Utlandspraktik

Vi erbjuder praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.

Ansökningstiden

Stipendierna lediganslås två gånger per år, i mars och september. Vårens ansökningstid är 15.-31.3. Höstens ansökningstid är 15.-30.9. Vårens och höstens ansökningstider gäller olika praktikorganisationer.
Svenska kulturfonden stöder år 2019 studerandes praktik i 14 internationella miljöer, varav tolv finns vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut runtom i världen. Hösten 2019 lediganslås fem stipendier. Praktikplatserna lediganslås i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Höstens ansökningstid är 15-30.9.2019

Praktikstipendierna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Ansökan görs elektroniskt på adressen https://ansokan.kulturfonden.fi. Du kan ansöka om högst två alternativa praktikplatser – i så fall ska du göra två separata ansökningar. Ansökningarna skrivs på svenska.

På basen av ansökan kallas ett antal sökande till intervju. Intervjuerna till kulturinstituten hålls på Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf:s kontor i Helsingfors (Kalliolinnavägen 4, 1. vån.). Intervjudatum finns angivet vid informationen om respektive praktikplats.

Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:
Saara Juusti: saara.juusti@instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på http://instituutit.fi/ och https://www.facebook.com/instituutit.

Aktuella praktikplatser

Ansökningstiden är 15–30.9. Gör din ansökan elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlands institut i Tokyo, Japan
Finlands institut i London, England
Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige
Finlands kulturinstitut i New York, USA
Finlands institut i Paris, Frankrike

Finlands institut i Tokyo, Japan

www.finstitute.jp
Målgrupp: Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskaper och pedagogik.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk och förmåga att kommunicera på finska och engelska. Kunskaper i japanska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter: Institutet försöker beakta praktikantens styrkor och intresseområden då arbetsuppgifterna fastställs i detalj, men överlag ingår medverkan i projektverksamhet, att göra utredningar, att assistera institutets direktör, allmänt kontorsarbete och att i samråd skapa kontakter mellan japanskt och finlandssvenskt kulturliv. Arbetet förutsätter självständighet och initiativförmåga.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1–31.12.2020. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 euro/månad = totalt 19 800 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuer för praktikplatsen i Tokyo hålls i Helsingfors. Tidpunkten meddelas senare.

Finlands institut i London, England

www.finnish-institute.org.uk
Målgrupp: Främst studerande inom mediekultur, kulturproduktion eller journalistik.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Medverka i medieproduktion (foto & klipp, sociala medier), konst- och kulturproduktioner, seminariearrangemang, informationsverksamhet, allmänna kontorsgöromål. Institutet är litet och arbetet stundom hektiskt. För arbetet behövs initiativ- och prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team. Erfarenhet av projektarbete ses som en merit.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1─31.12.2020. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 700 euro/månad = totalt 18 700 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter praktikantens månadskort till kollektivtrafiken (värde ca 1 500 euro/år).

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna för praktikplatsen i London hålls i Helsingfors. Tidpunkten meddelas senare.

Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige

www.finlandsinstitutet.se
Målgrupp: Studerande inom kulturproduktion, kommunikation eller humanistiska vetenskaper. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel, likaså kännedom om och intresse för konst-, kultur- och samhällsfrågor.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Förmåga att kommunicera på nordiska språk, finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, informationsverksamhet, planera och genomföra evenemang inom olika kultursektorer, administration samt att assistera institutets direktör, informatör, kultur- och samhällsproducenter. Arbetet kan ibland även ske kvällstid och på helger.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1─31.12.2020. En ledig stipendiefri månad under sommaren.

Stipendiebelopp: 1 600 euro/månad = totalt 17 600 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna för praktikplatsen i Stockholm hålls i Helsingfors. Tidpunkten meddelas senare.

Finlands kulturinstitut i New York, USA

http://fciny.org
Målgrupp: Främst studerande inom kommunikation, mediekultur eller kulturproduktion.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i engelska och förmåga att kommunicera på finska.

Arbetsuppgifter:Finlands kulturinstitut i New York arbetar med nutidskonst, design och arkitektur i Nordamerika, i synnerhet i New York. Vi skapar nätverk mellan finländska och amerikanska professionella kulturutövare, organisationer och publik.

Institutet upprätthåller ett konstnärsresidensprogram, producerar och ordnar utställningar och evenemang och informerar den nordamerikanska publiken om finländsk nutidskonst, design och arkitektur. Institutet samarbetar med lokala museer, gallerier och övriga professionella aktörer.

Praktikanten spelar en viktig roll som en del av institutets expertteam. Arbetsbeskrivningen fokuserar på kommunikationsuppgifter; ansvar omfattar diversifierad innehållsproduktion för institutets medier. Dessutom deltar praktikanten i institutets dagliga aktiviteter. Syftet med praktiken är också att utforska konstfältet i New York.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1 – 31.12.2020.

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad = totalt 19 800 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter praktikantens viseringskostnaderna till USA.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna för praktikplatsen i New York hålls i Helsingfors. Tidpunkten meddelas senare.

OBS! I ansökan till Finlands kulturinstitut i New York ska ingå ett motivationsbrev på engelska (max. en A4-sida).

Finlands institut i Paris, Frankrike

http://www.institut-finlandais.fr
Målgrupp: Studerande inom kulturproduktion eller humanistiska vetenskaper.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Förmåga att kommunicera på finska, franska och engelska.

Arbetsuppgifter: Medverka i kulturproduktion, t.ex. institutets galleri, filmprogram och residensproduktion. Arbeta också med översättningar, kundservice, kontraktering med partners och generellt kontorsarbete. Praktikantens intressen och färdigheter kan påverka arbetsuppgifter.

För arbetet behövs initiativ- och prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team. Arbetet kan ibland även ske kvällstid och på helger.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1.–31.12.2020.

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad = totalt 19 800 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter 50 % av praktikantens månadskort till kollektivtrafiken och 50 % av lunchkuponger.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna för praktikplatsen i Paris hålls i Helsingfors. Tidpunkten meddelas senare.

OBS! I ansökan till Finlands institut i Paris ska ingå ett motivationsbrev på franska (max en A4-sida).

För vad

För oavlönad utlandspraktik vid valda praktikorganisationer. Praktikanten får ett månatligt skattefritt stipendium och står för sina egna boendeutgifter, försäkring och resor till och från praktikorten.

Kriterier

Praktikstipendierna riktar sig till dig
-som har svenska som modersmål eller studiespråk
-är heltidsstuderande vid universitet eller högskola sedan minst ett år eller har utexaminerats från en sådan under det senaste året
-är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Besked om beslut

Du får besked inom sex veckor. På basis av ansökan kallas några sökande till intervju på Finlands kultur- och vetenskapsinstituts kansli (Kalliolinnavägen 4, 1. vån.) i Helsingfors. Intervjuerna hålls av en representant för praktikorganisationen och en representant för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Intervjudatum är angivet vid informationen om respektive praktikplats.

Redovisning

Slutredovisning inlämnas efter avslutad praktikperiod.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi