Utlandspraktik

Vi finansierar praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands, vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. Praktikplatserna vid kultur- och vetenskapsinstituten erbjuds i samarbete med organisationen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

I samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut följer vi med myndigheternas eventuella rekommendationer och restriktioner för Finland och praktikländerna.

Ansökningstiden

Du kan söka stipendierna två gånger per år, i mars (15-31.3) och september (15-30.9). Ansökningstiderna under våren och hösten gäller olika praktikorganisationer.

Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem. Du kan ansöka om högst två praktikplatser – gör i så fall två separata ansökningar. Skriv din ansökan på svenska. Om du ansöker om en praktikplats vid kulturinstituten i Berlin, Madrid, New York eller Paris ska du bifoga ett kort motivationsbrev på värdlandets språk.
För vad?
Vi beviljar stipendium för oavlönad utlandspraktik vid valda praktikorganisationer. Du får ett månatligt skattefritt stipendium, men står själv för dina boendeutgifter, försäkringar och resor till och från praktikplatsen.

Kriterier
Du kan söka praktikstipendier om du - har svenska som modersmål eller studiespråk, - är heltidsstuderande vid universitet eller högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året och - är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Besked om beslut
Vi kallar några sökande till intervjuer som ordnas på distans. I intervjuerna deltar en representant för praktikorganisationen och en representant för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf eller Svenska kulturfonden. Vi meddelar noggrannare datum till dig som kallas till intervju. Alla sökande får besked inom sex veckor.

Redovisning
Du lämnar in en slutredovisning efter din praktikperiod.

Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:

Alexandra Enberg: alexandra.enberg@instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på https://instituutit.fi/ och https://www.facebook.com/instituutit.

Närmare information om de övriga praktikplatserna:

Matts Blomqvist: matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Praktikplatser

Aktuella praktikplatser för ansökningstiden 15–30.9.

Gör din ansökan elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlands institut i Tokyo, Japan
Finlands kulturinstitut i New York, USA
Finlands institut i Madrid, Spanien
Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge


Finlands institut i Tokyo, Japan

www.finstitute.jp
instagram.com/finstitutejapan

Målgrupp: Främst studerande inom humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i engelska och finska samt helst grundkunskaper i japanska.

Arbetsuppgifter:Medverkan i institutets evenemang, innehållsproduktion till institutets sociala mediekanaler, uppdatering av institutets webbplats, deltagande i studentmässor, planering av olika slags marknadsföringsmaterial samt allmänt kontorsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även ett självständigt projekt - planering av den finlandssvenska veckan i Tokyo.

Vi värdesätter intresse för den japanska kulturen och språket, självständighet, flexibilitet, förmåga att arbeta i ett team samt entusiasm och positiv attityd. Erfarenhet av grafisk design räknas som en merit. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1–31.12.2023. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 euro/månad = totalt 19 800 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.Övrig information: Praktikanten har ett självständigt projekt – att planera och förverkliga den finlandssvenska veckans program i samråd med institutets direktör. Ett givande projekt som ger insyn till den finlandssvenska kulturen samt ansvar i passliga proportioner.

Till varje praktikplats intervjuas ca tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finlands kulturinstitut i New York, USA

http://fciny.org
Målgrupp: Främst studerande inom konsthistoria och formgivning, kommunikation, mediekultur eller kulturproduktion.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i engelska och förmåga att kommunicera på finska. OBS! I ansökan till Finlands kulturinstitut i New York ska ingå ett motivationsbrev på engelska (max. en A4-sida).

Arbetsuppgifter: Finlands kulturinstitut i New York arbetar med nutidskonst, design och arkitektur i Nordamerika, i synnerhet i New York. Vi skapar nätverk mellan finländska och amerikanska professionella kulturutövare, organisationer och publik. Institutet upprätthåller flera konstnärsresidensprogram, producerar och ordnar utställningar och evenemang och informerar den nordamerikanska publiken om finländsk nutidskonst, design och arkitektur. Institutet samarbetar med lokala museer, gallerier och övriga professionella aktörer. Praktikanten spelar en viktig roll som en del av institutets expertteam. Arbetsbeskrivning fokuserar på kommunikationsuppgifter (varierande innehållsproduktion) och projektproduktion. Dessutom deltar praktikanten i institutets dagliga aktiviteter. Syftet med praktiken är också att utforska konstfältet i New York.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1 – 31.12.2023. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad = totalt 19 800 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter praktikantens viseringskostnaderna till USA.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: Under 2023 satsar Institutet speciellt på projekt inom nutidskonst och formgivning/arkitektur, utveckling av sina residensprogram och allmän nätverksverksamhet i New York.

Till varje praktikplats intervjuas ca tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finlands institut i Madrid, Spanien

https://madrid.fi
instagram.com/institutofinlandia

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, pedagogik, samhällsvetenskaper, kommunikation och media, kulturproduktion och marknadsföring.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och åtminstone grundkunskaper i spanska. Institutets verksamhetsområde omfattar Spanien, Portugal och Latinamerika. . OBS! I ansökan till Finlands institut i Madrid ska ingå ett motivationsbrev på spanska (max. en A4-sida).

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anslutning till institutets svenskspråkiga kommunikation (bl.a. översättning), uppgifter i anslutning till finlandssvenska konst- och kulturprojekt, delta i institutets löpande verksamhet (bibliotek, sekreteraruppgifter, vernissager etc.), planera och förverkliga evenemang samt övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. Institutets fokusområden ligger på design och interaktion samt fotografi och videokonst. Arbetsuppgifter under kvällstid kan förekomma.

Praktikperiod: 15.1.2022-15.12.2023 eller enligt överenskommelse (11 månader).

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad = totalt 15 400 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: Unelmien kenttä, är ett stort projekt tillsammans med den finlandssvenska konstnären Sophia Ehrnrooth, projektet har varit en stor del av institutets verksamhet år 2022 och kommer fortsätta vara det 2023. Kulturfondens praktikant får delta aktivt i projektet. Institutet kommer år 2023 att vara EUNICs (EU National Institutes for Culture) ordförande och praktikanten kommer även att fungerar som EUNICs sekreterare, detta kräver goda kunskaper i spanska samt i att skriva mötesprotokoll.

Finlandsinstitutet i Madrid främjar aktivt jämställdhet och likabehandling samt värdesätter en mångsidig personal. Vi önskar att personer i olika åldersgrupper och med olika kön, samt personer från språkliga, kulturella eller andra minoriteter söker praktikplatsen. Vår lokal är även tillgänglig för alla.

Till varje praktikplats intervjuas ca tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge

www.finno.no
instagram.com/finnokultur

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, humanistiska vetenskaper, i synnerhet inom konstområdet, och kommunikation.

Språkkrav: : Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i norska eller ett av de samiska språken är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Finsk-norsk kulturinstitutt (FINNO) främjar samarbete, dialog och mobilitet mellan professionella finska och norska konstnärer och kulturaktörer samt producerar ett mångfaldigt program for en bred publik. Verksamheten består av projekt inom visuell konst, design, arkitektur, scenkonst, film, litteratur och musik. Praktiken på kulturinstitutet erbjuder dig en kreativ och trevlig arbetsmiljö i en snabbt växande kulturstad. Institutet värdesätter ditt kunnande och dina åsikter, och arbetar aktivt för en jämställd och rättvis arbetsplats. Du får påverka kreativt innehållet och får möjlighet att utvecklas professionellt och ta del av internationella projekt och samarbeten. Praktikantens arbetsbidrag är av stor vikt för ett litet kulturinstitut.

Som praktikant kommer du att jobba med mångsidiga kommunikationsuppgifter, vilket innebär bland annat innehållsproduktion för institutets kommunikationskanaler såsom webbsidor och sociala medier, projektkommunikation, översättningsarbete och planering av institutets kommunikation tillsammans med teamet. Praktikanten deltar även aktivt i både genomförandet och planeringen av institutets programverksamhet. Du assisterar vid olika kultur- och konstprojekt, där uppgifter kan bestå bland annat av projektkoordinering och -dokumentation samt resebokningar åt gäster.

Kunskaper om det finska kultur- och konstfältet samt erfarenhet av kommunikation och koordinering av kulturprojekt räknas som meriter. Vi värdesätter ett visuellt öga och erfarenhet av bild- och andra redigeringsprogram (Adobe, WordPress).

Arbetsuppgifter på kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 2.1.–31.12.2023 (11 månader). En ledig stipendiefri månad (juli) under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad = totalt 19 800 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: Ett av kulturinstitutets fokusområden för 2022-2023 är gränsöverstigande samarbete i de nordliga områden i Finland, Norge och Sápmi. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut motsätter sig rasism och diskriminering. Institutet följer Finlands kultur- och vetenskapsinstituts ekologiska riktlinjer.

Till varje praktikplats intervjuas ca tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi