Vistelsestipendier

Vi beviljar vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) för svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och till S:t Petersburg för svenskspråkiga författare, konstnärer (inte inom bildkonst), journalister, pedagoger eller forskare. Stipendierna beviljas personer som är verksamma i Finland.

Ansökningstiden

För vistelse i Grez-sur-Loing: februari

För vistelse i S:t Petersburg: december/januari och februari
Grez-sur-Loing (Frankrike)
Vi beviljar ett vistelsestipendium per år till Grez-sur-Loing för tiden 1.7–31.12.

Du kan ansöka om stipendiet om du är svenskspråkig professionell konstnär inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och om du är verksam i Finland.

Stipendiet berättigar fri tillgång till Carl Larsson-lägenheten och ateljén i Hôtel Chevillon och ett arbetsstipendium på 12 000 euro.

Ansökningstiden för vistelsestipendiet är i februari.

S:t Petersburg
Vi beviljar årligen fyra vistelsestipendier till S:t Petersburg.

Du kan ansöka om ett stipendium om du är svenskspråkig författare, konstnär (inte inom bildkonst), journalist, pedagog eller forskare och om du är verksam i Finland.

Vi prioriterar sökande som planerar eller genomför projekt med anknytning till Ryssland.

Stipendiet berättigar till fri tillgång till en lägenhet i Finlandshuset i S:t Petersburg och ett stipendium på 4-6 000 euro (beroende på vistelsen längd).

För vad

För vistelse i Grez-sur-Loing:
För konstnärligt arbete.

För vistelse i S:t Petersburg:
För konstnärligt arbete, forskning och planering och genomförande av projekt med anknytning till Ryssland.

Kriterier

För vistelse i Grez-sur-Loing:
För svenskspråkiga professionella konstnärer som är verksamma i Finland inom visuell konst, litteratur eller scenkonst .

För vistelse i S:t Petersburg:
För svenskspråkiga författare, konstnärer (inte inom bildkonst), journalister, pedagoger och forskare som är verksamma i Finland

Summa

För vistelse i Grez-sur-Loing: 12 000 euro

För vistelse i S:t Petersburg: 4 000 euro (2 mån), 6 000 euro (3 mån)

Besked om beslut

ca en månad efter ansökningsfrist

Redovisning

Inom ett år efter avslutad stipendietid
För mera information, kontakta:

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi