Tillbaka
17.1.24   |   Nyheter

Niklas Fagerström hjälpte oss att förstå coronapandemin

Niklas Fagerström tilldelas Anita och Nils Meinanders stipendium för medicinsk journalistik. Foto: Marcus Rosenlund.

Under coronapandemin spelade journalisten Niklas Fagerström en nyckelroll i att sprida korrekt information på svenska i Finland via radio, tv och webb. Det konstaterar Svenska kulturfonden som nu belönar honom med Anita och Nils Meinanders stipendium för medicinsk journalistik.

I motiveringen konstaterar Svenska kulturfonden också:

Som journalist lägger Niklas Fagerström fokus på vetenskapen. Han har kritiskt granskat olika hälsofenomen och gjort avslöjanden kring fenomen som visat sig vara humbug.

Niklas Fagerström har i sitt arbete på Svenska Yle i nio år rapporterat om vetenskap och hälsa. 

– Som vetenskapsjournalist måste man förenkla vetenskapliga studier och forskares svar och samtidigt berätta vad ett visst tema konkret innebär för finländarna och för samhället. Utmaningen är att rapportera korrekt och samtidigt intressant och tydligt, säger Niklas Fagerström.

Under pandemin blev journalistjobbet både mer hektiskt och fördjupat. Ny coronainformation kom dagligen och nyheter om covid-19 sysselsatte Niklas Fagerström.

– I början av pandemin förändrades kunskapsläget snabbt. Det kom massvis med ny coronaforskning som det gällde att värdera och berätta om. Det kunde handla om hur viruset spreds, om själva sjukdomen och om vaccinen. Vi berättade om det forskarna visste, men också vad de inte visste.

Nu är pandemiläget lugnare, och den medicinska journalistiken rymmer fler teman.

– Jag gör fortfarande nyheter om corona, men det finns också mycket annat inom hälsa och vetenskap som det är intressant och viktigt att berätta om, säger Niklas Fagerström.

Niklas Fagerström uppmärksammas i samband med Mediespråkdagarna på Hanaholmen i Esbo onsdagen den 17 januari kl. 17.

Om Anita och Nils Meinanders stipendium

Anita och Nils Meinanders fond för medicinsk journalistik grundades 1985 för att främja finlandssvensk journalistik inom medicin och sjukvård. Stipendiet på 6 000 euro går vart tredje år till en författare eller journalist som belyst förhållandena inom sjukvården. Speciellt uppmärksammas journalistik som ger en bred allmänhet information om metoder, resurser och resultat inom sjukvården. Stipendiet kan inte sökas; stipendiaten utses av Svenska kulturfonden.

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

Niklas Fagerström (kommentarer)
Redaktör, Svenska yle
040 163 8535

Martina Landén-Westerholm
Kommunikationschef, Svenska kulturfonden
040 595 0817
Martina.landen-westerholm@kulturfonden.fi

Niklas Fagerström hjälpte oss att förstå coronapandemin