Utlandspraktik

Vi finansierar praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands, Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. Praktikplatserna vid kultur- och vetenskapsinstituten erbjuds i samarbete med organisationen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

Coronasituationen i olika länder kan förändras snabbt. Vi följer tillsammans med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut med coronaläget i Finland och värdlandet och anpassar verksamheten enligt läget. Vi är noga med att följa de nationella och lokala myndigheternas rekommendationer och restriktioner.

Ansökningstiden

Du kan söka stipendierna två gånger per år, i mars (15-31.3) och september (15-30.9). Ansökningstiderna under våren och hösten gäller olika praktikorganisationer.

Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem. Du kan ansöka om högst två praktikplatser – gör i så fall två separata ansökningar. Skriv din ansökan på svenska. Om du ansöker om en praktikplats vid kulturinstituten i Berlin eller Paris ska du bifoga ett kort motivationsbrev på värdlandets språk.
För vad?
Vi beviljar stipendium för oavlönad utlandspraktik vid valda praktikorganisationer. Du får ett månatligt skattefritt stipendium, men står själv för dina boendeutgifter, försäkring och resor till och från praktikplatsen.

Våren 2021 tar vi emot ansökningar om praktikstipendier till elva organisationer. Nio platser finns vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i Berlin, Bryssel, Budapest, Köpenhamn, London, Paris, Stockholm, Tallinn och Tokyo. Sammanlagt två praktikplatser finns vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.

Kriterier
Du kan söka praktikstipendier om du - har svenska som modersmål eller studiespråk, - är heltidsstuderande vid universitet eller högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året och - är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Besked om beslut
Vi kallar några sökande till intervjuer som ordnas på distans under de två sista veckorna i april 2021. I intervju deltar en representant för praktikorganisationen och en representant för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf eller Svenska kulturfonden. Vi meddelar noggrannare datum till dig som kallas till intervju. Alla sökande får besked inom sex veckor.

Redovisning
Du lämnar in en slutredovisning efter din praktikperiod.

Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:

Alexandra Enberg: alexandra.enberg@instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på https://instituutit.fi/ och https://www.facebook.com/instituutit.

Närmare information om de övriga praktikplatserna:
Matts Blomqvist: matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Praktikplatser

Ansökningstiden är 15–31.3.

Gör din ansökan elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland
Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien
FinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, Ungern
Finlands kulturinstitut i Danmark, Köpenhamn
Finlands institut i Paris, Frankrike
Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige
Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland, London
Finlands institut i Tallinn, Estland
Finlands institut i Tokyo, Japan
Skandinaviska föreningens konstnärshus, Rom, Italien
Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien

Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland

www.finnland-institut.de
Målgrupp: Praktikplatsen passar för studerande inom humaniora, samhällsvetenskap, kulturproduktion, pedagogik, marknadsföring eller media.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i tyska. I ansökan till Finlandsinstitutet i Berlin ska ingå ett motivationsbrev på tyska (max. en A4).

Arbetsuppgifter:Uppgifter i anslutning till projekt inom kultur, sociala medier och teman med finlandssvensk koppling. Förutom vissa uppgifter som sköts självständigt (bl.a. vidareutvecklingen av institutets Instagram-, Facebook- och Twitter-kommunikation samt dagliga kontorsrutiner) deltar praktikanten enligt intresse och erfarenhet i institutets övriga verksamhet, som i programplanering och i evenemang på institutet. För intresserade finns även möjlighet att delta i utformandet av institutets vetenskapliga program, t.ex. i ett seminarium vid Humbold-universitetet i november 2021, med temat ungdom och kulturella/etniska minoriteter i Finland. Praktikperioden rymmer i viss mån också arbetsuppgifter under kvällstid.

Fokusområde är Tyskland, och i år även Schweiz. De teman som institutet betonar extra starkt under den aktuella perioden är design, bildkonst, scenkonst och litteratur. Institutets utrymmen på Berlin-Mitte, Friedrichstrasse 153a är tillgänglighetsanpassade. Institutet vill gärna ha ansökningar med stor diversitet.

Praktikperiod: 16.8.2021-15.7.2022 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Berlin.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien

www.finncult.be
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, humanistiska vetenskaper och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Eftersom kontorets arbetsspråk är engelska, krävs även goda språkkunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Arbetsuppgifter: Till praktikantens huvuduppgifter hör konst- och kulturproduktioner, seminariearrangemang, informationsverksamhet och medieproduktion samt allmänna kontorsuppgifter. Praktikanten assisterar vid olika projekt och har även möjligheten att genomföra och koordinera individuella kulturprojekt. Praktikanten ansvarar för resebidragsprogrammet TelepART tillsammans med institutets projektansvarige. Arbetstakten kan ibland vara hektisk. För arbetet behövs initiativ- likaväl som samarbetsförmåga, flexibilitet och ett brinnande intresse för konst och kultur. Praktikanten har självständiga uppgifter men jobbar också i ett team. Arbetet kan ibland kräva kvälls- och veckoslutsarbete.

Finlands Beneluxinstitut fungerar som samarbetsorganisation mellan kulturaktörer i Finland och Beneluxländerna (Belgien, Nederländerna och Luxemburg). Institutet är en självständig och ideell organisation vars syfte är att skapa möjligheter för konstnärer och organisationer att skapa nya projekt och samarbetsformer. Därtill producerar institutet eget innehåll kring aktuella samhälleliga frågor i samarbete med olika samarbetspartners.

Praktikperiod: 30.8.2021–30.6.2022 (10 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Bryssel. Institutet ersätter månadskort till kollektivtrafiken samt telefonkostnader enligt överenskommen summa. Andra förmåner inkluderar ersättning av kulturbiljetter upp till 300 euro.

Bostad:Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.FinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, Ungern

www.finnagora.hu
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande eller nyligen utexaminerade inom samhällsvetenskap, humanistiska vetenskaper, kultur- och eventproduktion eller kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i ungerska är en fördel men inget krav. Arbetsspråket är finska och engelska.

Arbetsuppgifter:Deltagande i institutets projektverksamhet och kommunikation i samarbete med och under ledning av institutets direktör och producenter. God kännedom om sociala medier är till nytta. Praktikanten ansvarar helt eller delvis för planeringen och genomförandet av ett projekt med stöd av institutets personal. Praktikanten upprätthåller också kontakt med finlandssvenska och nordiska aktörer, och ansvarar för resebidragsprogrammet TelepART. Arbetsuppgifterna kräver ett allmänt intresse för kultur och gärna samhällsfrågor. Erfarenhet av eventproduktion och projektbaserat arbete är till fördel men inget krav. Av praktikanten krävs initiativförmåga och självständighet. FinnAgoras verksamhet syftar till att sprida kunskap om finländska och nordiska värderingar i allmänhet och minoritetsfrågor och humanism i synnerhet. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Till de stora evenemangen på hösten 2021 hör företagskonferensen Finnovation. Temat för Finnovation är ansvarsfullt företagande med specifik fokus på miljöansvar. Institutet har också planer på evenemang relaterade till firandet av vänskapsstäderna Szeged och Åbo. Institutet kommer även att fortsätta skapa onlineinnehåll i form av webbseminarier och podcasts. På grund av coronapandemin har Ungerns landsgränser varit stängda sedan september 2020. Institutet kommer att hjälpa praktikanten med potentiella reserestriktioner och om tillstånd krävs för inresa. Om praktikanten måste visa ett negativt coronatest i samband med inresan till Ungern kommer institutet att ersätta testkostnader.

Praktikperiod: 2.8.2021–30.6.2022 (11 månader)

Stipendiebelopp:1 300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktik orten. Institutet bidrar med månadsbiljett till kollektivtrafiken.

Bostad: Institutet hjälper vid behov praktikanten med att söka bostad.

Finlands kulturinstitut i Danmark, Köpenhamn

https://finin.dk/
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, i synnerhet inom konstområdet, kulturproduktion och konstkuratering. Erfarenhet inom media och kommunikation är en fördel.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i danska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter: Medverkan i projektverksamhet, informationsverksamhet, assistera institutets direktör och informatör samt uppgifter i anslutning till finlandssvenska konst- och kulturprojekt. Arbetsuppgifterna förutsätter personligt intresse av och grundkunskaper om konst- och kulturfältet i Finland. God kännedom om sociala medier är också till nytta. Arbetet kräver självständighet och initiativförmåga samt lust att arbeta i ett team. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 16.8.2021–30.6.2022 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 500 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Köpenhamn.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information. Praktikanten får tillgång till en cykel.

Finlands institut i Paris, Frankrike

www.institut-finlandais.fr

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, konst- och kulturproduktion, samhällsvetenskap eller kommunikation.

Språkkrav:Svenska som modersmål eller studiespråk. Förmåga att kommunicera på finska, franska och engelska. I ansökan till Finlandsinstitutet i Paris ska ingå ett motivationsbrev på franska (max. en A4).

Arbetsuppgifter: Deltagande i institutets kulturproduktioner t.ex. i institutets eget utställningsutrymme Galerie och medverkan i kulturevenemang och filmprogram. Till arbetsuppgifterna hör också att arbeta med översättningar, kundservice, avtalshantering med samarbetspartners och allmänt kontorsarbete. Praktikantens intressen och färdigheter kan påverka arbetsuppgifterna. För arbetet behövs initiativ- och prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team. Arbetet kan ibland även ske på distans, kvällstid och veckoslut.

Övrig information:Institut finlandais (Finlands institut i Frankrike) är en oberoende och tvärvetenskaplig plattform mellan Finland och Frankrike som samarbetar med olika internationella institutioner samt akademiska och kreativa aktörer. Finlandsinstitutet främjar internationell dialog och utbyten genom sitt program, på plats och utanför de egna lokalerna.

Praktikperiod:1.9.2021–30.8.2022 (11 månader och en ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden)

Stipendiebelopp:1 800 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter 50 procent av praktikantens månadskort till kollektivtrafiken och 50 procent av lunchkuponger.

Bostad:Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige

www.finlandsinstitutet.se/sv/

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, kommunikation eller humanistiska vetenskaper. Erfarenhet av evenemangsproduktion och kommunikation är en fördel.

Språkkrav:Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill förmåga att kommunicera på de nordiska språken, finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Medverkan i informations- och kommunikationsverksamheten, marknadsföring i sociala medier samt upprätthållande av kontakt med finlandssvenskt kulturliv. Praktikanten deltar i planeringen och genomförandet av evenemang inom olika kultursektorer, såsom författarbesök, konserter, utställningar, seminarier, filmvisningar och digitala evenemang. Till arbetet hör även uppgifter i anslutning till administration och kommunikation med institutets samarbetspartners samt att assistera institutets direktör, informatör och kultur- och samhällsproducenter. Kännedom om, och intresse för, konst-, kultur- och samhällsfrågor samt journalistik och marknadsföring räknas som en fördel. God kännedom om sociala medier, likaså grundkunskaper i Photoshop, InDesign och Wordpress, är också till nytta. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Övrig information: Under den aktuella perioden planerar institutet bland annat en turnéutställning med finländska barnlitteraturillustrationer, En resa över Östersjön. Institutet stöder den sverigefinska minoriteten och lyfter fram finländsk kultur inom många olika områden, bland annat film, litteratur och konst. Institutet har ett eget galleriutrymme. Institutet främjar jämlikhet och mångfald i sitt arbete och kommer under året granska hur mångfald representeras både internt och i programverksamheten.

Praktikperiod: 16.8.2021–30.6.2022 (11 månader)

Stipendiebelopp:1 600 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Stockholm. Institutet bidrar med ett lunchkort motsvarande ett värde av 2100 SEK.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland, London

www.fininst.uk

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom mediekultur, kulturproduktion eller journalistik.

Språkkrav:Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Medverkan i medieproduktion (foto & klipp, sociala medier), konst- och kulturproduktioner, seminariearrangemang, informationsverksamhet och allmänna kontorsuppgifter. Arbetstakten kan stundom vara hektisk. För arbetet behövs initiativ- och prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team. Erfarenhet av projektarbete ses som en merit.

Övrig information: Som en följd av Brexit är det fortfarande oklart vilka visumkrav som kommer att gälla hösten 2021. Institutet kommer att informera och hjälpa praktikanten med detta.

Praktikperiod:1.9.2021─31.12.2021 (4 månader)

Stipendiebelopp:1 700 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter praktikantens månadskort till kollektivtrafiken.

Bostad: Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Finlands institut i Tallinn, Estland

www.finst.ee

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion, kommunikation eller media.

Språkkrav:Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Kunskaper i estniska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Deltagande i projekt- och informationsverksamhet och i planering och genomförande av evenemang. Praktikanten upprätthåller också kontakten med det finlandssvenska kulturfältet. Övriga uppgifter utformas enligt praktikantens intresse och erfarenheter. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel, liksom kännedom om konst- och kulturfältet i Finland. Mångsidiga datorkunskaper anses också som en fördel. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Övrig information:IFinlands institut i Tallinn firar sitt 30-årsjubileum år 2021. I samband med jubileumsåret planeras inför hösten 2021 ett jubileumsevenemang.

Praktikperiod:2.8.2021–31.12.2021 (5 månader)

Stipendiebelopp:1 300 euro/månad. Praktikanten betalar hyra och försäkring. Institutet betalar resan till och från praktikorten. Institutet bidrar därtill med 50 procent av eventuella utgifter för språkkurs i estniska.

Bostad:Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Finlands institut i Tokyo, Japan

www.finstitute.jp

Målgrupp:Praktikplatsen passar främst studerande inom humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper.

Språkkrav:Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i engelska och finska samt helst grundkunskaper i japanska.

Arbetsuppgifter: Medverkan i institutets evenemang, innehållsproduktion till institutets sociala mediekanaler, uppdatering av institutets webbplats, deltagande i studentmässor, planering av olika slags marknadsföringsmaterial samt allmänt kontorsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även ett självständigt projekt - planering av den finlandssvenska veckan i Tokyo. Vi värdesätter intresse för den japanska kulturen och språket, självständighet, flexibilitet, förmåga att arbeta i ett team samt entusiasm och positiv attityd. Erfarenhet av grafisk design räknas som en merit. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Övrig information: Praktikantplats i världens största metropol, Tokyo! Finlands institut i Tokyo är ett vetenskaps- och kulturinstitut vars fokusområden 2021 bland andra är hållbar utveckling, kvinnornas ställning i Japan, åldrande och artificiell intelligens. Institutet arrangerar därtill utställningar inom visuell konst, fotografi och keramik. För aktuella reserestriktioner till Japan, vänligen besök Finlands ambassad i Japans hemsida: https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_fi/konsuliasiat.html

Praktikperiod:15.8.2021–31.12.2021 (5 månader)

Stipendiebelopp:1 800 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Skandinaviska föreningens konstnärshus, Rom, Italien

www.circoloscandinavo.it
Målgrupp: Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion och konstutbildningar.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk, förmåga att kommunicera på nordiska språk, finska och engelska. God förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska är ett krav. Kunskaper i italienska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anknytning till konstnärshusets Artist in Residence-program, arrangera finlandssvenska och nordiska kulturevenemang, informationsverksamhet särskilt inom sociala medier, nätverka med andra kulturorganisationer och att assistera konstnärshusets direktör. Arbetet kräver självständighet, kulturintresse, social kompetens och organisationsförmåga.

Praktikperiod: 1.9.2021-31.7.2022 (11 månader)

Övrig information: Skandinaviska föreningen anpassar all verksamhet till eventuella restriktioner med anledning av pandemins utveckling. Skandinaviska föreningens 160-årsjubileum och andra publika evenemang är planerade att genomföras under hösten 2021 med fysisk närvaro om det är möjligt man annars kommer de anpassas till ett digitalt format.

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Rom.

Bostad: Praktikanten kan få hjälp med att hitta en bostad i Rom.

Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien

Kommunförbundets Brysselkontor

Kommuntorget
Målgrupp: Praktikplatsen passar minst tredje årets studerande inom samhällsvetenskaper, juridik, ekonomi eller informationsvetenskap.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Du har stor nytta av att kunna andra EU-språk.

Arbetsuppgifter: följa utskottsmöten och plenarsammanträden i Europaparlamentet samt Europeiska regionkommittén; fokusområden delas upp emellan kollegorna. Skriva notiser till det finskspråkiga nyhetsbrevet, blogga på Kommuntorget och assistera med informationssökning. Hjälpa till med utbildningsresan och andra besöksgrupper. Centralt är EU-politik som är viktigt för de finländska kommunerna (t.ex. miljö- och ekonomifrågor), då majoriteten av vår kommunpolitik påverkas av beslut som görs i EU. Möjlighet att arbeta med eget projekt som samtidigt gagnar både praktikantens utbildning och Kommunförbundet.

Praktikperiod: 1.9.2021-30.6.2022 (10 månader)

Stipendiebelopp:1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Bryssel.

Bostad: Kommunförbundets kontor kan hjälpa till med att hitta bostad.

För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi