juslin.

Labbet – residens för yrkesverksamma dramatiker (Finland)

Labbet webbplats

Labbet – residens för yrkesverksamma dramatiker

Vi beviljar residensstipendier till yrkesverksamma dramatiker för tiden 1.8.2024-31.1.2025.

Kriterier: Du kan ansökan om stipendiet om du är svenskspråkig yrkesverksam dramatiker verksam i Finland.

Stipendiet omfattar ett halvårigt skrivarresidens för 1 professionell dramatiker och syftet är att erbjuda dramatikern möjlighet att utforska ett visst tema, ämne, arbetssätt eller en viss dramaturgisk form på ett sätt som bidrar till utvecklingen av nyskriven dramatik på svenska i Finland.

Residenset görs i samarbete med Labbet r.f. och Svenska Teatern i Helsingfors.

Residensstipendiet berättigar till:
- kontorsplats 4 dagar i veckan på Labbets kontor (Medelhavsgatan 14 på Busholmen i Helsingfors).
- Dramaturgiskt stöd längs hela skrivprocessen via Labbet.
- Möjlighet att genom workshoppar testa och utveckla sitt material och idéer. Workshopparna hålls vid tre tillfällen under hösten 2024 på Svenska Teatern tillsammans med Svenska Teaterns skådespelare samt en regissör.

Summa: 15 000 euro (6 mån)

Ansökningstiden för residensstipendiet är i mars. Ansökningstiden är förlängd till 15.5 2024.

Villa Karo, Grand-Popo (Benin)

Villa Karos webbplats

Vi beviljar två stipendier per år till Villa Karo i Västafrika. Det finsk-västafrikanska residenset och kulturinstitutet är beläget i Grand-Popo, Benin. Residensperioden är 12.8 -6.10 (8 veckor). Du kan ansöka om stipendium ifall du är en svenskspråkig professionell konstnär som är verksam i Finland.

Kriterier: Stipendierna är avsedda för svenskspråkiga professionella inom olika konstområden i Finland. Vi strävar efter att skapa en inkluderande miljö som välkomnar och stöder en mångfald av konstnärliga och forskningsbaserade uttryck.

Summa: 5 000 euro (2 mån)

Ansökningstiden för residensstipendiet är i mars.

Besked om beslut

Du får besked inom cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Redovisning

Redovisa för användningen av stipendiet inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi