Utlandspraktik

Vi finansierar praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands, vid Kommunförbundets kontor i Bryssel, Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom samt Nordisk Film & TV Fond i Oslo. Vi erbjuder praktikplatserna vid kultur- och vetenskapsinstituten i samarbete med organisationen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

I samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut följer vi med myndigheternas eventuella rekommendationer och restriktioner för Finland och praktikländerna.

Ansökningstiden

Du kan söka stipendierna två gånger per år, i mars (15-31.3) och september (15-30.9). Ansökningstiderna under våren och hösten gäller olika praktikorganisationer.

Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem. Du kan ansöka om högst två praktikplatser – gör i så fall två separata ansökningar. Skriv din ansökan på svenska. Om du ansöker om en praktikplats vid kulturinstituten i Berlin, New York eller Paris ska du bifoga ett kort motivationsbrev på värdlandets språk.
För vad?
Vi beviljar stipendium för oavlönad utlandspraktik vid valda praktikorganisationer. Du får ett månatligt skattefritt stipendium, men står själv för dina boendeutgifter, försäkringar och resor till och från praktikplatsen.

Kriterier
Du kan söka praktikstipendier om du - har svenska som modersmål eller studiespråk, - är heltidsstuderande vid universitet eller högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året och - är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Besked om beslut
Vi kallar några sökande till intervjuer som ordnas på distans. I intervjuerna deltar en representant för praktikorganisationen och en representant för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf eller Svenska kulturfonden. Vi meddelar noggrannare datum till dig som kallas till intervju. Alla sökande får besked inom sex veckor.

Redovisning
Du lämnar in en slutredovisning efter din praktikperiod.

Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:

Alexandra Enberg: alexandra.enberg@instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på https://instituutit.fi/ och https://www.facebook.com/instituutit.

Närmare information om de övriga praktikplatserna:

Matts Blomqvist: matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Praktikplatser

Aktuella praktikplatser för ansökningstiden 15–30.9.

Gör din ansökan elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlands institut i Tokyo, Japan
Finlands kulturinstitut i New York, USA
Finlands institut i Madrid, Spanien
Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge
Föreningarna Nordens Förbund, Köpenhamn, Danmark

Finlands institut i Tokyo, Japan

www.finstitute.jp
instagram.com/finstitutejapan
facebook.com/finstitutejapan

Målgrupp: Främst studerande inom humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i engelska och finska samt helst grundkunskaper i japanska.

Arbetsuppgifter:Medverkan i institutets evenemang, innehållsproduktion till institutets sociala mediekanaler, uppdatering av institutets webbplats, deltagande i studentmässor, planering av olika slags marknadsföringsmaterial samt allmänt kontorsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även ett självständigt projekt - planering av den finlandssvenska veckan i Tokyo. I arbetsuppgifterna ingår även ett självständigt projekt (se nedan).

Vi värdesätter intresse för den japanska kulturen och språket, självständighet, flexibilitet, förmåga att arbeta i ett team samt entusiasm och positiv attityd. Erfarenhet av grafisk design räknas som en merit. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1–31.12.2024. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 euro/månad, totalt 19 800 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.Övrig information: Praktikanten har ett självständigt projekt – att planera och förverkliga den finlandssvenska veckans program i samråd med institutets direktör. Ett givande projekt som ger insyn till den finlandssvenska kulturen samt ansvar i passliga proportioner.

Till varje praktikplats intervjuas ca tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finlands kulturinstitut i New York, USA

http://fciny.org
http://www.instagram.com/thefciny.org
Målgrupp: Främst studerande inom konsthistoria och formgivning, kommunikation, mediekultur eller kulturproduktion.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i engelska och förmåga att kommunicera på finska. OBS! I ansökan till Finlands kulturinstitut i New York ska ingå ett motivationsbrev på engelska (max. en A4-sida).

Arbetsuppgifter: Finlands kulturinstitut i New York arbetar med nutidskonst, design och arkitektur i Nordamerika, i synnerhet i New York. Vi skapar nätverk mellan finländska och amerikanska professionella kulturutövare, organisationer och publik. Institutet upprätthåller flera konstnärsresidensprogram, producerar och ordnar utställningar och evenemang och informerar den nordamerikanska publiken om finländsk nutidskonst, design och arkitektur. Institutet samarbetar med lokala museer, gallerier och övriga professionella aktörer. Praktikanten spelar en viktig roll som en del av institutets expertteam. Arbetsbeskrivning fokuserar på kommunikationsuppgifter (varierande innehållsproduktion) och projektproduktion. Dessutom deltar praktikanten i institutets dagliga aktiviteter. Syftet med praktiken är också att utforska konstfältet i New York.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1 – 31.12.2024. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad, totalt 19 800 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter praktikantens viseringskostnader till USA.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: Under 2023-2024 satsar Institutet speciellt på projekt inom nutidskonst och formgivning/arkitektur, utveckling av sina residensprogram och allmän nätverksverksamhet i New York.

Till varje praktikplats intervjuas cirka tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finlands institut i Madrid, Spanien

https://madrid.fi
instagram.com/institutofinlandia

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, pedagogik, samhällsvetenskaper, kommunikation och media, kulturproduktion och marknadsföring.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk och förmåga att kommunicera på finska. Spanska språkkunskaper betraktas som en fördel i ansökan. Institutets verksamhetsområde omfattar Spanien, Portugal och Latinamerika.

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anslutning till institutets svenskspråkiga kommunikation (bland annat översättning), uppgifter i anslutning till finlandssvenska konst- och kulturprojekt, delta i institutets löpande verksamhet (bland annat bibliotek, sekreteraruppgifter, vernissager), planera och förverkliga evenemang samt övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. Institutets fokusområden ligger på design och interaktion samt fotografi och videokonst. Arbetsuppgifter under kvällstid kan förekomma.

Praktikperiod: 15.1.-15.12.2024 eller enligt överenskommelse (11 månader).

Stipendiebelopp: 1 400 euro/månad, totalt 15 400 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: Finlandsinstitutet i Madrid är med och stöder Oulu2026 projektet, Uleåborg som kulturhuvudstad 2026, läs mer här: https://oulu2026.eu/sv/.

Finlandsinstitutet i Madrid främjar aktivt jämställdhet och likabehandling samt värdesätter en mångsidig personal. Vi önskar att personer i olika åldersgrupper och med olika kön, samt personer från språkliga, kulturella eller andra minoriteter söker praktikplatsen. Vår lokal är även tillgänglig för alla.

Till varje praktikplats intervjuas cirka tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge

www.finno.no
instagram.com/finnokultur

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, humanistiska vetenskaper, i synnerhet inom konsthistoria, media och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill goda kunskaper i engelska och förmåga att kommunicera på finska. Kunskaper i norska eller ett av de samiska språken är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Finsk-norsk kulturinstitutt (FINNO) främjar samarbete, dialog och mobilitet mellan professionella finska och norska konstnärer och kulturaktörer samt producerar ett mångfaldigt program for en bred publik. Verksamheten består av projekt inom visuell konst, design, arkitektur, scenkonst, film, litteratur och musik. Praktiken på kulturinstitutet erbjuder dig en kreativ och trevlig arbetsmiljö i en snabbt växande kulturstad. Institutet värdesätter ditt kunnande och dina åsikter, och arbetar aktivt för en jämställd och rättvis arbetsplats. Du får påverka kreativt innehållet och får möjlighet att utvecklas professionellt och ta del av internationella projekt och samarbeten. Praktikantens arbetsbidrag är av stor vikt för ett litet kulturinstitut.

Som praktikant kommer du att jobba med mångsidiga kommunikationsuppgifter, vilket innebär bland annat innehållsproduktion för institutets kommunikationskanaler såsom webbsidor och sociala medier, projektkommunikation, översättningsarbete och planering av institutets kommunikation tillsammans med teamet. Praktikanten deltar även aktivt i både genomförandet och planeringen av institutets programverksamhet. Du assisterar vid olika kultur- och konstprojekt, där uppgifter kan bestå bland annat av projektkoordinering och -dokumentation samt resebokningar åt gäster.

Kunskaper om det finska kultur- och konstfältet samt erfarenhet av kommunikation och koordinering av kulturprojekt räknas som meriter. Vi värdesätter ett visuellt öga och erfarenhet av bild- och andra redigeringsprogram (Adobe, WordPress).

Arbetsuppgifter på kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 2.1.–31.12.2024 (11 månader), en ledig stipendiefri månad (juli) under perioden

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad, totalt 19 800 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: Ett av kulturinstitutets fokusområden för 2022-2024 är gränsöverstigande samarbete i de nordliga områden i Finland, Norge och Sápmi. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut värdesätter en mångsidig personal, och önskar att personer av olika kön samt från språkliga, kulturella eller andra minoriteter söker praktikplatsen. Institutet motsätter sig rasism och diskriminering och följer Finlands kultur- och vetenskapsinstituts ekologiska riktlinjer.

Till varje praktikplats intervjuas ca tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.Föreningarna Nordens Förbund, Köpenhamn, Danmark

www.fnfnorden.org

Målgrupp: Studerande inom lärarutbildning, pedagogik, humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper, eller annat som bedöms relevant för praktiken.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk, utmärkta kunskaper i finska.

Arbetsuppgifter: Dina arbetsuppgifter bestäms i samråd med din handledare. Dina färdigheter och personliga intressen kan påverka hur arbetsfördelningen ser ut, men de huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat: • Innehålls- och konceptutveckling av skolmaterial. • Administration av hemsidan nordeniskolen.org och användarkontakt. • Projektplanering och informationsspridning via event och sociala medier. • Det finns även stort utrymme för självständiga initiativ inom ramen för verksamheten.

Som praktikant på Norden i Skolan blir du en del av FNF:s skol-, kultur- och utbildningsavdelning och kan arbeta med de frågorna också i ett bredare sammanhang. Din arbetsplats blir Föreningarna Nordens Förbunds (FNF) kontor i hjärtat av Köpenhamn. Här får du delta i det dagliga arbetet hos en dynamisk ideell organisation som verkar för att föra de nordiska länderna och dess invånare närmare varandra genom olika projekt inom kultur, språk, utbildning och arbetsmarknadsfrågor. Vi är en ung arbetsplats och har de skandinaviska språken som arbetsspråk.

Praktikperiod: 11 månaders praktik under perioden januari-december. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden. Praktiken inleds i januari 2024.

Stipendiebelopp: 1 500 euro/månad, totalt 16 500 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men FNF kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: Läs mer om vad vi har på gång på FNF och på skol-, kultur- och utbildningsavdelningen på våra hemsidor: •
www.fnfnorden.org
www.nordeniskolan.org
www.nordisklitteratur.org


Till varje praktikplats intervjuas cirka tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi