Vistelsestipendier

Vi beviljar vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) för svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och till S:t Petersburg för svenskspråkiga författare, konstnärer (inte inom bildkonst), journalister, pedagoger eller forskare. Vi beviljar stipendierna till personer som är verksamma i Finland.

Ansökningstiden

I september tar vi emot ansökningar om vistelse i Grez-sur-Loing och i S:t Petersburg.
Grez-sur-Loing (Frankrike)
Vi beviljar ett vistelsestipendium per år till Grez-sur-Loing för tiden 1.7–31.12.

Du kan ansöka om stipendiet om du är svenskspråkig professionell konstnär inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och om du är verksam i Finland.

Stipendiet berättigar till fri tillgång till Carl Larsson-lägenheten och ateljén i Hôtel Chevillon och ett arbetsstipendium på 12 000 euro.

Ansökningstiden för vistelsestipendiet är i september.

S:t Petersburg
Vi beviljar årligen fyra vistelsestipendier till S:t Petersburg.

Du kan ansöka om ett stipendium om du är svenskspråkig författare, konstnär (inte inom bildkonst), journalist, pedagog eller forskare och om du är verksam i Finland.

Vi prioriterar sökande som planerar eller genomför projekt med anknytning till Ryssland.

Stipendiet berättigar till fri tillgång till en lägenhet i Finlandshuset i S:t Petersburg och till ett stipendium på 6 000 euro.

För vad

För vistelse i Grez-sur-Loing beviljar vi bidrag för konstnärligt arbete.

För vistelse i S:t Petersburg beviljar vi bidrag för konstnärligt arbete, forskning och planering och genomförande av projekt med anknytning till Ryssland.

Kriterier

Vistelsen i Grez-sur-Loing är för svenskspråkiga professionella konstnärer som är verksamma i Finland inom visuell konst, litteratur eller scenkonst .

Vistelsen i S:t Petersburg är för svenskspråkiga författare, konstnärer (inte inom bildkonst), journalister, pedagoger och forskare som är verksamma i Finland

Summa

För vistelse i Grez-sur-Loing: 12 000 euro (6 mån)

För vistelse i S:t Petersburg: 6 000 euro (3 mån)

Besked om beslut

Du får besked inom cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Redovisning

Redovisa för användningen av stipendiet inom ett år efter den avslutad stipendietiden.
För mera information, kontakta:

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi