Tillbaka
13.1.24   (Redigerad 14.1.24)   |   Nyheter

Sören Storbäck för samman nya generationer av skådespelare med en bred publik

Sören Storbäck, eldsjäl inom Pörtom Ungdomsförenings revy, får 2023 år pris ur Frans Henriksons testamentsfond inom Svenska kulturfonden. Fotograf: Sara Storbäck

Sören Storbäck, eldsjäl inom Pörtom Ungdomsförenings revy, får 2023 års pris ur Frans Henriksons testamentsfond inom Svenska kulturfonden. Priset på 15 000 euro delas ut i samband med föreningens revypremiär lördagen den 13 januari.

Med lika delar ihärdigt arbete och personlig humor har Sören Storbäck satt revy- och amatörteatern på den österbottniska kartan. Nu belönar Österbottens svenska kulturfond Sören för hans flera decennier långa engagemang.

– Genom priset vill vi lyfta revyteatern både som en viktig kulturform och som en knutpunkt där alla kan mötas, oavsett ålder eller bakgrund. På revyscenen byggs gemenskap med humor som verktyg. Ungdomsföreningarna är ofta betydelsefulla och identitetsskapande språngbrädor – många av våra professionella skådespelare och scenkonstnärer har inlett sin bana på de lokala scenerna, säger Martin Enroth som är Kulturfondens ombudsman i Österbotten.

Priskommitténs motivering:

Sören Storbäck, en eldsjäl och energisk kraft inom Pörtom Ungdomsförenings revy, har under många år målmedvetet arbetat för att utveckla revy- och amatörteater i Österbotten. Med en kombination av vass humor, finurlighet och fast hand har Sören profilerat sig som en stark ledare för en återkommande revyverksamhet som inte bara samlar Pörtombor, utan även sammanför nya generationer skådespelare och en bred publik.

Sören Storbäck har, genom sin långa och hängivna insats på revyscenen, tillsammans med ungdomsföreningen, skapat en plattform som inte bara underhåller, utan också främjar det svenska språket och kulturen.

Sören Storbäck tilldelas årets Frans Henrikson-pris på 15 000 euro för sin betydande insats för svenska kulturella ändamål i Sydösterbotten.

Om Frans Henriksons testamentsfond

Frans Henrikson (född 2.11.1870 i Pjelax, avled 21.2.1960 i Kristinestad) beslöt i sitt testamente år 1957 att merparten av hans kvarlåtenskap skulle tillfalla Svenska kulturfonden. Enligt testamentet ska fondens avkastning riktas till svenska kulturändamål i Sydösterbotten.

Frans Henriksons testamentsfond är idag en av de största specialfonderna inom Svenska kulturfonden. Arvet har möjliggjort många små och stora projekt och investeringar i området från Sideby i söder till Vasa i norr. Testamentsfonden avkastar i år drygt en miljon euro.

Noggrannare information:

Martin Enroth (kommentarer)
 ombudsman, Österbotten
 040 715 4697
 martin.enroth(at)kulturfonden.fi

Emma Augustsson
 kommunikationsassistent
 045 864 4830
 emma.augustsson(at)kulturfonden.fi

Sören Storbäck för samman nya generationer av skådespelare med en bred publik