Utlandspraktik

Vi finansierar praktikplatser vid elva kultur- och vetenskapsinstitut utomlands, vid Kommunförbundets kontor i Bryssel, Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom, Nordisk Film & TV Fond i Oslo och Föreningarna Nordens Förbund i Köpenhamn. Praktikplatserna vid kultur- och vetenskapsinstituten erbjuder vi i samarbete med organisationen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

Ansökningstiden

Du kan söka stipendierna två gånger per år, i mars (15-31.3) och i september (15-30.9). Ansökningstiderna under våren och hösten gäller olika praktikorganisationer.

Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem. Längst ned på den här webbsidan finns en länk till ansökningssystemet. Du kan ansöka om högst två praktikplatser och du gör i så fall två separata ansökningar.

Skriv din ansökan på svenska. Om du ansöker om en praktikplats vid kulturinstituten i Berlin, New York eller Paris ska du bifoga ett kort motivationsbrev på värdlandets språk.
För vad?
Vi beviljar stipendium för oavlönad utlandspraktik vid praktikorganisationerna nedan. Du får ett månatligt skattefritt stipendium, men står själv för dina boendeutgifter, försäkringar och resor till och från praktikplatsen.

Kriterier
Du kan söka praktikstipendier om du - har svenska som modersmål eller studiespråk, - är heltidsstuderande vid ett universitet eller en högskola eller har utexaminerats från en sådan under det senaste året och - är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Besked om beslut
Vi kallar några sökande till intervjuer. I intervjuerna deltar en representant för praktikorganisationen och en representant för antingen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut eller Svenska kulturfonden. Vi meddelar noggrannare datum till dig som kallas till intervju. Alla sökande får besked inom cirka sex veckor.

Redovisning
Efter din praktikperiod lämnar du in en slutredovisning till Kulturfonden.

Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:

Sofia Simelius: sofia.simelius(at)instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på https://instituutit.fi/ och https://www.facebook.com/instituutit.

Närmare information om de övriga praktikplatserna:

Matts Blomqvist: matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Praktikplatser med ansökningstid våren 2024

Nedan hittar du alla praktikplatser som har ansökningstid 15–31.3.2024. Längre ned på den här sidan finns också information om dem som hade ansökningstid under hösten 2023.

Gör din ansökan elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland
Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien
FinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, Ungern
Finlands kulturinstitut i Danmark, Köpenhamn
Finlands institut i Paris, Frankrike
Finlands institut i Tallinn, Estland
Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige
Skandinaviska föreningens konstnärshus, Rom, Italien
Nordisk Film & TV Fond, Oslo, Norge
Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien

Finlandsinstitutet i Berlin, Tyskland

www.finnland-institut.de
Målgrupp: Praktikplatsen passar för studerande inom humaniora, samhällsvetenskap, kulturproduktion, pedagogik, marknadsföring eller media.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i tyska. I ansökan till Finlandsinstitutet i Berlin ska ingå ett motivationsbrev på tyska (max. en A4).

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anslutning till projekt inom kultur och vetenskap, sociala medier och teman med finlandssvensk koppling. Förutom vissa uppgifter som sköts självständigt (bl.a. vidareutvecklingen av institutets kommunikation i sociala medier och dagliga kontorsrutiner) deltar praktikanten enligt intresse och erfarenhet i institutets övriga verksamhet, som i programplanering och i evenemang på institutet. Praktikanten ansvarar för resebidragsprogrammet TelepART tillsammans med institutets programansvariga. Praktikperioden rymmer i viss mån också arbetsuppgifter under kvällstid.

Övrig information: Finlandsinstitutets centrala uppgift är att föra samman experter från tyskspråkiga Europa och Finland och därmed främja långvariga samarbetsförhållanden och den tysk-finländska dialogen. Institutets utrymmen på Berlin-Mitte, Friedrichstrasse 153 a är tillgänglighetsanpassade. Institutet ser gärna ansökningar med stor diversitet. Observera att en sökande till praktikplatsen i Berlin inte kan vara bosatt i Tyskland före praktikens början.

Praktikperiod: 19.8.2024−18.7.2025 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Berlin.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien

www.finncult.be
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, humanistiska vetenskaper och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Eftersom kontorets arbetsspråk är engelska, krävs även goda språkkunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Arbetsuppgifter: Finlands Beneluxinstitut fungerar som samarbetsorganisation mellan kulturaktörer i Finland och Beneluxländerna (Belgien, Nederländerna och Luxemburg). Institutet är en självständig och ideell organisation med kontor i Bryssel. Institutet främjar kulturellt och konstnärligt samarbete mellan Finland och Beneluxregionen och understöder konstnärliga kollaborationer och projekt kring samhälleliga frågor. Institutet skapar även eget innehåll med relevanta teman. För mera ingående information om våra projekt och kulturella närmanden, se webbplatsen www.finncult.be.

Institutet erbjuder praktikanten en dynamisk, öppen och kreativ arbetsmiljö i Europas hjärta. Institutet värdesätter ditt kunnande och dina åsikter, och arbetar aktivt för en jämställd och rättvis arbetsplats. Du får påverka kreativt innehållet och organisationen, och du får möjlighet att utvecklas professionellt och ta del av internationella projekt och samarbeten. Arbetet ger dig också möjligheten att skapa egna nätverk för dina kommande karriärsteg. Som praktikant på Finlands Beneluxinstitut kommer du att assistera vid olika kultur- och konstprojekt, vilket innebär både planering av projektinnehåll likaväl som utförandet av det praktiska arbetet, som till exempel möteskoordinering och dokumentation, koordinering av inbjudningar till evenemang, och resebokningar för artister. Du hjälper även med kommunikationsuppgifter och medieproduktioner. Därtill sköter praktikanten vardagliga kontorsuppgifter. Flera av de tidigare praktikanterna har under sin praktik också koordinerat egna projekt och initiativ till institutets årsprogram. Du arbetar i nära samarbete med kulturintresserade kollegor som handleder och stöder dig i dina uppgifter. Eftersom arbetstakten ibland är hektisk, förväntas du ha en god initiativ- och samarbetsförmåga, och vid behov kunna jobba självständigt. Arbetet kan också kräva kvälls- och veckoslutsarbete.

Övrig information: Denna praktikperiod kommer att koncentrera sig på de olika kommande programmen på institutets årsagenda. Bland de kommande programmen under hösten 2024 och våren 2025 ingår till exempel Boys won’t be Boys- teaterföreställningar som realiseras inom institutets maskulinitetsprogram, finansieringsansökningar för olika projekt såsom den antirasistiska programhelheten Healing & Dealing, och pARTir-projektets olika produktionssteg. Om du har frågor om arbetsuppgifterna eller institutets program kan du mejla institutets programchef Malin Bergström, malin.bergstrom@finncult.be. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut motsätter sig rasism och diskriminering. Insitutet främjar jämlikhet och mångfald inom finsk kultur globalt och understöder jämställdhet inom forskning och vetenskap.

Praktikperiod: 13.8.2024–11.7.2025 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Bryssel. Institutet ersätter månadskort till kollektivtrafiken samt telefonkostnader enligt överenskommen summa. Andra förmåner inkluderar ersättning av kulturbiljetter upp till 150 euro.

Bostad: Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april. De kandidater som kallas till intervju får intervjufrågorna på förhand. Intervjun hålls på främst på svenska, med några frågor som ställs på finska och engelska. Intervjun leds av Laura Boxberg, direktör, Malin Bergström, programchef, och Sofia Simelius, praktikantkoordinator.

Mera information: Laura Boxberg, direktör - laura.boxberg@finncult.be

Malin Bergström, programchef - malin.bergstrom@finncult.be

FinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, Ungern

www.finnagora.hu
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande eller nyligen utexaminerade inom samhällsvetenskap, humanistiska vetenskaper, kultur- och eventproduktion eller kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i ungerska är en fördel men inget krav. Arbetsspråket är finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Deltagande i institutets projektverksamhet och kommunikation i samarbete med och under ledning av institutets direktör och producenter. God kännedom om sociala medier är till nytta. Praktikanten ansvarar helt eller delvis för planeringen och genomförandet av ett projekt med stöd av institutets personal. Praktikanten upprätthåller också kontakt med finlandssvenska och nordiska aktörer, och ansvarar för resebidragsprogrammet TelepART. Arbetsuppgifterna kräver ett allmänt intresse för kultur och gärna samhällsfrågor. Erfarenhet av eventproduktion och projektbaserat arbete är till fördel men inget krav. Av praktikanten krävs initiativförmåga och självständighet. FinnAgoras verksamhet syftar till att sprida kunskap om finländska och nordiska värderingar i allmänhet och minoritetsfrågor och humanism i synnerhet i Ungern och dess närområden. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Övrig information: Aktuella projekt under hösten 2024 för praktikanten är planering och genomförande av språkcaféer, deltagande i internationella samarbetsprojekt som mobilitetsprogrammet pARTir samt i större projekt som finska filmdagarna. Om du har några frågor gällande arbetsuppgifterna kan du mejla Rebecka Vilhonen, rebecka.vilhonen@finnagora.hu.

Praktikperiod: 1.8.2024–30.6.2025 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 300 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktik orten. Institutet bidrar med månadsbiljett till kollektivtrafiken.

Bostad: Institutet hjälper vid behov praktikanten med att söka bostad.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Finlands kulturinstitut i Danmark, Köpenhamn

finin.dk
instagram.com/finindk
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, i synnerhet inom konstområdet eller kulturproduktion. Erfarenhet inom media och kommunikation är en fördel.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill förmåga att kommunicera på finska och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i danska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter: Institutets arbete består huvudsakligen av projekt inom visuell konst, scenkonst och drama. Praktiken på kulturinstitutet erbjuder dig en kreativ och flexibel arbetsmiljö i Köpenhamn, där du får möjlighet att utvecklas professionellt och ta del av varierande projekt och internationella samarbeten. Vi värdesätter ditt kunnande och tar dina intressen i beaktande i utformande av arbetsbeskrivningen, som kan bestå av medverkan i projektverksamheten, utställningssamarbeten, kommunikationsuppgifter (sociala medier och uppdatera webbplatsen), programplanering i samband med institutets residensprogram och assistera i institutets dagliga verksamhet. Vi förutsätter personligt intresse av och grundkunskaper om konst- och kulturfältet i Finland. Syftet med praktiken är även att utforska konstfältet i Danmark, speciellt i Köpenhamn. God kännedom om sociala medier är också till nytta. Praktikantens arbetsbidrag är av stor vikt för ett litet kulturinstitut, och vi värdesätter därför självständighet och initiativförmåga samt lust att arbeta i ett team. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Övrig information: Institutets fokusområden ligger på samtidskonst och scenkonst. Syftet med institutets verksamhet är att skapa och upprätthålla en dialog mellan danska och finländska kulturarbetare, samt vara en förmedlare mellan aktörerna och den stora publiken. Institutet arbetar med utställningsprojekt, residens-och besöksprogram, export av samtidsdrama och andra evenemang, som genomförs i samarbete med danska och finländska samarbetsparter. Kulturinstitutet har inga egna utställningsutrymmen. Institutet motsätter sig rasism och diskriminering och följer Finlands kultur- och vetenskapsinstituts ekologiska riktlinjer.

Praktikperiod: 15.8.2024–30.6.2025 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 500 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Köpenhamn.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information. Praktikanten får tillgång till en cykel.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Finlands institut i Paris, Frankrike

www.institut-finlandais.fr
instagram.com/institutfinlandais
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, konst- och kulturproduktion, samhällsvetenskap eller kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Förmåga att kommunicera på finska, franska och engelska. I ansökan till Finlandsinstitutet i Paris ska ingå ett motiveringsbrev på franska (max. en A4).

Arbetsuppgifter: Praktikanten deltar i institutets kulturproduktioner, bland annat i institutets eget utställningsutrymme, samt medverkan i produktionen av institutets diverse program. Till arbetsuppgifterna hör också att arbeta med kundservice och kommunikation.

Praktikanten kommer att arbeta i olika uppgifter inom produktionen tillsammans med institutets producenter. Uppgifterna innefattar evenemangsplanering och att bistå institutets dagliga verksamhet såsom allmänt kontorsarbete.

Kommunikationsuppgifterna består av innehållsproduktion på finska, franska och engelska: att skapa månatliga nyhetsbrev, publicering på sociala medier och webbplatser, intervjuer, fotografering, översättning samt kontinuerlig utveckling av institutets kommunikation tillsammans med resten av teamet.

Dessutom får praktikanten erfarenhet av kundtjänstarbete i institutets galleri, som är ett skyltfönster för finskt kunnande och där varierande kuraterade samlingar presenterar mångsidig finsk design och konst.

För praktiken krävs utmärkta färdigheter i franska, samt goda kunskaper i finska och engelska. Utöver språk- och skriftfärdigheter värdesätter vi visuell förmåga, kreativitet och grundläggande färdigheter i användningen av olika Adobe-program. Erfarenhet av kommunikationsuppgifter, kundtjänstarbete och kompetens inom digitala och sociala medier samt appar ses som fördelaktigt. Vi önskar att praktikanten har ett mångsidigt intresse för konst och kultur, och intresse för kundtjänst är också viktigt.

För arbetet behövs initiativ- och prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team. Arbetet kan ibland även ske på distans, kvällstid och veckoslut.

Institutet uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen och arbetar för lika möjligheter. Man önskar sökande från olika bakgrunder, inklusive olika åldrar, olika kön samt personer från olika språk-, kultur- och andra grupper.

Övrig information: Finlands institut i Frankrike (Institut finlandais) är en oberoende och tvärvetenskaplig plattform mellan Finland och Frankrike som samarbetar med olika internationella institutioner samt akademiska och kreativa aktörer. Finlandsinstitutet främjar internationell dialog och utbyten genom sitt program, på plats och utanför de egna lokalerna. Institutet ligger i den femte stadsdelen i Paris, och har ett galleri, en biograf och ett kulturkafé i sina egna lokaler.

Praktikperiod: 1.9.2024–30.8.2025 (11 månader och en ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden)

Stipendiebelopp: 1 800 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter 50 procent av praktikantens månadskort till kollektivtrafiken och 50 procent av lunchkuponger.

Bostad: Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Finlands institut i Tallinn, Estland

www.finst.ee
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion, kommunikation eller media.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Kunskaper i estniska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Deltagande i projekt- och informationsverksamhet och i planering och genomförande av evenemang. Praktikanten upprätthåller också kontakten med det finlandssvenska kulturfältet. Övriga uppgifter utformas enligt praktikantens intresse och erfarenheter. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en fördel, liksom kännedom om konst- och kulturfältet i Finland. Mångsidiga datorkunskaper anses också som en fördel. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Övrig information: Finlands institut i Estland fördjupar och utvecklar de bilaterala kontakterna mellan Estland och Finland. Syftet är att rikta verksamheten ännu mera mot skolbarn och unga. Praktikanten deltar bland annat i att ordna språkklubbar, assisterar med kommunikation och stöder den programansvarige i arbetet med TelepART och det kulturella mobilitetsprogrammet pARTir. Kunskaper i kommunikation ses som en fördel. Till praktikantens uppgifter hör kontakt med den estlandssvenska minoriteten. Det är även möjligt att bygga upp självständiga projekt kring praktikantens egna styrkeområden.

Praktikperiod: 1.8.2024–30.06.2025 (11 månader)

Stipendiebelopp: 1 300 euro/månad. Praktikanten betalar hyra och försäkring. Institutet betalar resan till och från praktikorten. Institutet bidrar därtill med 50 procent av eventuella utgifter för språkkurs i estniska.

Bostad: Praktikanten ordnar själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige

www.finlandsinstitutet.se/sv
Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, kommunikation eller humanistiska och samhällsvetenskaper.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill förmåga att kommunicera på finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Vi erbjuder en attraktiv praktikplats i hjärtat av Stockholm med omväxlande arbetsuppgifter och möjlighet att få unik erfarenhet av evenemangsproduktion, kommunikation och dialog mellan Sverige och Finland. Du blir en viktig kugge i kulturutbytet mellan Sverige och Finland. Praktikanten medverkar aktivt i institutets kommunikationsverksamhet och marknadsföring i sociala medier, samt är en länk till finlandssvenskt kulturliv. Praktikanten deltar i planering och genomförande av evenemang, såsom författarbesök, konserter, utställningar, samhällsseminarier, filmvisningar och digitala evenemang. Till arbetet hör även uppgifter av administrativ karaktär och kundbetjäning, kommunikation med institutets samarbetspartners, och att assistera institutets personal.

Kännedom om och intresse för kultur- och samhällsfrågor räknas som en fördel. God kännedom om sociala medier är en förutsättning, liksom grundläggande kunskaper i någon grafisk programvara så som InDesign, Canva eller Photoshop. Kunskaper i Wordpress och enklare videoredigering är en fördel. Därtill är erfarenhet av evenemangsproduktion, kommunikation och pedagogisk verksamhet en merit. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut förekommer.

Övrig information: Finlandsinstitutet i Stockholm presenterar finländskt kultur- och samhällsliv i Sverige, stöder den sverigefinländska minoritetens språk och kultur, samt fördjupar de bilaterala kontakterna mellan Sverige och Finland. Institutet har ett eget bibliotek och galleriutrymme. Institutet främjar jämlikhet och mångfald i sitt arbete såväl internt som inom programverksamheten.

Praktikperiod: 12.8.2024–12.7.2025

Stipendiebelopp: 1 600 euro/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Stockholm. Institutet bidrar med ett lunchkort motsvarande ett värde av 2100 SEK per månad.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Intervjuerna hålls på distans i slutet av april.

Skandinaviska föreningens konstnärshus, Rom, Italien

www.circoloscandinavo.it


Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, kommunikation eller humanistiska och samhällsvetenskaper.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk, förmåga att kommunicera på nordiska språk, finska och engelska. God förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska är ett krav. Kunskaper i italienska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anknytning till konstnärshusets Artist in Residence-program, arrangera finlandssvenska och nordiska kulturevenemang, informationsverksamhet särskilt inom sociala medier, nätverka med andra kulturorganisationer och att assistera konstnärshusets direktör. Arbetet kräver självständighet, kulturintresse, social kompetens och organisationsförmåga.

Praktikperiod: 1.9.2024-31.7.2025 (11 månader)

Övrig information: Skandinaviska föreningen anpassar all verksamhet till eventuella restriktioner med anledning av pandemins utveckling.

Stipendiebelopp: 1 400 euro/månad, totalt 15 400 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Rom.

Bostad: Praktikanten kan få hjälp med att hitta en bostad i Rom.

Nordisk Film & TV Fond, Oslo, Norge

nordiskfilmogtvfond.com
Målgrupp: Praktikplatsen passar för studerande inom kommunikation, marknadsföring, nordiska språk, media och event- eller filmproduktion.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill gärna förståelse av norska och danska samt god muntlig och skriftlig engelska.

Arbetsuppgifter: Nordisk Film & TV Fond toppfinansierar filmer, dramaserier och dokumentärer från alla nordiska länder samt dubbing och distribution inom Norden. Fonden medfinansierar och organiserar olika branschevent samt publicerar engelskspråkiga branschnyheter. Inom alla dessa områden finns arbetsuppgifter för en praktikant. Bland dem ingår bidrag (i form av research, korta innehåll, bilder) till https://nordiskfilmogtvfond.com, planering inför och logistiska uppdrag under olika event (som filmfestivaler, manusutbildningar, webinarer) samt medverkan i specialprojekt (som fondens temaår Nordic Green 2023).

I de mer rutinartade uppgifterna kan ingå assisterande funktioner som kopplar till fondens ansökningsprocesser, till driften av kontoret i Oslo samt till CEO:s verksamhet. Under praktikkåret erbjuds en möjlighet att som en del av arbetsuppdragen delta i nordiska filmfestivaler samt i fondens egna event utanför Oslo. Med hänsyn till praktikantens specialintressen och kunskapsinriktning möjliggörs också andra, mer självständiga uppdrag.

Övrig information: Det trevliga kontoret är centralt beläget i Oslo, nära flygtågshållsplatsen Nationalteatret. På fonden arbetar sex personer från tre nordiska länder. Fonden välkomnar gärna en ny kraft som är intresserad av den nordiska film-, TV- och VOD-branshcen.

Praktikperiod: 11.9.2024-6.9.2025 (11 månader praktik och en ledig stipendiefri månad)

Stipendiebelopp: 1800 euro/praktikmånad, totalt 19 800 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Oslo.

Bostad: Praktikanten är själv ansvarig att hitta en bostad för praktiktiden.

Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien

www.kommunforbundet.fi
kommuntorget.fi


Målgrupp: Praktikplatsen passar minst tredje årets studerande inom samhällsvetenskaper, juridik, ekonomi eller informationsvetenskap.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Du har stor nytta av att kunna andra EU-språk.

Arbetsuppgifter: Praktikanten ska följa arbetet i Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén samt medverka i proaktivt påverkansarbete; fokusområdena delas upp mellan kollegorna. Till uppgifterna hör också att skriva notiser till det finskspråkiga nyhetsbrevet, blogga på Kommuntorget och assistera med informationssökning, att hjälpa till med utbildningsresan och andra besöksgrupper. Centralt är EU-politik som är viktigt för de finländska kommunerna (t.ex. miljö- och ekonomifrågor), då majoriteten av vår kommunpolitik påverkas av beslut som görs i EU. Möjlighet att arbeta med eget projekt som samtidigt gagnar både praktikantens utbildning och Kommunförbundet.

Praktikperiod: 1.9.2024-30.6.2025 (10 månader)

Stipendiebelopp: 1 400 euro/månad, totalt 14 000 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från Bryssel.

Bostad: Kommunförbundets kontor kan hjälpa till med att hitta bostad.

Praktikplatser med ansökningstid hösten 2023

Nedan hittar du alla praktikplatser som hade ansökningstid 15–30.9.

Gör din ansökan elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlands institut i Tokyo, Japan
Finlands kulturinstitut i New York, USA
Finlands institut i Madrid, Spanien
Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge
Föreningarna Nordens Förbund, Köpenhamn, Danmark

Finlands institut i Tokyo, Japan

www.finstitute.jp
instagram.com/finstitutejapan
facebook.com/finstitutejapan

Målgrupp: Främst studerande inom humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i engelska och finska samt helst grundkunskaper i japanska.

Arbetsuppgifter: Medverkan i institutets evenemang, innehållsproduktion till institutets sociala mediekanaler, uppdatering av institutets webbplats, deltagande i studentmässor, planering av olika slags marknadsföringsmaterial samt allmänt kontorsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även ett självständigt projekt - planering av den finlandssvenska veckan i Tokyo. I arbetsuppgifterna ingår även ett självständigt projekt (se nedan).

Institutet värdesätter intresse för den japanska kulturen och språket, självständighet, flexibilitet, förmåga att arbeta i ett team samt entusiasm och positiv attityd. Erfarenhet av grafisk design räknas som en merit. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1–31.12.2024. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 euro/månad, totalt 19 800 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.Övrig information: Praktikanten har ett självständigt projekt – att planera och förverkliga den finlandssvenska veckans program i samråd med institutets direktör. Ett projekt som ger insyn till den finlandssvenska kulturen samt ansvar i passliga proportioner.

Till varje praktikplats intervjuas cirka tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finlands kulturinstitut i New York, USA

http://fciny.org
http://www.instagram.com/thefciny.org
Målgrupp: Främst studerande inom konsthistoria och formgivning, kommunikation, mediekultur eller kulturproduktion.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i engelska och förmåga att kommunicera på finska.

OBS! I ansökan till Finlands kulturinstitut i New York ska ingå ett motivationsbrev på engelska (max. en A4-sida).

Arbetsuppgifter: Finlands kulturinstitut i New York arbetar med nutidskonst, design och arkitektur i Nordamerika, i synnerhet i New York. Vi skapar nätverk mellan finländska och amerikanska professionella kulturutövare, organisationer och publik. Institutet upprätthåller flera konstnärsresidensprogram, producerar och ordnar utställningar och evenemang och informerar den nordamerikanska publiken om finländsk nutidskonst, design och arkitektur. Institutet samarbetar med lokala museer, gallerier och övriga professionella aktörer. Praktikanten spelar en viktig roll som en del av institutets expertteam. Arbetsbeskrivningen fokuserar på kommunikationsuppgifter (varierande innehållsproduktion) och projektproduktion. Dessutom deltar praktikanten i institutets dagliga aktiviteter. Syftet med praktiken är också att utforska konstfältet i New York.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1–31.12.2024. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 euro/månad, totalt 19 800 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter praktikantens viseringskostnader till USA.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: Under 2023-2024 satsar Institutet speciellt på projekt inom nutidskonst och formgivning/arkitektur, utveckling av sina residensprogram och allmän nätverksverksamhet i New York.

Till praktikplatsen intervjuas cirka tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finlands institut i Madrid, Spanien

https://madrid.fi
instagram.com/institutofinlandia

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, pedagogik, samhällsvetenskaper, kommunikation och media, kulturproduktion och marknadsföring.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk och förmåga att kommunicera på finska. Spanska språkkunskaper betraktas som en fördel i ansökan. Institutets verksamhetsområde omfattar Spanien, Portugal och Latinamerika.

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anslutning till institutets svenskspråkiga kommunikation (bland annat översättning), uppgifter i anslutning till finlandssvenska konst- och kulturprojekt, delta i institutets löpande verksamhet (bland annat bibliotek, sekreteraruppgifter, vernissager), planera och förverkliga evenemang samt övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. Institutets fokusområden är design och interaktion samt fotografi och videokonst. Arbetsuppgifter under kvällstid kan förekomma.

Praktikperiod: 15.1-15.12.2024 eller enligt överenskommelse (11 månader).

Stipendiebelopp: 1 400 euro/månad, totalt 15 400 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: Finlandsinstitutet i Madrid är med och stöder Oulu2026 projektet, Uleåborg som kulturhuvudstad 2026, läs mer här: https://oulu2026.eu/sv/.

Finlandsinstitutet i Madrid främjar aktivt jämställdhet och likabehandling samt värdesätter en mångsidig personal. Institutet önskar att personer i olika åldersgrupper och med olika kön, samt personer från språkliga, kulturella eller andra minoriteter söker praktikplatsen. Utrymmena är även tillgängliga för alla.

Till praktikplatsen intervjuas cirka tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge

www.finno.no
instagram.com/finnokultur

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom kulturproduktion, humanistiska vetenskaper, i synnerhet inom konsthistoria, media och kommunikation.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill goda kunskaper i engelska och förmåga att kommunicera på finska. Kunskaper i norska eller ett av de samiska språken är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Finsk-norsk kulturinstitutt (FINNO) främjar samarbete, dialog och mobilitet mellan professionella finska och norska konstnärer och kulturaktörer samt producerar ett mångfaldigt program for en bred publik. Verksamheten består av projekt inom visuell konst, design, arkitektur, scenkonst, film, litteratur och musik. Praktiken på kulturinstitutet erbjuder dig en kreativ och trevlig arbetsmiljö i en snabbt växande kulturstad. Institutet värdesätter ditt kunnande och dina åsikter, och arbetar aktivt för en jämställd och rättvis arbetsplats. Du får påverka kreativt innehållet och får möjlighet att utvecklas professionellt och ta del av internationella projekt och samarbeten. Praktikantens arbetsbidrag är av stor vikt för ett litet kulturinstitut.

Som praktikant kommer du att jobba med mångsidiga kommunikationsuppgifter, vilket innebär bland annat innehållsproduktion för institutets kommunikationskanaler såsom webbsidor och sociala medier, projektkommunikation, översättningsarbete och planering av institutets kommunikation tillsammans med teamet. Du deltar även aktivt i både genomförandet och planeringen av institutets programverksamhet. Du assisterar vid olika kultur- och konstprojekt, där uppgifter kan bestå bland annat av projektkoordinering och -dokumentation samt resebokningar åt gäster.

Kunskaper om det finska kultur- och konstfältet samt erfarenhet av kommunikation och koordinering av kulturprojekt räknas som meriter. Institutet värdesätter ett visuellt öga och erfarenhet av bild- och andra redigeringsprogram (Adobe, WordPress).

Arbetsuppgifter på kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 2.1–31.12.2024 (11 månader), en ledig stipendiefri månad (juli) under perioden

Stipendiebelopp: 1 800 euro/månad, totalt 19 800 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: Ett av kulturinstitutets fokusområden för 2022-2024 är gränsöverstigande samarbete i de nordliga områden i Finland, Norge och Sápmi. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut värdesätter en mångsidig personal, och önskar att personer av olika kön samt från språkliga, kulturella eller andra minoriteter söker praktikplatsen. Institutet motsätter sig rasism och diskriminering och följer Finlands kultur- och vetenskapsinstituts ekologiska riktlinjer.

Till praktikplatsen intervjuas cirka tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Föreningarna Nordens Förbund, Köpenhamn, Danmark

www.fnfnorden.org

Målgrupp: Studerande inom lärarutbildning, pedagogik, humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper, eller annat som bedöms relevant för praktiken.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk, utmärkta kunskaper i finska.

Arbetsuppgifter: Dina arbetsuppgifter bestäms i samråd med din handledare. Dina färdigheter och personliga intressen kan påverka hur arbetsfördelningen ser ut, men de huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat:
• Innehålls- och konceptutveckling av skolmaterial.
• Administration av hemsidan nordeniskolen.org och användarkontakt.
• Projektplanering och informationsspridning via event och sociala medier.
• Det finns även stort utrymme för självständiga initiativ inom ramen för verksamheten.

Som praktikant på Norden i Skolan blir du en del av FNF:s skol-, kultur- och utbildningsavdelning och kan arbeta med de frågorna också i ett bredare sammanhang. Din arbetsplats blir Föreningarna Nordens Förbunds (FNF) kontor i hjärtat av Köpenhamn. Här får du delta i det dagliga arbetet hos en dynamisk ideell organisation som verkar för att föra de nordiska länderna och dess invånare närmare varandra genom olika projekt inom kultur, språk, utbildning och arbetsmarknadsfrågor. FNF är en ung arbetsplats med de skandinaviska språken som arbetsspråk.

Praktikperiod: 11 månaders praktik under perioden januari-december. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden. Praktiken inleds i januari 2024.

Stipendiebelopp: 1 500 euro/månad, totalt 16 500 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men FNF kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: Läs mer om vad som är på gång på FNF och på skol-, kultur- och utbildningsavdelningen på:
www.fnfnorden.org
www.nordeniskolan.org
www.nordisklitteratur.org

Till praktikplatsen intervjuas cirka tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi