Utlandspraktik

Vi erbjuder praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.

På grund av coronaviruset har vi skjutit upp både vårens och höstens ansökningstid för utlandspraktik. Vi återkommer med noggrannare information om ansökningstiden så fort vi vet mera om läget.

Ansökningstiden

Du kan söka stipendierna två gånger per år, i mars (15-31.3) och september (15-30.9). Vårens och höstens ansökningstider gäller olika praktikorganisationer.
Svenska kulturfonden stöder år 2020 studerandes praktik i fjorton internationella miljöer. Tolv praktikplatser finns vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut runtom i världen. Våren 2020 kan nio stipendier sökas. Praktikplatserna är ett samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

Praktikstipendierna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Du gör din ansökan elektroniskt på adressen https://ansokan.kulturfonden.fi. Du kan ansöka om högst två alternativa praktikplatser – i så fall ska du göra två separata ansökningar. Skriv din ansökan på svenska. Ansökningar till kulturinstituten i Berlin, Madrid, New York och Paris ska innehålla ett kort motivationsbrev på värdlandets språk.

På basen av ansökan kallar vi ett antal sökande till intervju. Intervjuerna till kulturinstituten hålls på Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf:s kontor i Helsingfors (Kalliolinnavägen 4, 1 våningen). Intervjudatum finns angivet vid informationen om respektive praktikplats.

Vi ordnar intervjuerna för Skandinaviska konstnärsföreningens hus i Rom och Kommunförbundets kontor i Bryssel på Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors (Simonsgatan 8, våning 5).

Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:
Saara Juusti: saara.juusti@instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på http://instituutit.fi/ och https://www.facebook.com/instituutit.

Närmare information om de övriga praktikplatserna:
Matts Blomqvist: matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Praktikplatser

Ansökningstiden är 15–31.3.

Gör din ansökan elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland
Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien
FinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, Ungern
Finlands kulturinstitut, Köpenhamn, Danmark
Finlands institut i Madrid, Spanien
Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge
Finlands institut i Tallinn, Estland
Skandinaviska föreningens konstnärshus, Rom, Italien
Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien

Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland

www.finnland-institut.de
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper (t.ex tyska språket, översättningvetenskap), samhällsvetenskaper, kulturproduktion, pedagogik, marknadsföring eller media.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i tyska.

Arbetsuppgifter:Uppgifter i anslutning till projekt inom kultur, sociala medier och teman med finlandssvensk koppling. Förutom vissa uppgifter som sköts självständigt (bl.a. adiministration av resebidragssystemet TelepART och vidareutveckling av institutets Instagram) deltar praktikanten enligt intresse och erfarenhet i övrig verksamhet som programplanering och evenemang på institutet. För intresserade finns även möjlighet att delta i utformandet av institutets vetenskapliga program.

Fokusområde 2020-2021 är Wien, och de teman som institutet betonar extra starkt under perioden är design, bildkonst, scenkonst och litteratur. Ett viktigt programtema är förhållandet mellan människa och naturen. Praktikperioden rymmer i viss mån också arbetsuppgifter kvällstid.

Praktikperiod: 3.8.2020-2.7.2021 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors, tidpunkt meddelas senare.

OBS! I ansökan till Finlandsinstitutet i Tyskland ska ingå ett motivationsbrev på tyska (max. en A4-sida).

Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien

www.finncult.be
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, konst- och kulturproduktion, samhällsvetenskap och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Institutets verksamhetsområde omfattar tre länder: Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Kunskaper i franska ses som en fördel men inget krav. Andra språkkunskaper är ett plus.

Arbetsuppgifter: Delta i institutets projektverksamhet och kommunikation samt delta i planering och genomförande av evenemang med handledning av personalen. Praktikanten upprätthåller också kontakt med finlandssvenska aktörer och ansvarar för resebidragsprogrammet TelepART tillsammans med institutets projektansvarige.

Institutets tyngdpunktsområden är nya intressanta konstnärskap samt frågor som berör konstens samhälleliga betydelse och potential. Arbetsuppgifterna förutsätter personligt intresse av och grundkunskaper om konstfältet eller något av dess delområden. God kännedom om sociala medier är också till nytta. Praktikperioden kan i viss mån också rymma arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut.

Praktikperiod: 1.9.2020–30.6.2021 (10 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet erbjuder månadsbiljett till kollektivtrafiken.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad.

Intervjuerna hålls i Helsingfors, tidpunkt meddelas senare.

FinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, Ungern

www.finnagora.hu
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande eller nyligen utexaminerade inom samhällsvetenskap, humanistiska vetenskaper, kultur- och eventproduktion samt kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i ungerska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter:Deltar i institutets projektverksamhet och kommunikation i samarbete och under ledning av institutets direktör och producenter. God kännedom om sociala medier är till nytta. Praktikanten ansvarar helt eller delvis för planeringen och genomförandet av ett projekt med stöd av institutets personal. Praktikanten upprätthåller också kontakt med finlandssvenska och nordiska aktörer och ansvarar för resebidragsprogrammet TelepART. Arbetsuppgifterna kräver ett allmänt intresse för kultur och gärna samhällsfrågor. Erfarenhet av eventproduktion och projektbaserat arbete är till fördel. Av praktikanten krävs initiativförmåga och självständighet.

FinnAgoras verksamhet syftar också till att sprida kunskap om finländska och nordiska värderingar i allmänhet och minoritetsfrågor och humanism i synnerhet.

FinnAgoras verksamhet syftar också till att sprida kunskap om finländska och nordiska värderingar i allmänhet och minoritetsfrågor och humanism i synnerhet. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 1.8.2020–30.6.2021 (11 månader)

Stipendiebelopp:1 300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktik orten. Institutet bidrar med månadsbiljett till kollektivtrafiken.

Bostad: Institutet hjälper vid behov praktikanten med bostadssökande.

Intervjuerna hålls i Helsingfors, tidpunkt meddelas senare.

Finlands kulturinstitut, Köpenhamn, Danmark

finin.dk
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, i synnerhet inom konstområdet, kulturproduktion och kuratering. Erfarenhet inom media och kommunikation är en fördel.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk och goda kunskaper i finska och engelska. Kunskaper i danska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter: Medverkan i projektverksamhet, informationsverksamhet, assistera institutets direktör och informatör, uppgifter i anslutning till finlandssvenska konst- och kulturprojekt. Arbetsuppgifterna förutsätter personligt intresse av och grundkunskaper om konst- och kulturfältet. God kännedom om sociala medier är också till nytta. Arbetet kräver självständighet och initiativförmåga samt lust att arbeta i ett team.

Praktikperiod: 15.8.2020–30.6.2021 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 500 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors, tidpunkt meddelas senare.

Finlands institut i Madrid, Spanien

www.madrid.fi
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, pedagogik, samhällsvetenskaper, kommunikation och media, kulturproduktion och marknadsföring.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och åtminstone grundkunskaper i spanska. Institutets verksamhetsområde omfattar Spanien, Portugal och Latinamerika.

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anslutning till institutets svenskspråkiga kommunikation (bl.a. översättning), uppgifter i anslutning till finlandssvenska konst- och kulturprojekt, delta i institutets löpande verksamhet (bibliotek, sekreteraruppgifter, vernissager etc.), planera och förverkliga evenemang samt övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. Institutets fokusområden ligger på design och interaktion samt fotografi och videokonst.

Praktikperiod: 1.9.2020 - 31.7.2021 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors, tidpunkt meddelas senare.

OBS! I ansökan till Finlands institut i Madrid ska ingå ett motivationsbrev på spanska (max. en A4-sida).

Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge

www.finno.no

facebook.com/finnokultur
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion, kommunikation och media.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Kunskaper i norska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, informationsverksamhet, planera och genomföra evenemang inom olika konstsektorer, administration samt att assistera institutets direktör och kulturproducent. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel, likaså kännedom om konst- och kulturfältet i Finland. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 1.8.2020–30.6.2021 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors, tidpunkt meddelas senare.

Finlands institut i Tallinn, Estland

www.finst.ee

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper och kulturproduktion.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Kunskaper i estniska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Kontakt med finlandssvenskt kulturliv, delta i projekt- och informationsverksamhet, delta i planering och genomförande av evenemang, övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel liksom kännedom om konst- och kulturfältet i Finland. Mångsidiga datorkunskaper anses också som en fördel. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 1.8.2020–30.6.2021 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls i Helsingfors, tidpunkt meddelas senare.

Skandinaviska föreningens konstnärshus, Rom, Italien

www.circoloscandinavo.it
Målgrupp: Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion och konstutbildningar.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk, förmåga att kommunicera på nordiska språk, finska och engelska. God förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska är ett krav. Kunskaper i italienska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anknytning till konstnärshusets Artist in Residence-program, arrangera finlandssvenska och nordiska kulturevenemang, informationsverksamhet särskilt inom sociala medier, nätverka med andra kulturorganisationer och att assistera konstnärshusets direktör. Arbetet kräver självständighet, kulturintresse, social kompetens och organisationsförmåga.

Praktikperiod: 1.9.2020-31.7.2021 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten kan få hjälp med att hitta en bostad i Rom.

Intervjuerna hålls i Helsingfors, tidpunkt meddelas senare.

Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien

Kommunförbundets Brysselkontor

Kommuntorget
Målgrupp: Praktikplatsen passar minst tredje årets studerande inom samhällsvetenskaper, juridik, ekonomi eller informationsvetenskap.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Du har stor nytta av att kunna andra EU-språk.

Arbetsuppgifter: Följa utskottsmöten och plenarsammanträden i Europaparlamentet samt Europeiska regionkommittén; fokusområden delas upp emellan kollegorna. Skriva notiser till det finskspråkiga nyhetsbrevet, blogga på Kommuntorget och assistera med informationssökning. Hjälpa till med utbildningsresan och andra besöksgrupper. Centralt är EU-politik som är viktigt för de finländska kommunerna (t.ex. miljö- och ekonomifrågor), då majoriteten av vår kommunpolitik påverkas av beslut som görs i EU. Möjlighet att arbeta med eget projekt som samtidigt gagnar både praktikantens utbildning och Kommunförbundet.

Praktikperiod: 1.9.2020-30.6.2021 (10 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Kommunförbundets kontor kan hjälpa till med att hitta bostad.

Intervjuerna hålls i Helsingfors, tidpunkt meddelas senare.

För vad

För oavlönad utlandspraktik vid valda praktikorganisationer. Praktikanten får ett månatligt skattefritt stipendium och står själv för sina boendeutgifter, försäkring och resor till och från praktikplatsen.

Kriterier

Praktikstipendierna riktar sig till dig som
- har svenska som modersmål eller studiespråk
-är heltidsstuderande vid universitet eller högskola sedan minst ett år eller har utexaminerats från en sådan under det senaste året
-är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Besked om beslut

Du får besked inom sex veckor. Vi kallar några sökande till intervju med en representant för praktikorganisationen och en representant för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Intervjudatum är angivet i informationen om respektive praktikplats. Intervjuerna ordnas i Helsingfors.

Redovisning

Slutredovisning inlämnas efter avslutad praktikperiod.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi